Günlük Hayatta Gayb Bilgisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam ve Günlük Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 3766 Beğen : 0
Günlük Hayatta Gayb Bilgisi

Dinî terminolojide gayb tabiriyle, akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanı kastedilir. İslâm inancına göre gayb bilgisi yalnızca Allah'a aittir, Allah'tan başkası gaybı bileme… Devamını Oku »

Neler Bid`at ve Hurafedir? İslam'da Bidat ve Hurafenin Yeri Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam ve Günlük Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 5164 Beğen : 0
Neler Bid`at ve Hurafedir? İslam'da Bidat ve Hurafenin Yeri Nedir?

Dinî terminolojide bid`at, dinin aslında olmadığı halde inanç ve ibadet alanında sonradan icat edilen inanış ve davranışları ifade eder. Daha açık bir ifadeyle, Hz. Peygamber zamanında olmayan veya me… Devamını Oku »

Sunî İlkah, Aşılama ve Tüp Bebek Yaptırmak Haram mı?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Cinsellik Yorumlar : 0 Okunma : 8240 Beğen : 0
Sunî İlkah, Aşılama ve Tüp Bebek Yaptırmak Haram mı?

Anne ve babanın çocuk sahibi olmayı istemeleri en tabii hakları olduğu gibi, bu istek dince de teşvik edilmiştir. Çünkü ailenin kuruluş amaçlarından birisi de çocuk sahibi olmak, onların geleceklerini… Devamını Oku »

İslam İnancında Çocuk Düşürme ve Kürtaj Haram mıdır?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Cinsellik Yorumlar : 0 Okunma : 3699 Beğen : 0
İslam İnancında Çocuk Düşürme ve Kürtaj Haram mıdır?

Döllenme gerçekleştikten sonra rahimde oluşan ceninin dış etki ve müdahale ile düşürülmesi, çok eski dönemlerden beri dinin, ahlâk ve hukukun tasvip etmediği ve önlemeye çalıştığı bir davranış olmakla… Devamını Oku »

İslam İnancında Doğum Kontrolü

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Cinsellik Yorumlar : 0 Okunma : 3010 Beğen : 0
İslam İnancında Doğum Kontrolü

Terim anlamıyla doğum kontrolü, eşlerin istedikleri sayıda ve istedikleri zaman çocuk sahibi olabilmeleri için gebeliği önleyici birtakım önlem ve yöntemlere başvurmaları demektir. Konu esasen aile iç… Devamını Oku »

Aile Hayatı ve Genel Ahlağı Koruyucu Önlem ve Yasaklar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Cinsellik Yorumlar : 0 Okunma : 3332 Beğen : 0
Aile Hayatı ve Genel Ahlağı Koruyucu Önlem ve Yasaklar

Toplumda fertlerin ve aile hayatının korunması, sağlıklı bir cinsî hayatın temini için sadece evlilik dışı cinsî münasebet demek olan zinanın yasaklanması yeterli olmaz. Buna ilâveten, aklın, dinin ve… Devamını Oku »

İslam İnancında Zina Yasağı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Cinsellik Yorumlar : 0 Okunma : 2682 Beğen : 0
İslam İnancında Zina Yasağı

Evlilik dışı cinsel ilişki demek olan zina öteden beri insan aklının, ahlâk ve hukuk düzenlerinin, diğer semavî dinlerin yanlış, ayıp ve kötü gördüğü bir fiil olup İslâm dininde de kesin olarak yasakl… Devamını Oku »

islam Dininde Cinsel Hayat ve Cinsel Yasaklar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Cinsellik Yorumlar : 0 Okunma : 4441 Beğen : 0
islam Dininde Cinsel Hayat ve Cinsel Yasaklar

İnsanın ruhî ve mânevî olduğu kadar bedenî-tabii ihtiyaçlarının da mâkul ve dengeli bir şekilde karşılanması gerektiği ilkesini benimseyen İslâm dini, insanın cinselliğini de tabii bir vâkıa olarak el… Devamını Oku »

İslami Yaşamda Cinsî Duygu ve Cinsiyet Eğitimi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Cinsellik Yorumlar : 0 Okunma : 3149 Beğen : 0
İslami Yaşamda Cinsî Duygu ve Cinsiyet Eğitimi

Cinsiyet, insan davranışlarını etkileyen önemli bir güdüdür ve her cins diğerine karşı tabii olarak ilgi duymaktadır (Âl-i İmrân 3/14; Yûsuf 12/23, 24, 30, 32-33). Hz. Peygamber de bir had… Devamını Oku »

Kumar Oynamanın İslamiyet'de ki Hükmü Nedir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sanat, Spor ve Eğlence Yorumlar : 0 Okunma : 9991 Beğen : 0
Kumar Oynamanın İslamiyet'de ki Hükmü Nedir ?

İslâm, birçok oyun ve eğlence çeşidini helâl, bunun yanında kumar bulaşığı olan her türlü oyunu da haram kılmıştır. Kur'ân-ı Kerîm'de, Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar) ve şans okl… Devamını Oku »

Satranç Oynamak Günah mıdır?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sanat, Spor ve Eğlence Yorumlar : 0 Okunma : 5074 Beğen : 0
Satranç Oynamak Günah mıdır?

Satranç oyununun daha ziyade sahâbe döneminde ortaya çıktığı söylenmektedir. Bu konuda sahâbeden değişik görüşler nakledilmektedir. Meselâ Hz. Ali, Satranç, Acemler'in meysiridir demiştir (Şevkânî, Ne… Devamını Oku »

Tavla Oynamak İslam İnancına Göre Günah mıdır?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sanat, Spor ve Eğlence Yorumlar : 0 Okunma : 23157 Beğen : 0
Tavla Oynamak İslam İnancına Göre Günah mıdır?

Günümüzde daha çok hoşça vakit geçirmek için oynanan tavlanın dinî hükmü konusunda değişik görüşler belirtilmiştir. Âlimler genelde, bazı hadislerde geçen nerd, nerdeşîr ve kiâb kelimelerini tav… Devamını Oku »