Faizde Hileler ( Bey`u'l-îne ve Muâmele-i Şer`iyye )

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Faiz Yasağı Yorumlar : 0 Okunma : 7293 Beğen : 0
Faizde Hileler ( Bey`u'l-îne ve Muâmele-i Şer`iyye )

İslâm'ın faiz konusundaki çok sıkı ve açık yasağına rağmen öteden beri müslüman toplumlarda faize ulaşma için hileli yolların keşfedildiği de bilinen bir gerçektir. Meselâ ilk müctehidler devrinden it… Devamını Oku »

Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Faiz Yasağı Yorumlar : 0 Okunma : 3578 Beğen : 0
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı

Kur'an'da ve Sünnet'te faiz (ribâ) açıkça yasaklanmış olup bu konuda bütün İslâm bilginleri fikir birliği içindedir. Ancak fıkıh bilginleri faizin kapsamı ve faizli işlemlerin hukukî sonuçları konusun… Devamını Oku »

İslam Anlayışına Göre Faiz-Kâr İlişkisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Faiz Yasağı Yorumlar : 0 Okunma : 2763 Beğen : 0
İslam Anlayışına Göre Faiz-Kâr İlişkisi

Faizin de bir nevi ticaret kârı olduğu öteden beri ileri sürülmekte olup Kur'an buna açık ve veciz bir üslûpla cevap vermiştir (bk. el-Bakara 2/276). Ticarette elde edilen kâr, belli bir emeğin,… Devamını Oku »

İslam Fıkhında Faiz Yasağının İlleti

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Faiz Yasağı Yorumlar : 0 Okunma : 3278 Beğen : 0
İslam Fıkhında Faiz Yasağının İlleti

İslâm dininin koymuş olduğu emirler, yasaklar ve prensipler, her şeyden önce müslümanlar için bir imtihan vesilesi olup müslümanlar İslâm'ın hükümlerine sadakatle bağlı kaldıkları, onları koruyup yaşa… Devamını Oku »

islam Ekonomisinde Faiz Yasağının Amacı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Faiz Yasağı Yorumlar : 0 Okunma : 2825 Beğen : 0
islam Ekonomisinde Faiz Yasağının Amacı

Faiz yasağı, İslâm iktisadının hem ana öğelerinden birisi, hem de mâkul bir gereğidir. İslâm servetin âtıl bırakılmamasını, üretim ve yatırım dışında tutulmamasını isteyerek faiz ortamının doğuşunu en… Devamını Oku »

Hz. Peygamber'in Sünnet'inde Faiz Yasağı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Faiz Yasağı Yorumlar : 0 Okunma : 2794 Beğen : 0
Hz. Peygamber'in Sünnet'inde Faiz Yasağı

Hz. Peygamber'in sünneti, Kur'an'ın koyduğu faiz yasağı ilkesini açıklamış, uygulamasını göstermiş, ayrıca Kur'an'da işaret edilmeyen bazı işlemleri de faiz olarak nitelendirip yasaklamıştır. Devamını Oku »

Kur'an-ı Kerim'de Faiz Yasağı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Faiz Yasağı Yorumlar : 0 Okunma : 4527 Beğen : 0
Kur'an-ı Kerim'de Faiz Yasağı

Kur'an'da faiz (ribâ) yasağına değişik üslûp ve anlatım tarzlarıyla birden çok yerde temas edilir. Fakat hiçbirinde ribânın tanımı yapılmaz, ayırıcı özellikleri ve kapsamı belirtilmez... Devamını Oku »

İslâm'ın Temel İlkelerinden Biri : Faiz Yasağı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Faiz Yasağı Yorumlar : 0 Okunma : 2352 Beğen : 0
İslâm'ın Temel İlkelerinden Biri : Faiz Yasağı

Faiz yasağı, İslâm'ın temel ilkelerinden biridir. Daha önce de ifade edildiği gibi, İslâm herhangi bir zarar ve mağduriyete yol açmayan insan ilişkilerine, düzgün bir çizgide seyreden hukukî ve ticarî… Devamını Oku »

İslam'da Helal Kazanç

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Ticarî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 5455 Beğen : 0
İslam'da Helal Kazanç

İslâm dini tabii ve fıtrî bir din olduğundan bu dinde, insanların imkân ve kabiliyetlerine göre çalışıp kazanmaları, gerekli iş birliğini ve iş bölümünü sağlamaları ve ihtiyaçları doğrultusunda harcam… Devamını Oku »

İslam Hukuku'nda Ticarette Vekalet ve Vekalet Sözleşmesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 3944 Beğen : 0
İslam Hukuku'nda Ticarette Vekalet ve Vekalet Sözleşmesi

Sözlükteki kök anlamı korumak, sorumluluğu yüklenmek, teslim etmek, yetinmek, kendi başına bırakmak gibi anlamlar taşıyan vekâlet, İslâm hukukunda taraflar arası anlaşmadan doğan hukukî temsili ifade… Devamını Oku »

İslamda Buluntu ( Lukata ) Eşyanın Hükmü Nedir? Para veya Mal Bulunca Ne Yapmalıyız?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 8099 Beğen : 0
 İslamda Buluntu ( Lukata ) Eşyanın Hükmü Nedir? Para veya Mal Bulunca Ne Yapmalıyız?

Buluntu malla ilgili fıkhî düzenlemeler İslâm hukukunda lukata terimiyle ifade edilir ve literatürde de bu başlık altında incelenir. İslâm dini, müslümanların güvenli ve huzurlu bir toplum düzeni kurm… Devamını Oku »

İslam Hukukunda Emanet Mal ile İlgili Hükümler

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 6248 Beğen : 0
İslam Hukukunda Emanet Mal ile İlgili Hükümler

İnsanların güvene dayalı olarak birbirlerine emanet mal bırakması günlük hayatımızda sıkça karşılaşılan beşerî-hukukî bir işlemdir. Fıkıh kitaplarında bu konu vedîa başlığı altında ele alınır. Vedîa,… Devamını Oku »

Dünya Dinleri