Yakut mitolojisine göre evrenin yapısı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yakut Türkleri Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 3790 Beğen : 0
Yakut mitolojisine göre evrenin yapısı

Yakut mitolojisidir. Yakutlar Rusya’nın Uzak Doğu bölgesinin kuzeyinde yer alan Yakutistan Cumhuriyeti’nin asıl nüfusunu oluşturan halktır. Olonho isimli Yakut destanına göre evren üç dünyadan ibaret.… Devamını Oku »

Altaylıların dini inançları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Altay Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 4579 Beğen : 0
Altaylıların dini inançları

Hatırlanacağı üzere, ilk Türk kabileleri Altay bölgesine M.S. 1. binyılın başında gelmiştir. O dönemde Altay’da İskit kabileleri yaşıyordu. Kavimler Göçü’nden sonra Türkler bu bölgede çoğunluğu teşkil… Devamını Oku »

Altay mitolojisinde ruhlar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Altay Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 4227 Beğen : 0
Altay mitolojisinde ruhlar

Altayların mitolojisinde ruhlar ongon ve edzen isimli iki ana gruba ayrılır. Ongonlar – (‘temiz’, ‘’kutsal’, ‘ilkel’ anlamına gelir) ölen ataların ruhlarıdır. Aynı ismi taşıyan ve ölen ataların bulund… Devamını Oku »

Altay-Sayan bölgesinde yaşayan Türk halklarının mitolojisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Altay Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 4954 Beğen : 0
Altay-Sayan bölgesinde yaşayan Türk halklarının mitolojisi

Altay-Sayan Dağları bölgesinde yaşayan Türklerin mitolojik inançlarına göre Evren üst (sema), orta (yer) ve alt (yeraltı) dünyadan ibarettir. Kubbe şeklindeki gökyüzü yer üstünde uzanır. Yeryüzü hayva… Devamını Oku »

Çuvaşlar’da atalara tapınma

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Çuvaş Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 4312 Beğen : 0
Çuvaşlar’da atalara tapınma

Eski Çuvaşlar, ölü aile üyelerinin (Çuvaşça ‘vattisem’) dünyevi işlerle ilgilerini kesmedikleri ve yaşayan kişilerin kaderlerini etkileme imkanlarının bulunduğuna inanıyorlardı. Hayattayken çok büyük… Devamını Oku »

Çuvaş mitolojisinde dünyanın yapısı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Çuvaş Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 3751 Beğen : 0
Çuvaş mitolojisinde dünyanın yapısı

Rusya’nın Avrupa kısmının ortasında yer alan Çuvaşistan Cumhuriyeti’nin yerli halkı Çuvaşların mitolojisi pagan özelliklerini korudu. Ona göre dünya üç gökyüzü, bir yeryüzü ve üç yeraltı toplam olarak… Devamını Oku »

Çuvaş mitolojisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Çuvaş Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 4135 Beğen : 0
Çuvaş mitolojisi

Rusya’nın Avrupa kısmının ortasında yer alan Çuvaşistan Cumhuriyeti’nin yerli halkı Çuvaşların mitolojisi pagan özelliklerini korudu. Ona göre dünya üç gökyüzü, bir yeryüzü ve üç yeraltı toplam olarak… Devamını Oku »

Hakas Çıl Pazı Bayramı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hakas Türk Mitolojileri Yorumlar : 0 Okunma : 4318 Beğen : 0
Hakas Çıl Pazı Bayramı

Güney Sibirya’daki Hakasya Cumhuriyeti’nin yerli halkı Hakaslarının gelenekleri ve bayramlarıdır. Çıl Pazı – Yeni Yıl bayramıdır. O Mart ayında ilkbahar noktası gününde kutlanır. Bu bayramın kutlanmas… Devamını Oku »

Hakas Tanrıçası’nın gücü

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hakas Türk Mitolojileri Yorumlar : 0 Okunma : 3684 Beğen : 0
Hakas Tanrıçası’nın gücü

akasya Cumhuriyeti topraklarında ismi büyük taş yaşlı kadın anlamına gelen Ulug Hurtuyah Taş anıtı yer alıyor. Bu üç metrelik taş kadın heykelinin ağırlığı 2,6 tondur. Arkeolojik verilere göre bu anıt… Devamını Oku »

Hakaslarda cenaze ve anma törenleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hakas Türk Mitolojileri Yorumlar : 0 Okunma : 3811 Beğen : 0
Hakaslarda cenaze ve anma törenleri

Hakaslar geleneksel olarak insanın fiziksel ölümünü ruhunun vücuttan ayrılması ve öteki dünyaya geçmesi olarak nitelendirirler. Hakaslarda cenaze törenleri bu inanç etkisiyle şekillenmişti. Hakaslarda… Devamını Oku »

Hakas mitolojisinde ölüler dünyası

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hakas Türk Mitolojileri Yorumlar : 0 Okunma : 3430 Beğen : 0
Hakas mitolojisinde ölüler dünyası

Hakasların ölüler dünyası ile ilgili mitolojik görüşleri genelde Sibirya’da yaşayan başka Türk halklarının görüşlerinden pek farklı değil. Sistemi oluşturmıyan bu görüşler oldukça belirsiz. Uzut Çir i… Devamını Oku »

Hakaslar’da dağ kültü

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 4071 Beğen : 0
Hakaslar’da dağ kültü

Hakasların geleneksel inanç sisteminde dağ kültü soy açısından önemli bir yer tutardı. Her soyun kendi dağı ile ilgili adetler ve gelenekleri vardı. Ayrıca her soy dağının kendi ismi vardı (mesela Hoo… Devamını Oku »

Mitoloji