Fıkhın Kaynakları : İslâm Öncesi Şeriatlar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Fıkıh Delilleri Yorumlar : 0 Okunma : 3976 Beğen : 0
Fıkhın Kaynakları : İslâm Öncesi Şeriatlar

Hz. Muhammed'den önceki ilâhî dinlerin hükümlerinden (şer‘ü menkablenâ) Kur'ân-ı Kerîm'de veya Hz. Peygamber'in sünnetinde yer almayanlarınmüslümanlar için bağlayıcı olmadığında âlimler fikir birliği… Devamını Oku »

Fıkıh Kaynağı Olarak Sahabe Sözü

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Fıkıh Delilleri Yorumlar : 0 Okunma : 3876 Beğen : 0
Fıkıh Kaynağı Olarak Sahabe Sözü

Fıkıh usulü bilginlerine göre, Hz. Peygamber'e yetişip ona iman etmiş veörfen arkadaş denebilecek bir süre onunla birlikte bulunmuş kimseyesahâbî denir. Sahâbeden intikal eden fetvaların ve onların fı… Devamını Oku »

Fıkhın Kaynakları : İstishâb Nedir? Hüküm İtibariyle İstishâb Çeşitleri Nelerdir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Fıkıh Delilleri Yorumlar : 0 Okunma : 14484 Beğen : 0
Fıkhın Kaynakları : İstishâb Nedir? Hüküm İtibariyle İstishâb Çeşitleri Nelerdir?

Fıkıh usulü terimi olarak istishâb, daha önce varlığı bilinen bir durumun–aksine delil bulunmadıkça– varlığını koruduğuna hükmetme yöntemidir.İstishâb metodunun temelini, İslâm hukukunun en kapsamlı b… Devamını Oku »

Fıkhın Kaynakları : Örf ve Adet

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Fıkıh Delilleri Yorumlar : 0 Okunma : 5160 Beğen : 0
Fıkhın Kaynakları : Örf ve Adet

Örflerin hukuk kurallarına benzeyen ve hukuk kurallarından farklılıklargösteren yönleri vardır. Bu benzerlik ve farklılıklar bir yana, örfün sosyal birnorm olduğu, hukukun da sosyal hayatın bir formu… Devamını Oku »

Fıkhın Kaynakları : İstislâh (Mesâlih-i Mürsele)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Fıkıh Delilleri Yorumlar : 0 Okunma : 3870 Beğen : 0
Fıkhın Kaynakları : İstislâh (Mesâlih-i Mürsele)

İslâm hukuk terminolojisinde maslaha terimi geniş anlamda kullanıldığında, hem yarar sağlamayı hem zararı savmayı ifade eder. Maslahanın bu iki yönü ayrı ayrı anlatılmak istendiğinde birincisi için ce… Devamını Oku »

Fıkhın Kaynakları ; İstihsan Nedir? İstihsan Çeşitleri Nelerdir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Fıkıh Delilleri Yorumlar : 0 Okunma : 38784 Beğen : 0
Fıkhın Kaynakları ; İstihsan Nedir? İstihsan Çeşitleri Nelerdir?

İstihsan, müctehidin bir meselede, özel bir delil sebebiyle, o meselenin benzerlerinde verdiği hükümden vazgeçip başka bir çözümü benimsemesi, ya da iki farklı kıyas imkânı bulunduğunda, ilk bakışta d… Devamını Oku »

Fıkhın Kaynakları : Kıyas Nedir? Kıyas Rükünleri Nelerdir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Fıkıh Delilleri Yorumlar : 0 Okunma : 21066 Beğen : 0
Fıkhın Kaynakları : Kıyas Nedir? Kıyas Rükünleri Nelerdir ?

Fıkıh usulü terimi olarak kıyas, naslarda (Kitap ve Sünnet'te) hükmü bulunmayan fıkhî meseleye, aralarındaki illet (gerekçe) birliği sebebiyle, naslarda düzenlenmiş meselenin hükmünü vermek şeklinde t… Devamını Oku »

Fıkhın Kaynakları : İcma Nedir? Fıkıh'taki Yeri ve Önemi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Fıkıh Delilleri Yorumlar : 0 Okunma : 13615 Beğen : 0
Fıkhın Kaynakları : İcma Nedir? Fıkıh'taki Yeri ve Önemi

Fıkıh usulü terimi olarak icmâ’ Muhammed (s.a.) ümmetinden olan müctehidlerin Hz. Peygamber'in vefatından sonraki herhangi bir devirde şer‘î bir meselenin hükmü üzerinde fikir birliği etmeleridir şekl… Devamını Oku »

Fıkıh Kaynakları : Sünnet

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Fıkıh Delilleri Yorumlar : 0 Okunma : 5737 Beğen : 0
Fıkıh Kaynakları : Sünnet

Sünnet fıkıh usulünde, Hz. Peygamber'in söz, fiil ve onayları (takrir) demek olup İslâm dininin Kur'ân-ı Kerîm'den sonraki ikinci ana kaynağını teşkil eder. Fıkıh dilinde, özellikle de ilmihal literat… Devamını Oku »

Fıkıh Kaynakları : Kitap (Kur'an)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Fıkıh Delilleri Yorumlar : 0 Okunma : 9286 Beğen : 0
Fıkıh Kaynakları : Kitap (Kur'an)

Kitap, yani Kur'an Hz. Peygamber'in sünnetiyle birlikte İslâm dininin ve onun dinî-hukukî (şer‘î) hükümlerinin aslî kaynağını teşkil eder. Fıkıh usulünde de İslâm hukukunun aslî ve tâli kaynakları inc… Devamını Oku »

Genel Fıkıh Delilleri Özeti

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Fıkıh Delilleri Yorumlar : 0 Okunma : 4282 Beğen : 0
Genel Fıkıh Delilleri Özeti

Fıkıh ve usûl-i fıkıh bilginleri sağlıklı bir zihinsel işlemde, araştırılan hususa dair hüküm vermeye ulaştıran veya bir hükmün kanıtlanmasını sağlayan vasıtaya, daha özel ifadeyle araştırılan h… Devamını Oku »

Genel Olarak Fıkıh Kaynak ve Metodları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Fıkıh Yorumlar : 0 Okunma : 1417 Beğen : 0
Genel Olarak Fıkıh Kaynak ve Metodları

Kur'ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamber'in sünneti, İslâm'ın dünya ve âhireti, fert ve toplum hayatını, inanç, ibadet, ahlâk ve hukuk konularını genel bir yaklaşımla veya özel bir ayrıntıyla kuşatan hükümleri… Devamını Oku »

Dünya Dinleri