Oruç İçin Müstehap (Beğenilen,Sevilen ) Olan Davranışlar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Orucun Rükün ve Şartları Yorumlar : 0 Okunma : 3222 Beğen : 0
Oruç İçin Müstehap (Beğenilen,Sevilen ) Olan Davranışlar

Orucun geçerliliği ile doğrudan ilgili olmamakla birlikte, oruç tutmayı biraz daha kolaylaştırmak üzere Peygamberimiz'in bazı tavsiyeleri olmuştur. Bunların başında sahur yapmak gelir. Sahur, ikinci f… Devamını Oku »

Orucun Geçerlilik (sahih) Şartları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Orucun Rükün ve Şartları Yorumlar : 0 Okunma : 4107 Beğen : 0
Orucun Geçerlilik (sahih) Şartları

Orucun sahih (geçerli) olması için, oruç tutmaya niyet etmiş ve orucu bozacak şeylerden kaçınmış olmak şarttır. Esasen orucu bozacak şeylerden kaçınmak, teknik anlamda rükün olmakla birlikte, ibadetin… Devamını Oku »

Oruç Tutmamayı Mubah Kılan Mazeretler

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Orucun Rükün ve Şartları Yorumlar : 0 Okunma : 2624 Beğen : 0
Oruç Tutmamayı Mubah Kılan Mazeretler

Kur'an'da ve hadislerde, dinde insanlara zor gelecek hiçbir yükümlülüğün bulunmadığına sıklıkla işaret edildiğini, herhangi bir sıkıntı ve meşakkatin bulunduğu durumda da mükelleflere birtakım kolaylı… Devamını Oku »

Orucun Yükümlülük Şartları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Orucun Rükün ve Şartları Yorumlar : 0 Okunma : 2275 Beğen : 0
Orucun Yükümlülük Şartları

Orucun yükümlülük şartları denince, bir kimsenin oruç ibadetiyle yükümlü (mükellef) sayılması, farz veya vâcip bir orucun bir kimsenin zimmetinde borç olarak sabit olması için aranan şartlar kastedili… Devamını Oku »

Hilalin Görülmesi ve Rü'yet-i Hilâl Meselesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Orucun Rükün ve Şartları Yorumlar : 0 Okunma : 3995 Beğen : 0
Hilalin Görülmesi ve Rü'yet-i Hilâl Meselesi

İbadetlerde rükün, o ibadetin meydana gelmiş sayılabilmesi için bulunması zorunlu olan ana unsurlar demektir. Orucun rüknü, oruç süresince yeme içme ve cinsî ilişkiden uzak durma anlamına gelen imsakt… Devamını Oku »

Oruç Tutmanın Yasak Olduğu Günler

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Orucun Çeşitleri Yorumlar : 0 Okunma : 2686 Beğen : 0
Oruç Tutmanın Yasak Olduğu Günler

Dinimizde, oruç tutmanın emredildiği, tavsiye edildiği günler olduğu gibi, oruç tutmanın yasaklandığı veya hoş karşılanmadığı günler de vardır. Bazı belli günlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayışının… Devamını Oku »

Nafile Oruçlar ( Şevval , Aşure, Zilhicce, Şaban, Davud Oruçları)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Orucun Çeşitleri Yorumlar : 0 Okunma : 11402 Beğen : 0
Nafile Oruçlar ( Şevval , Aşure, Zilhicce, Şaban, Davud Oruçları)

Farz ve vâcip olan oruçların dışında tutulan oruçlar nâfile oruç olarak isimlendirilir. Daha önce namaz çeşitlerini ele alırken belirttiğimiz gibi, nâfile, gereksiz anlamına değil, farz ve vâcip olanı… Devamını Oku »

Vacip Oruç ( Nezir veya Adak Orucu)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Orucun Çeşitleri Yorumlar : 0 Okunma : 6467 Beğen : 0
Vacip Oruç ( Nezir veya Adak Orucu)

Nezir (adak), kişinin dinen yükümlü olmadığı bir ibadeti yapmayı kendisi için bir yükümlülük haline getirmesidir. Kişi, oruç tutmayı adamışsa, bu adak orucunu tutması vâciptir. Adak adanırken, orucun… Devamını Oku »

Farz Orucu (Ramazan Orucu)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Orucun Çeşitleri Yorumlar : 0 Okunma : 3204 Beğen : 0
Farz Orucu (Ramazan Orucu)

Farz olan oruç denince, ramazan orucu kastedilir ve zaten tayin edilmiş, önceden belirlenmiş (muayyen) olan oruç da budur. Mazeretli veya mazeretsiz olarak tutulamadığı zaman, başka bir zaman kazâ edi… Devamını Oku »

Oruç Tutmanın Mahiyeti ve Önemi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Orucun Mahiyeti ve Önemi Yorumlar : 0 Okunma : 2442 Beğen : 0
Oruç Tutmanın Mahiyeti ve Önemi

Oruç Farsça'daki rûze kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Arapça'sı savm ve sıyâmdır. Savm kelimesi Arapça'da bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak, engellemek anlamında kullanılı… Devamını Oku »

İslam Dininde Orucun İlkeleri ve Amacı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Orucun Mahiyeti ve Önemi Yorumlar : 0 Okunma : 2908 Beğen : 0
İslam Dininde Orucun İlkeleri ve Amacı

Allah'ın buyrukları ve yasakları elbetteki kulların iyiliği içindir. İslâm bilginleri bütün hükümlerin insanların yararlarını gerçekleştirme amacına yönelik olduğu konusunda görüş birliği etmişlerdir.… Devamını Oku »

İslamiyet'te Oruç İbadeti ve Şartları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Orucun Mahiyeti ve Önemi Yorumlar : 0 Okunma : 6004 Beğen : 0
İslamiyet'te Oruç İbadeti ve Şartları

Oruç Çeşitleri , Nafile oruç, oruç nedir, oruç tutarken nelere dikkat etmeliyiz, orucu bozan durumlar, oruçun faydaları, oruçun önemi,ramazan ayı, ramazan orucu ile ilgili detaylı bilgiler... Ramazan orucu müslüman , akilli ve ergenlik çagi… Devamını Oku »

Dünya Dinleri