Kreşin Tatarlarının eski bayramı : Pitrau

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Tatarlar ve Tatar Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 5163 Beğen : 0
Kreşin Tatarlarının eski bayramı : Pitrau

Kreşin Tatarları – İdil-Ural Tatarlarının bir koludur. Dil ve etnik köken bakımından Kazan Tatarlarına çok benzemektedirler. Günümüzde Tataristan sınırları içerisinde 100 bin ile 300 bin arasında Kreş… Devamını Oku »

Balkar ve Karaçaylar’ın Nart destanı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Karaçay - Balkar Mitolojileri Yorumlar : 0 Okunma : 4164 Beğen : 0
Balkar ve Karaçaylar’ın Nart destanı

Nart kahramanlarını anlatan destan birçok Kuzey Kafkasya halklarında yaygın. Karaçay-Balkar efsanelerine göre Nartlar Altın Debet isimli Demircilik Tanrısı’nın oğulları cesur kahraman erler halkıdır.… Devamını Oku »

Karaçay-Balkar mitolojisinde canavarlar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Karaçay - Balkar Mitolojileri Yorumlar : 0 Okunma : 3756 Beğen : 0
Karaçay-Balkar mitolojisinde canavarlar

Balkar ve Karaçaylar’ın mitolojisinde doğa insandan kat kat daha güçlü olduğu için doğa güçleri folklorda çeşitli canavarlar olarak betimlenirdi. Onlardan biri Sarıuyek isimli çok başlı dev bir ejderh… Devamını Oku »

Karaçay-Balkar efsanelerinin kahramanları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Karaçay - Balkar Mitolojileri Yorumlar : 0 Okunma : 3247 Beğen : 0
Karaçay-Balkar efsanelerinin kahramanları

Kuzey Kafkasya ’nın Türk dili konuşan komşu halkları olan Balkar ve Karaçayların mitoloji, efsaneleri ve destanlarında en çok rastlanan karakterler şudur: Ağaç Kişi – Kafkasya’nın dağlı ormanlarında y… Devamını Oku »

Eski Tatar bayramı Kaz Tüyü

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 4370 Beğen : 0
Eski Tatar bayramı Kaz Tüyü

Kaz Tüyü Bayramı kökleri çok eski tarihe uzanan bir sonbahar bayramıdır. Tatar köylerinde eskiden çok sayıda kazlar yetiştirilirdi. Bu kuşlar sahiplerinin çalışkanlığı ve bereketli olmasının sembolü s… Devamını Oku »

Şürele - Şüräle Ormanın Ruhu

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Tatarlar ve Tatar Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 7871 Beğen : 0
Şürele - Şüräle Ormanın Ruhu

Şürele (Tatarca: Шүрәле veya Şüräle, Rusça: Шурале) – Tatar ve Başkurt mitolojisinde ve halk kültüründe yarım cin, ormanın ruhudur. Değişik şivelerde Şüreli, Şurala, Çurala, Çürele olarak da bili… Devamını Oku »

Tatarlarda geleneksel düğün hediyeleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Tatarlar ve Tatar Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 4310 Beğen : 0
Tatarlarda geleneksel düğün hediyeleri

Günümüzde gençlerin eski düğün adetler ve geleneklerine ilgisi gittikçe artıyor. Kimileri bu adetlerin gösterişli ve ilgi çekici olmasından hoşlanıyor olabilir. Ama insanların çoğu için bu adetler geç… Devamını Oku »

Tun Payram – Hakas ilk ayran bayramı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hakas Türk Mitolojileri Yorumlar : 0 Okunma : 3455 Beğen : 0
Tun Payram – Hakas ilk ayran bayramı

Hakaslarda Hakasya’nın bozkır bölgelerinde düzenlenen Tun Payram isimli bir çoban bayramı önemli bir yer tutar. Tun Payram ilk ayran bayramıdır. Genellikle Mayıs’ın sonu-Haziran’ın başında sığırın kış… Devamını Oku »

Saha halkının en büyük bayramı : Isıah

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yakut Türkleri Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 5240 Beğen : 0
Saha halkının en büyük bayramı : Isıah

Saha halkının (Yakutların) kültürel, tarihi ve manevi değerlerinin korunması ve sürdürülmesinin parlak bir örneği olan bayramdır. Yakutlar Yakutistan’ın (başka isimle Saha Cumhuriyeti) nüfus çoğunluğu… Devamını Oku »

Yakut mitolojisinde İççi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yakut Türkleri Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 4416 Beğen : 0
Yakut mitolojisinde İççi

İççi – Yakut mitolojisinde Orta Dünyanın belirli yerleri, doğa olayları ve eşyalarının sahip ruhlarının adı. Yakut inancına göre en ufak şeyin kendi İççisi var. İççi’ye saygı gösterilirse insana asla… Devamını Oku »

Yakut mitolojisinde Aya

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yakut Türkleri Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 4077 Beğen : 0
Yakut mitolojisinde Aya

Aya – Yakut mitolojisinde İyi Ruh, hayırsever ruhların ve meleklerin genel adıdır. Kötü ruh Abası’nın karşıtı olarak yer alır. Ayalar çoğunlukla gökyüzünde yaşarlar. On yedi farklı iyicil ruh kategori… Devamını Oku »

Yakut mitolojisinde Abası

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yakut Türkleri Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 4125 Beğen : 0
Yakut mitolojisinde Abası

Rusya’nın Uzak Doğu bölgesinin kuzeyindeki Yakutistan Cumhuriyeti’nin asıl nüfusunu oluşturan Yakutların mitolojisidir. Abası - kötülükleri simgelediklerine inanılan ve korunmak için kendilerine kurba… Devamını Oku »

Mitoloji