Tasavvuf Düşüncesinin Tarihî Gelişimi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Tasavvuf Yorumlar : 0 Okunma : 6066 Beğen : 0
Tasavvuf Düşüncesinin Tarihî Gelişimi

Tasavvuf Hz. Peygamber, sahâbe, tâbiîn ve tebeu't-tâbiîn dönemlerinde dindar müslümanların yaşadıkları hayat yukarıda tasvir edilen mânevî bir atmosferde cereyan etti. Bu üç neslin dindarları dünyaya… Devamını Oku »

Tasavvufî Düşüncenin Dinî ve Fikrî Temelleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Tasavvuf Yorumlar : 0 Okunma : 3542 Beğen : 0
Tasavvufî Düşüncenin Dinî ve Fikrî Temelleri

Tasavvuf Nedir; İnsanın iç dünyasıyla, ruhî ve mânevî yönden kendini geliştirmesiyle ilgili olarak Kur'ân-ı Kerîm'de, Hz. Peygamber'in hayatında ve sahih hadislerinde mevcut olan bilgiler ve yönlendir… Devamını Oku »

Hac'da Fevât Nedir? Fevt Eden Kişi Ne Yapmalıdır?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İhsâr ve Fevat Yorumlar : 0 Okunma : 4717 Beğen : 0
Hac'da Fevât Nedir? Fevt Eden Kişi Ne Yapmalıdır?

Fevât, haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememesi, vakfe süresi içinde bir an olsun Arafat'ta bulunamamasıdır. İster mazeret sebebiyle ister mazeretsiz, vakfe süresi içinde (ar… Devamını Oku »

Hac'da İhsar Nedir? İhsar Sebepleri Nelerdir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İhsâr ve Fevat Yorumlar : 0 Okunma : 3464 Beğen : 0
Hac'da İhsar Nedir? İhsar Sebepleri Nelerdir ?

İhsâr, hac veya umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra, herhangi bir sebeple tavaf ve vakfe yapma imkânının ortadan kalkması demektir. Bunlardan herhangi birini yapma imkânı olursa, ihsâr gerçekleşm… Devamını Oku »

Medine'de Mescid-i Nebî'yi ve Hz. Peygamber'in kabrini ziyaret

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Medine Kutsal Ziyaret Yerleri Yorumlar : 0 Okunma : 5720 Beğen : 0
Medine'de Mescid-i Nebî'yi ve Hz. Peygamber'in kabrini ziyaret

Medîne-i Münevvere, Hz. Peygamber'in hicret yurdudur. Resûl-i Ekrem Efendimiz hicretten sonra burada yerleşip Hz. Âişe'nin odasında vefat etmiş ve vefat ettiği yere defnedilmiştir. Daha so… Devamını Oku »

Farz Olan Hac İçin Vekâlet Şartları Nelerdir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hacda Vekalet Yorumlar : 0 Okunma : 2201 Beğen : 0
Farz Olan Hac İçin Vekâlet Şartları Nelerdir?

Farz olan haccın bedel tarafından yapılan hacla eda edilmiş sayılabilmesi için: 1. Adına haccedilecek kişi vefat etmiş veya yaşlılık, iyileşme ümidi olmayan hastalık, kadının birlikte yolculuk yapacağ… Devamını Oku »

İslam Dini'nde hangi İbadetlerde Vekalet Caizdir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hacda Vekalet Yorumlar : 0 Okunma : 2345 Beğen : 0
İslam Dini'nde hangi İbadetlerde Vekalet Caizdir?

İbadetler yalnız bedenle, yalnız mal ile veya hem beden hem de mal ile yapılanlar olmak üzere üçe ayrılır. Hangi şekilde yapılırsa yapılsın, yapılan bir ibadetin sevabı başkasına bağışlanabilir. Kendi… Devamını Oku »

Hac ve Umrenin Ceza ve Kefâretlerinin Ödeme Zamanı ve Yeri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hac ve Umrenin Cinayetleri Yorumlar : 0 Okunma : 3969 Beğen : 0
Hac ve Umrenin Ceza ve Kefâretlerinin Ödeme Zamanı ve Yeri

Hac ve umrede işlenen bir cinayetin cezasını ödemek için belirli bir süre yoktur. Cinayetin işlenişinden ömrün sonuna kadar, her zaman ödenebilir. Çünkü bütün kefâretler, gecikmeli olarak (terâhî üzer… Devamını Oku »

Özür Sebebiyle İhram Yasaklarına Uymamanın Dini Hükmü

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hac ve Umrenin Cinayetleri Yorumlar : 0 Okunma : 3502 Beğen : 0
 Özür Sebebiyle İhram Yasaklarına Uymamanın Dini Hükmü

İhram yasakları bir mazeretle de yapılsa, yine ceza gerekir. Ancak bu yasaklar meselâ hastalık veya geçirilen bir kaza sebebiyle başın tıraş edilmesi, örtülmesi yahut elbise giydirilmesi gibi semavî b… Devamını Oku »

Bedel Ödemeyi Gerektiren Hac ve Umre Cinayetleri (Harem Bölgesi Bitki ve Av Hayvanları)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hac ve Umrenin Cinayetleri Yorumlar : 0 Okunma : 3461 Beğen : 0
Bedel Ödemeyi Gerektiren Hac ve Umre Cinayetleri (Harem Bölgesi Bitki ve Av Hayvanları)

Bunlar, karada yaşayan av hayvanlarıyla ve Harem bölgesinin av ve bitkileriyle ilgili olanlar olmak üzere iki kısımdır. a) Karada Yaşayan Av Hayvanlarıyla İlgili Olanlar İhramlı iken karada yaşayan av… Devamını Oku »

Fıtır Sadakası Kadar Bağışta Bulunmayı Gerektiren Hac ve Umre Cinayetler

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hac ve Umrenin Cinayetleri Yorumlar : 0 Okunma : 2892 Beğen : 0
Fıtır Sadakası Kadar Bağışta Bulunmayı Gerektiren Hac ve Umre Cinayetler

Fıtır Sadakası Kadar Bağışta Bulunmayı Gerektiren Hac ve Umre Cinayetler 1. Herhangi bir uzvun tamamına değil, bir kısmına güzel koku sürmek. 2. Saç ve sakalın dörtte birinden az kısmını tıraş etmek.… Devamını Oku »

Koyun veya Keçi Kesmeyi (Dem) Gerektiren Hac ve Umre Cinayetler

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hac ve Umrenin Cinayetleri Yorumlar : 0 Okunma : 3076 Beğen : 0
Koyun veya Keçi Kesmeyi (Dem) Gerektiren Hac ve Umre Cinayetler

Bunlar, hac ve umrenin vâcipleriyle ve ihram yasaklarıyla ilgili cinayetler olmak üzere ikiye ayrılabilir. a) Hac ve Umrenin Vâcipleriyle İlgili Olanlar 1. Mîkatı ihramsız geçmek. 2. Sa`yin tamamını v… Devamını Oku »