Ba‘s (Yeniden Dirilme) ve Âhiret Halleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Ahirete İman Yorumlar : 0 Okunma : 5472 Beğen : 0
Ba‘s (Yeniden Dirilme) ve Âhiret Halleri

“Öldükten sonra tekrar dirilmek” anlamına gelen ba‘s, âhiret hayatının en önemli devrelerinden biridir. Kıyametin kopmasından sonra İsrâfil (a.s.) sûra ikinci defa üfürecek ve bütün canlı yaratı… Devamını Oku »

Kıyamet , Kıyametin Kopacağı Zaman ve Kıyamet Alâmetleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Ahirete İman Yorumlar : 0 Okunma : 7456 Beğen : 0
 Kıyamet , Kıyametin Kopacağı Zaman ve Kıyamet Alâmetleri

Sözlükte kalkmak, dikilmek, ayaklanmak anlamlarına gelen kıyamet bir terim olarak, evrenin düzeninin bozulması, her şeyin alt üst edilerek yok olması, yok olan ve ölen şeylerin yeniden yaratılıp diril… Devamını Oku »

Kabir Hayatı (Berzah)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Ahirete İman Yorumlar : 0 Okunma : 4257 Beğen : 0
Kabir Hayatı (Berzah)

Ölümle başlayıp yeniden dirilmeye kadar devam edecek hayata kabir hayatı denilir. Kabir hayatı berzah diye de anılmıştır. Bir hadiste Kabir, âhiret duraklarının ilkidir. Bir kimse eğer o duraktan kurt… Devamını Oku »

Âhiretin Varlığının İspatı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Ahirete İman Yorumlar : 0 Okunma : 3012 Beğen : 0
Âhiretin Varlığının İspatı

Âhiret hayatının mahiyeti ve âhiretteki durumlar, duyular ötesi ve gayba ait konular olduğu için, gözlem ve deneye dayanan pozitif bilimlerle ve akılla açıklanamaz. Bu konuda tek bilgi kaynağı v… Devamını Oku »

Âhiret Günü ve Âhirete İman

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Ahirete İman Yorumlar : 0 Okunma : 7285 Beğen : 0
Âhiret Günü ve Âhirete İman

Âhiret, sözlükte son, sonra olan ve son gün anlamlarına gelir. Terim olarak âhiret, İsrâfil'in (a.s.) Allah'ın emriyle, kıyametin kopması için sûra ilk defa üflemesiyle başlayacak olan ebe… Devamını Oku »

Hz. Muhammed'in Peygamberliğinin İspatı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Peygamberlere İman Yorumlar : 0 Okunma : 3941 Beğen : 0
Hz. Muhammed'in Peygamberliğinin İspatı

Hz. Peygamber'in, peygamberliğini ispat eden mûcizeler genellikle üç başlık altında incelenir. 1. Mânevî (aklî) Mûcize Olan Kur'an Mûcizesi Kur'an her çağdaki akıl sahibi insana hita… Devamını Oku »

Mucizeler ve Peygamberliğin İspatı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Peygamberlere İman Yorumlar : 0 Okunma : 2968 Beğen : 0
Mucizeler ve Peygamberliğin İspatı

Peygamberliğin İspatı Bir peygamberin peygamberliğini ispat, ancak hiç şüphe taşımayan ke­sin bir delille mümkün olabilir. Bu kesin delil de, ya onun gösterdiği mûci­zeyi duyu organıyla… Devamını Oku »

Peygamberlik ve Vahiy

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Peygamberlere İman Yorumlar : 0 Okunma : 3397 Beğen : 0
 Peygamberlik ve Vahiy

Peygamberlik ve vahiy birbirinden ayrılmayan iki kavramdır. Allah'tan vahiy almayan peygamber düşünülemez. Yüce Allah, emir, yasak, hüküm ve haberlerini peygamberine vahyetmek suretiyle yarattığı insa… Devamını Oku »

Peygamberlerin Sıfatları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Peygamberlere İman Yorumlar : 0 Okunma : 2429 Beğen : 0
Peygamberlerin Sıfatları

Peygamberlerin sıfatları deyince onlarda bulunması câiz olan sıfatlarla ge­rekli (vâcip) ve zorunlu olan sıfatlar anlaşılır. Kur'ân-ı Kerîm'in pek çok ye­rinde vurgulandığı gibi peygamberler d… Devamını Oku »

Peygambere Olan İhtiyaç ve Peygamber Gönderilmesindeki Hikmet

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Peygamberlere İman Yorumlar : 0 Okunma : 4258 Beğen : 0
Peygambere Olan İhtiyaç ve Peygamber Gönderilmesindeki Hikmet

İnsanların gerçek birer yol gösterici olan peygamberlere ihtiyacı vardır. Her ne kadar insan yaratılırken akıl, bilinç, idrak, seçme imkanı gibi birtakım yeteneklerle donatılmış ve bu yetenekler sayes… Devamını Oku »

Peygamber Kavramı ve Peygamberlere İman

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Peygamberlere İman Yorumlar : 0 Okunma : 3561 Beğen : 0
Peygamber Kavramı ve Peygamberlere İman

Ahkam-ı ilahiyi(dini hükümleri) insanlara tebliğ (bildirmek) için Allah C.C. tarafından vazifelendirilen zatlara PEYGAMBER denir. Peygamber, Farsça'da haber taşıyan ve elçi anlamlarına gelir. Dinî ter… Devamını Oku »

Kur'an'ın Nüzûlü ( Kuran-ı Kerim'in İndirilişi )

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kitaplara İman Yorumlar : 0 Okunma : 4837 Beğen : 0
Kur'an'ın Nüzûlü ( Kuran-ı Kerim'in İndirilişi )

Kur'ân-ı Kerîm, Allah Teâlâ'dan Hz. Peygamber'e Cebrâil aracılığıyla ve vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolayca ezberlenebilmesi, kısa zamanda etrafa yayılması, mânasının kolaylıkla anlaşılması, zihinler… Devamını Oku »

Dünya Dinleri