İslam Hukukunda Rehin Hakkı ve Rehin Sözleşmesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 5354 Beğen : 0
İslam Hukukunda Rehin Hakkı ve Rehin Sözleşmesi

Rehin, sözlükte sabit olmak, hapsetmek, devamlı olmak, alıkoymak gibi anlamlara gelir. Fıkıh terimi olarak ise rehin, bir malı ondan alınması mümkün olan bir hak karşılığında hapsetmek ve alıkoymaktır… Devamını Oku »

İslam Fıkhında Kefalet Nedir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 2945 Beğen : 0
İslam Fıkhında Kefalet Nedir ?

Sözlükte bir şeyi başka bir şeye eklemek anlamına gelen kefalet, fıkıh terimi olarak kefilin zimmetinin borçlunun zimmetine bitiştirilmesini ifade eder; böylece alacaklıya borcun ifasına dair teminat… Devamını Oku »

İslamın Ticari Bakış Açısına Göre Havale

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 2573 Beğen : 0
İslamın Ticari Bakış Açısına Göre Havale

İslamın Ticari Bakış Açısına Göre Havale Devamını Oku »

İslam Hukukunda Hibe İle İlgili Hükümler Nelerdir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 3836 Beğen : 0
İslam Hukukunda Hibe İle İlgili Hükümler Nelerdir?

Sözlükte bağışlamak, lutfetmek, vermek anlamına gelen hibe, İslâm hukukunda bir malın bedelsiz olarak bir başkasına temlik edilmesini konu alan akdin adıdır. Âriyet akdinde malın kullanımının be… Devamını Oku »

İslam Hukukunda Karz (Karz-ı Hasen )

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 3854 Beğen : 0
İslam Hukukunda Karz (Karz-ı Hasen )

Borç, kredi, ödünç, altın, gümüş, nakit para ve mislî olan şeyleri başkasına ödünç vermek anlamında bir Islâm hukuku terimi. Çoğulu kurûzdur. Sözlükte bir şeyi kesmek, makaslamak demek olan karz… Devamını Oku »

Ariyet nedir? İslam Hukukunda Ariyet Akdi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 11717 Beğen : 0
Ariyet nedir? İslam Hukukunda Ariyet Akdi

Âriyet akdi, bir kimseye bedelsiz olarak belli bir süre kullanmak üzere bir malın verilmesini konu alan bir sözleşme türüdür. Türkçe'de bu akde iğreti sözleşmesi de denir. Akdin temel özelliği b… Devamını Oku »

İslam Hukukunda Şirketler ve Şirketleşme İle İlgili Hükümler

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 5079 Beğen : 0
İslam Hukukunda Şirketler ve Şirketleşme İle İlgili Hükümler

İslâm hukukunun temelde dayandığı kaynaklar olan Kur'an ve Sünnet'te ticarî hayatla ilgili genel ilkeler getirilmiş olduğu, ticarî ve hukukî ilişkilerin şekli, boyutu ve konusu toplumların şart ve iht… Devamını Oku »

İslamiyet'in , Komşuluk ve Şüf'a (Önalım) Hakkına Bakışı Nedir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 3200 Beğen : 0
İslamiyet'in , Komşuluk ve Şüf'a (Önalım) Hakkına Bakışı Nedir ?

Fıkhî bir terim olarak şüf`a, sahibine, satım akdine konu olan bir akarı, müşteriye mal olduğu bedel karşılığında mülkiyetine geçirme yetkisi veren bir hakkı ifade eder. Şüf`a hakkı bir akarın mâliki… Devamını Oku »

İslam İnancında Kiralama, Mal sahibi ve Kiracı İlişkileri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 6292 Beğen : 0
İslam İnancında Kiralama, Mal sahibi ve Kiracı İlişkileri

Kiralama, ticarî ve günlük hayatta en çok ihtiyaç duyulan akidlerden, dolayısıyla borç ilişkilerinin en başta gelen kaynaklarından olup, mesken ve iş yeri kiralamasından vasıta ve arazi kiralamasına k… Devamını Oku »

İslam Hukukunda Satım Çeşitleri ve Takas Hükümleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 11109 Beğen : 0
İslam Hukukunda Satım Çeşitleri ve Takas Hükümleri

İslâm hukukunda satım akdi, satış bedelinin (semen) belirlenme tarzına göre murâbaha, tevliye, vedîa ve müsâveme şeklinde dört kısma ayrılarak incelenir. Satılan malın maliyeti ve kâr oranı açıklanmad… Devamını Oku »

islam İnancı nda Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 3285 Beğen : 0
islam İnancı nda Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak

İslâm bilginleri, bütün malı haram olan (haram yolla kazanılmış olan) kimselerden alışveriş yapmanın haram olduğunu söylemişlerdir. Aynı şekilde, bir kimse, malında haram ve helâl bulunan bir kimseden… Devamını Oku »

İslam İnancında Harama Yol Açan Satım (Şarap Üreticisine Üzüm Satmak Yasak mı?)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 7757 Beğen : 0
İslam İnancında Harama Yol Açan Satım (Şarap Üreticisine Üzüm Satmak Yasak mı?)

İslâm hukuku eserlerinde harama yol açan satımın en belirgin örneği olarak ele alınan mesele şarap üreticisine üzüm satma konusudur. Bir âyette, İyilik ve takvâ hususunda yardımlaşın, günah ve aşırılı… Devamını Oku »

Dünya Dinleri