Kur'an'ı Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikler

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kitaplara İman Yorumlar : 0 Okunma : 3239 Beğen : 0
Kur'an'ı Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikler

Hz. Peygamber'e Cebrâil aracılığıyla Arapça olarak indirilen ve bize ka­dar tevâtür yoluyla gelen Kur'an'ı diğer kutsal kitaplardan ayıran ve eşsiz kılan özelliklerin başlıcaları şunlardır: 1. O,… Devamını Oku »

Kur'an'ın Muhtevası ( Kapsadığı Konular)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kitaplara İman Yorumlar : 0 Okunma : 1945 Beğen : 0
Kur'an'ın Muhtevası ( Kapsadığı Konular)

İnsanları hem bu dünyada hem de âhirette mutluluğa kavuşturmak için gönderilmiş bulunan Kur'ân-ı Kerîm başlıca şu konuları kapsamaktadır: 1. İtikad. Başta Allah'a iman olmak üzere peygamberlere, melek… Devamını Oku »

Dört Kutsal Kitap : Kur'ân-ı Ke­rîm

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kitaplara İman Yorumlar : 0 Okunma : 3186 Beğen : 0
Dört Kutsal Kitap : Kur'ân-ı Ke­rîm

Allah tarafından gönderilen ilâhî kitapların sonuncusu olan Kur'ân-ı Ke­rîm, son peygamber Hz. Muhammed'e indirilmiştir. Sözlükte toplamak, oku­mak, bir araya getirmek anlamına gelen Kur'an te… Devamını Oku »

Dört Kutsal Kitap : İncil

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kitaplara İman Yorumlar : 0 Okunma : 3476 Beğen : 0
Dört Kutsal Kitap : İncil

İncil kelime olarak “müjde, tâlim ve öğretici” anlamına gelir. Hz. Îsâ ara­cılığıyla İsrâiloğulları'na indirilmiştir: Kendinden önce gelen Tevrat'ı doğru­layıcı olarak peygamberlerin izl… Devamını Oku »

Dört Kutsal Kitap : Zebur

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kitaplara İman Yorumlar : 0 Okunma : 5834 Beğen : 0
Dört Kutsal Kitap : Zebur

Kelime olarak “yazılı şey ve kitap” anlamına gelen Zebur, Hz. Dâvûd'a indirilmiş olan ilâhî kitabın adıdır. Bu konuda Kur'an'da şöyle buyurulur: ...Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden… Devamını Oku »

Dört Kutsal Kitap : Tevrat

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kitaplara İman Yorumlar : 0 Okunma : 5329 Beğen : 0
Dört Kutsal Kitap : Tevrat

Tevrat İbrânîce bir kelime olup kanun, şeriat ve öğreti anlamlarına ge­lir. Hz. Mûsâ'ya indirilmiştir. Tevrat'a Ahd-i Atîk ve Ahd-i Kadîm de (Eski Ahit) denilir. Tevrat'ın aslının Allah kelâ… Devamını Oku »

Suhuf Nedir? Kur’an da Suhuf Nedir? Suhuf Gönderilen Peygamberler Kimlerdir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kitaplara İman Yorumlar : 0 Okunma : 16751 Beğen : 0
Suhuf Nedir? Kur’an da Suhuf Nedir? Suhuf Gönderilen Peygamberler Kimlerdir?

Sahife kelimesinin çoğulu olan suhuf, dar bir çevrede, küçük topluluklara, ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde indirilen birkaç sayfadan oluşmuş kü­çük kitap ve risâlelere denilir. Kur'ân-ı Ke… Devamını Oku »

İlâhî Kitap Kavramı ve Kitaplara İman

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kitaplara İman Yorumlar : 0 Okunma : 3991 Beğen : 0
İlâhî Kitap Kavramı ve Kitaplara İman

Kitap, sözlükte yazmak ve yazılı belge anlamına gelir. Terim olarak ise, Allah Teâlâ'nın kullarına yol göstermek ve aydınlatmak üzere peygam­berine vahyettiği sözlere ve bunun yazıya geçirilmişşek… Devamını Oku »

Şeytan, İblis Nedir? Kur'ân-ı Kerîm'de Nasıl Anlatılmıştır?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Meleklere İman Yorumlar : 0 Okunma : 9731 Beğen : 0
Şeytan, İblis Nedir? Kur'ân-ı Kerîm'de Nasıl Anlatılmıştır?

Gözle görülmeyen fakat varlığı kesin olan, azgınlık ve kötülükte çok ileri gi­den, kibirli, âsi, insanları saptırmaya çalışan cinlere şeytan adı verilir. Kur'ân-ı Kerîm'de ilk şeytandan İblîs diye… Devamını Oku »

Cinler Özellikleri , Kur'an'a Göre Cinler

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Meleklere İman Yorumlar : 0 Okunma : 9962 Beğen : 0
Cinler Özellikleri , Kur'an'a Göre Cinler

Sözlükte, gizli ve örtülü varlık, görülmeyen şey anlamına gelen cin, terim olarak duyu organlarıyla algılanamayan, çeşitli şekillere girebilen; ateşten yaratılmış, mânevî, ruhanî ve gizli varlıklara v… Devamını Oku »

İnsanlarla Melekler Arasındaki Üstünlük Derecesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Meleklere İman Yorumlar : 0 Okunma : 7718 Beğen : 0
İnsanlarla Melekler Arasındaki Üstünlük Derecesi

Ehl-i Sünnet'e göre insanlar içinden seçilen peygamberler, meleklerin peygamberleri durumunda olan büyük meleklerden daha üstündür. Çünkü yüce Allah insan için halife tabirini kullanarak (el-Bakara 2/… Devamını Oku »

Meleklerin Görevleri ve Çeşitleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Meleklere İman Yorumlar : 0 Okunma : 6129 Beğen : 0
Meleklerin Görevleri ve Çeşitleri

Âyet ve hadislerde sayıları hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan fa­kat pek çok oldukları anlaşılan meleklerin temel görevleri Allah'a kulluk ve O, neyi emrederse onu yerine getirmektir. M… Devamını Oku »