Meleklerin Görevleri ve Çeşitleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Meleklere İman Yorumlar : 0 Okunma : 6051 Beğen : 0
Meleklerin Görevleri ve Çeşitleri

Âyet ve hadislerde sayıları hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan fa­kat pek çok oldukları anlaşılan meleklerin temel görevleri Allah'a kulluk ve O, neyi emrederse onu yerine getirmektir. M… Devamını Oku »

Kur'an'ı Kerim'de Meleklerin Özellikleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Meleklere İman Yorumlar : 0 Okunma : 14242 Beğen : 0
Kur'an'ı Kerim'de Meleklerin Özellikleri

Melekleri diğer varlıklardan ayıran birtakım özellikler vardır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür: 1. Melekler nûrdan yaratılmış; yemek, içmek, erkeklik, dişilik, uyumak, yorulmak, usanmak,… Devamını Oku »

Meleklerin Mahiyeti

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Meleklere İman Yorumlar : 0 Okunma : 5421 Beğen : 0
Meleklerin Mahiyeti

Melekler duyu organlarıyla algılanamayan, gözle görülmeyen, sürekli Allah'a kulluk eden, asla günah işlemeyen, nûrânî ve ruhanî varlıklardır. Bu sebeple onlar hakkındaki tek bilgi kaynağı âyetle… Devamını Oku »

Melek Kavramı ve Meleklere İman

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Meleklere İman Yorumlar : 0 Okunma : 7426 Beğen : 0
Melek Kavramı ve Meleklere İman

Sözlükte haberci, elçi, güç ve kuvvet anlamlarına gelen melek, Allah'ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülmeyen nûrânî ve ruhanî varlıktır. Kur'an'da meleklere imanın farz old… Devamını Oku »

İslamiyet de Allah'ın Sıfatları ( Allah'ın Zâtî Sıfatları ve Sübûtî Sıfatlari

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Allah'a İman Yorumlar : 0 Okunma : 4286 Beğen : 0
İslamiyet de Allah'ın Sıfatları ( Allah'ın Zâtî Sıfatları ve Sübûtî Sıfatlari

Allah Teâlâ'ya iman etmek demek, O'nun yüce varlığı hakkında vâcip ve zorunlu olan kemal ve yetkinlik sıfatlarıyla, câiz sıfatları bilip, öylece inanmak, zâtını noksan sıfatlardan yüce ve uzak tutmakt… Devamını Oku »

Allah'ın İsimleri , İsimlerinin Anlamları, Esmâ-i Hüsnâ

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Allah'a İman Yorumlar : 0 Okunma : 13122 Beğen : 0
Allah'ın İsimleri , İsimlerinin Anlamları, Esmâ-i Hüsnâ

Müminin Allah'ı tanıması amacıyla ilâhî zâtı nitelendiren kavramlara isim veya sıfat denilir. Hay (diri), alîm (bilen), hâlik (yaratan) gibi dil açısından sıfat kalıbında olan kelimeler isim kabul edi… Devamını Oku »

Allah'ın Varlığının Delilleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Allah'a İman Yorumlar : 0 Okunma : 5157 Beğen : 0
Allah'ın Varlığının Delilleri

Bir kısım İslâm bilginine göre insandaki Allah inancı, zorunlu ve yaratılıştan olduğu için Allah'ın varlığına dair dışarıdan deliller aramaya, mantıkî ve aklî deliller sunmaya ihtiyaç yoktur. Yaratılı… Devamını Oku »

islam Dini' nde Allah'ın Varlığı ve Birliği

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Allah'a İman Yorumlar : 0 Okunma : 6650 Beğen : 0
islam Dini' nde Allah'ın Varlığı ve Birliği

Allah inancı insanda fıtrî (yaratılıştan) olduğu için, normal şartlarda çevreden olumsuz bir şekilde etkilenmemişbir kişinin Allah'ın varlığını ve birliğini kabullenmesi gerekir. Bu sebeple Kur'ân-ı K… Devamını Oku »

Allah'a İman : Allah İnancı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Allah'a İman Yorumlar : 0 Okunma : 4514 Beğen : 0
Allah'a İman : Allah İnancı

Kâinatı yaratan, idare eden, kendisine ibadet edilen tek ve en yüce varlık olan Allah'a iman, iman esaslarının birincisi ve temelidir. Bütün ilâhî dinlerde Allah'ın varlığı ve birliği (tevhid) en önem… Devamını Oku »

İmanın Esasları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İmanın Esasları Yorumlar : 0 Okunma : 1698 Beğen : 0
İmanın Esasları

İslâm dininin iman esasları ilmihal kitaplarında âmentü terimiyle ifade edilir. Arapça âmene fiilinin birinci tekil şahsı olan âmentü, inandım demektir. Terim olarak, iman esaslarını kısa ve öz olarak… Devamını Oku »

Tekfir ve İrtidad

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İman Yorumlar : 0 Okunma : 2960 Beğen : 0
Tekfir ve İrtidad

Tekfir, müslüman olduğu bilinen bir kişiyi, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz veya davranışından ötürü kâfir saymak demektir. İrtidad ise müslümanın dinden çıkması anlamına gelir. Dinden çıkana mürted… Devamını Oku »

İman ile Küfür Arasındaki Sınır

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İman Yorumlar : 0 Okunma : 1978 Beğen : 0
İman ile Küfür Arasındaki Sınır

İman, Hz. Peygamber'in getirdiklerinin hepsini tasdik, küfür de inkâr etmektir. Buna göre, iman ile küfrü belirleyen başlıca ayıraç kalbin tasdikidir. Ancak kalbin tasdiki, insanlar tarafından bilinem… Devamını Oku »

Dünya Dinleri