İslamiyet , Düğün ve Eğlence

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sanat, Spor ve Eğlence Yorumlar : 0 Okunma : 4231 Beğen : 0
İslamiyet , Düğün ve Eğlence

Yöre ve milletlere göre farklılık gösterse bile, evlenen çiftler için eğlence ağırlıklı bir tören yapılmasının tarihi çok eskidir. Ülkemizde bu merasim düğün olarak isimlendirilmektedir. Düğün yapılmı… Devamını Oku »

İslamiyet ve Spor (Hz. Muhammed (SAV) Teşvik Ettiği Spor Dalları)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sanat, Spor ve Eğlence Yorumlar : 0 Okunma : 9178 Beğen : 0
İslamiyet ve Spor (Hz. Muhammed (SAV) Teşvik Ettiği Spor Dalları)

İnsanın eğlenme ve dinlenme ihtiyacının, temel inanç ve ibadet ilkelerine aykırı olmayacak bir biçimde karşılanıp düzenlenmesi esastır. İnsan Allah'a kulluk için yaratılmıştır, ama insan bu arada yiyi… Devamını Oku »

İslam Dini'nde Müzik ve Eğlence Araçlarının Satımı Helal midir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sanat, Spor ve Eğlence Yorumlar : 0 Okunma : 3634 Beğen : 0
İslam Dini'nde Müzik ve Eğlence Araçlarının Satımı Helal midir?

Müzik ve eğlence araçlarının satımı konusunda Hanefî imamların yaklaşımları birbirinden farklıdır. Ebû Hanîfe, barbıt, davul, mizmar ve def gibi melâhî aletlerinin satımını mekruh saymakla birli… Devamını Oku »

Oyun ve Şarkı-Türkü Bulunan Bir Yemek Davetine Gitmek Haram mıdır?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sanat, Spor ve Eğlence Yorumlar : 0 Okunma : 2372 Beğen : 0
Oyun ve Şarkı-Türkü Bulunan Bir Yemek Davetine Gitmek Haram mıdır?

Meşrû içerikli oyun ve müziğin bulunduğu toplantılara ve davetlere katılmanın yasaklanmış bir husus olmadığını yapılan değerlendirmeler göstermektedir. (Bknz İslamiyet ve Müzik ) Esas itibariyle… Devamını Oku »

İslamiyet ve Müzik

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sanat, Spor ve Eğlence Yorumlar : 0 Okunma : 5331 Beğen : 0
İslamiyet ve Müzik

İslâm, gerek inanç ve ibadet esasları, gerekse hukuk ve ahlâk ilkeleri itibariyle, fert ve toplum olarak insanın yaratılışına uygundur. İslâm, insanın yapısına, fıtratına uygun bir din olduğu için, fı… Devamını Oku »

Resimli Eşyanın Alım Satımı İslamiyet'de Haram mıdır?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sanat, Spor ve Eğlence Yorumlar : 0 Okunma : 3150 Beğen : 0
Resimli Eşyanın Alım Satımı İslamiyet'de Haram mıdır?

Bilginlerin çoğunluğu, Hz. Âişe'nin satın aldığı resimli minderi Hz. Peygamber'in iade ettirmeyerek, şeklini ve konumunu değiştirmek suretiyle başka bir amaçla kullanılmasına izin vermesinden ha… Devamını Oku »

İslam İnancında Üzerinde Resim ve Sûret Bulunan Eşyayı Kullanmak Harammıdır?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sanat, Spor ve Eğlence Yorumlar : 0 Okunma : 3243 Beğen : 0
İslam İnancında Üzerinde Resim ve Sûret Bulunan Eşyayı Kullanmak Harammıdır?

Hanefîler, üzerinde insan veya hayvan resmi bulunan yaygı üzerinde namaz kılmada bir sakınca olmadığını belirtmişlerdir. Çünkü, resimli yaygının ayaklar altına alınması, resimlere değer vermeme anlamı… Devamını Oku »

İslamiyetin Resim ve Heykel Sanatına Genel Bakışı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sanat, Spor ve Eğlence Yorumlar : 0 Okunma : 6394 Beğen : 0
İslamiyetin Resim ve Heykel Sanatına Genel Bakışı

Klasik literatürde, resim ve heykel konusunda getirilen hükümler, büyük çoğunlukla sûret ve aynı kökten türeyen tasvir tabirleri etrafında cereyan ettiği için biz resim ve heykel konusunu s&ucir… Devamını Oku »

Kolonya, Parfüm, Deodorant ve Sprey Kullanmak Harammı?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam'da Giyinme ve Süslenme Yorumlar : 0 Okunma : 7947 Beğen : 0
Kolonya, Parfüm, Deodorant ve Sprey Kullanmak Harammı?

Kolonya, günümüzde bilhassa güzel koku ve temizlik gibi amaçlarla yaygın bir kullanıma sahip alkol ihtiva eden sıvı bir madde olup genelde patates, kamış, mısır gibi maliyeti düşük ham maddelerden vey… Devamını Oku »

İslam İnancında Saç , Sakal ve Bıyık nasıl Olmalıdır?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam'da Giyinme ve Süslenme Yorumlar : 0 Okunma : 15008 Beğen : 0
İslam İnancında Saç , Sakal ve Bıyık nasıl Olmalıdır?

İslam İnancında Saç , Sakal ve Bıyık nasıl Olmalıdır? Devamını Oku »

Altın ve Gümüş Kullanımı İslam İnancında Günahmı?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam'da Giyinme ve Süslenme Yorumlar : 0 Okunma : 8999 Beğen : 0
Altın ve Gümüş Kullanımı İslam İnancında Günahmı?

Çok sade bir hayatın hâkim olduğu toplumlardan en karmaşık ve gelişmiş toplumlara kadar, insanlar her devirde sanata, güzele ve estetiğe eğilim göstermişler, güzel giyinmek ve güzel görünmek istemişle… Devamını Oku »

Estetik Ameliyat ve İslam

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam'da Giyinme ve Süslenme Yorumlar : 0 Okunma : 6640 Beğen : 0
Estetik Ameliyat ve İslam

Teknoloji ve cerrahî tıptaki gelişmelere paralel olarak günümüzde giderek yaygınlık kazanan ve tedaviden ziyade vücudun dış görünüşünü güzelleştirmeyi amaçlayan estetik ameliyatlar hakkında, klasik fı… Devamını Oku »