İslam Ahlakı'nda Sevgi, Kardeşlik ve Dostluk

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Toplumsal Görev ve Sorumluluklar Yorumlar : 0 Okunma : 5334 Beğen : 0
İslam Ahlakı'nda Sevgi, Kardeşlik ve Dostluk

İnsanın toplumsal bir varlık olduğu şeklindeki yaygın görüş müslüman bilginlerce de kabul edilmiştir. Esasen Kur'ân-ı Kerîm'de de bu hususun benimsendiği görülmektedir (meselâ bk. el-Enfâl 8/63). Ayrı… Devamını Oku »

Akrabalar Arasında Haklar ve Görevler (Sıla-i Rahim )

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Ailede Ahlâkî Görevler Yorumlar : 0 Okunma : 4115 Beğen : 0
Akrabalar Arasında Haklar ve Görevler (Sıla-i Rahim )

Genel olarak müslümanlar ve bilhassa komşular arasında söz konusu olan iyilik ve ikram, yardımlaşma, dayanışma, ziyaretleşme, hoşgörü, iyi ve kötü günleri paylaşma, davete icâbet, hasta ziyareti, bayr… Devamını Oku »

Çocukların Ana Babalarına Karşı Görevleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Ailede Ahlâkî Görevler Yorumlar : 0 Okunma : 2641 Beğen : 0
Çocukların Ana Babalarına Karşı Görevleri

Hem Kur'ân-ı Kerîm'de hem de hadislerde çoğunlukla Allah'a kulluk vecîbesinin hemen ardından ana babaya saygılı olma ve iyi davranmanın bir görev olduğuna dikkat çekilir (meselâ bk. el-En`âm 6/151-153… Devamını Oku »

Müslümanlık'da Ana Babanın Çocuklarına Karşı Görevleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Ailede Ahlâkî Görevler Yorumlar : 0 Okunma : 7058 Beğen : 0
Müslümanlık'da Ana Babanın Çocuklarına Karşı Görevleri

Her yeni doğan çocuk, aile için yeni bir mutluluk ve sevinç vesilesi olması yanında yeni sorumluluklar da getirir. Ebeveynin bu konudaki görevlerini üç noktada toplamak mümkündür: 1. Çocuğun maddî iht… Devamını Oku »

İslam İnancında Eşler Arasında Haklar ve Görevler

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Ailede Ahlâkî Görevler Yorumlar : 0 Okunma : 3640 Beğen : 0
İslam İnancında Eşler Arasında Haklar ve Görevler

Toplum içinde olduğu gibi aile içinde de haklara riayet edilmesi ve sorumlulukların yerine getirilmesi için belli bir düzen ve disiplinin kurulmasına, rollerin belli olmasına ihtiyaç vardır. Nisâ s&uc… Devamını Oku »

İslamiyet'de Ailenin Önemi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Ailede Ahlâkî Görevler Yorumlar : 0 Okunma : 4140 Beğen : 0
İslamiyet'de Ailenin Önemi

Diğer canlılardan farklı olarak insanlar tarih boyunca cinsel ihtiyaçlarını, bilinçli ve amaçlı olarak kurdukları aile düzeni ve disiplini içinde karşılayagelmişlerdir. Nisâ sûresinin ilk âyetin… Devamını Oku »

En Güzel Ahlaki Değerlerden Biri; Tevazu

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İnsanın Kendi Kişiliğine Karşı Görevleri Yorumlar : 0 Okunma : 3933 Beğen : 0
En Güzel Ahlaki Değerlerden Biri; Tevazu

Tevazu, insanlara karşı alçak gönüllü olma, kibirlenip böbürlenmekten sakınma anlamına gelen bir ahlâk terimidir. Kur'ân-ı Kerîm'de Allah'ın iyi kullarından söz eden bir âyette en başta tevazu erdemin… Devamını Oku »

islam Ahlağında Doğruluk ve Dürüstlük

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İnsanın Kendi Kişiliğine Karşı Görevleri Yorumlar : 0 Okunma : 4041 Beğen : 0
islam Ahlağında Doğruluk ve Dürüstlük

İslâmî kaynaklarda doğruluk ve dürüstlük çok çeşitli kelimelerle ifade edilmekte olup bunların başında sıdk ve istikamet kavramları gelir. İnsanın, söz ve davranışlarıyla niyet ve inancında doğru, dür… Devamını Oku »

İslam Ahlakında Kendimze Karşı Görevimiz : İffet Nedir

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İnsanın Kendi Kişiliğine Karşı Görevleri Yorumlar : 0 Okunma : 3450 Beğen : 0
İslam Ahlakında Kendimze Karşı Görevimiz : İffet Nedir

İnsanın arzularını, tutkularını aklının ve inancının kontrolünde tutarak, Allah ve insanlar nezdinde kendisini küçük düşürecek davranışlardan sakınmasını sağlayan bir erdem anlamındaki iffet kavramını… Devamını Oku »

İslam Ahlakında Hikmet Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İnsanın Kendi Kişiliğine Karşı Görevleri Yorumlar : 0 Okunma : 5850 Beğen : 0
İslam Ahlakında Hikmet Nedir?

Bütün özel bilgi alanlarını kuşatan doğru, yararlı, kapsamlı ve derin bilgi; ilâhî gerçekleri, özellikle Kur'an'ın yüksek anlamını kavramaktan doğan bilgi; İslâm dininin ilkelerine inanmak ve bunlara… Devamını Oku »

İnsanın Ruhsal ve Mânevî Varlığı ile İlgili Görevleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İnsanın Kendi Kişiliğine Karşı Görevleri Yorumlar : 0 Okunma : 3417 Beğen : 0
İnsanın Ruhsal ve Mânevî Varlığı ile İlgili Görevleri

Ahlâk âlimleri genellikle insanın diğer varlıklar karşısındaki üstünlüğünün akıl, zekâ, kalp, vicdan, tefekkür, estetik duygu, inanma, iyilik sevgisi gibi ruhsal ve mânevî meziyetlerinden ileri geldiğ… Devamını Oku »

İnsanın Bedensel Varlığı ile İlgili Görevleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İnsanın Kendi Kişiliğine Karşı Görevleri Yorumlar : 0 Okunma : 2761 Beğen : 0
 İnsanın Bedensel Varlığı ile İlgili Görevleri

İslâm ahlâkı her bireyi insan olarak bir değer kabul eder. Kur'ân-ı Kerîm'de çeşitli vesilelerle insan yeryüzünün halifesi olarak takdim edilmiş (meselâ bk. el-Bakara 2/30; el-En`âm 6/165), Hz. Peygam… Devamını Oku »