Orucu Bozan Fakat Sadece Kazâyı Gerektiren Durumlar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Orucun Yasakları Yorumlar : 0 Okunma : 4167 Beğen : 0
Orucu Bozan Fakat Sadece Kazâyı Gerektiren Durumlar

Oruç yasaklarının başında yeme ve içme geldiğini, oruçlunun kasten yiyip içmesinin kazâ ve kefâreti gerektirdiğini biliyoruz. Buna ilâve olarak Hanefî fakihleri, beslenme amacı ve anlamı taşımayan ve… Devamını Oku »

Oruçta Kaza ve Kefareti gerektiren durumlar Nelerdir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Orucun Yasakları Yorumlar : 0 Okunma : 3403 Beğen : 0
Oruçta Kaza ve Kefareti gerektiren durumlar Nelerdir ?

Orucu bozup hem kazâ hem de kefâreti gerektiren durumların başında rama-zan günü oruçlu iken yapılan cinsel ilişki gelmektedir. Zaten Peygamberimiz oruç kefâreti hükmünü, o zaman vuku bulan böyle bir… Devamını Oku »

Oruçluya Mekruh Olan Şeyler- Orucun Mekruhları Nelerdir

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Orucun Yasakları Yorumlar : 0 Okunma : 2949 Beğen : 0
Oruçluya Mekruh Olan Şeyler- Orucun Mekruhları Nelerdir

Öteden beri fıkıh ve ilmihal kitaplarında mekruh olarak nitelendirilen şeylerin bir kısmı, orucun anlam ve gayesine yakışmayan şeyler, bir kısmı da biraz ileri gidildiği takdirde orucun bozulmasına se… Devamını Oku »

İtikâf Nedir? Ramazan Ayınında Ne Zaman ve Nasıl Yapılır ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Orucun Rükün ve Şartları Yorumlar : 0 Okunma : 4324 Beğen : 0
İtikâf Nedir? Ramazan Ayınında Ne Zaman ve Nasıl Yapılır ?

Fıkıh terimi olarak itikâf, bir mescidde ibadet niyetiyle ve belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmek demektir. Hadis kaynakları Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretten sonra her yıl ramazanın son on g… Devamını Oku »

Oruç İçin Müstehap (Beğenilen,Sevilen ) Olan Davranışlar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Orucun Rükün ve Şartları Yorumlar : 0 Okunma : 2904 Beğen : 0
Oruç İçin Müstehap (Beğenilen,Sevilen ) Olan Davranışlar

Orucun geçerliliği ile doğrudan ilgili olmamakla birlikte, oruç tutmayı biraz daha kolaylaştırmak üzere Peygamberimiz'in bazı tavsiyeleri olmuştur. Bunların başında sahur yapmak gelir. Sahur, ikinci f… Devamını Oku »

Orucun Geçerlilik (sahih) Şartları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Orucun Rükün ve Şartları Yorumlar : 0 Okunma : 3092 Beğen : 0
Orucun Geçerlilik (sahih) Şartları

Orucun sahih (geçerli) olması için, oruç tutmaya niyet etmiş ve orucu bozacak şeylerden kaçınmış olmak şarttır. Esasen orucu bozacak şeylerden kaçınmak, teknik anlamda rükün olmakla birlikte, ibadetin… Devamını Oku »

Oruç Tutmamayı Mubah Kılan Mazeretler

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Orucun Rükün ve Şartları Yorumlar : 0 Okunma : 2207 Beğen : 0
Oruç Tutmamayı Mubah Kılan Mazeretler

Kur'an'da ve hadislerde, dinde insanlara zor gelecek hiçbir yükümlülüğün bulunmadığına sıklıkla işaret edildiğini, herhangi bir sıkıntı ve meşakkatin bulunduğu durumda da mükelleflere birtakım kolaylı… Devamını Oku »

Orucun Yükümlülük Şartları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Orucun Rükün ve Şartları Yorumlar : 0 Okunma : 1987 Beğen : 0
Orucun Yükümlülük Şartları

Orucun yükümlülük şartları denince, bir kimsenin oruç ibadetiyle yükümlü (mükellef) sayılması, farz veya vâcip bir orucun bir kimsenin zimmetinde borç olarak sabit olması için aranan şartlar kastedili… Devamını Oku »

Hilalin Görülmesi ve Rü'yet-i Hilâl Meselesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Orucun Rükün ve Şartları Yorumlar : 0 Okunma : 3606 Beğen : 0
Hilalin Görülmesi ve Rü'yet-i Hilâl Meselesi

İbadetlerde rükün, o ibadetin meydana gelmiş sayılabilmesi için bulunması zorunlu olan ana unsurlar demektir. Orucun rüknü, oruç süresince yeme içme ve cinsî ilişkiden uzak durma anlamına gelen imsakt… Devamını Oku »

Oruç Tutmanın Yasak Olduğu Günler

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Orucun Çeşitleri Yorumlar : 0 Okunma : 2401 Beğen : 0
Oruç Tutmanın Yasak Olduğu Günler

Dinimizde, oruç tutmanın emredildiği, tavsiye edildiği günler olduğu gibi, oruç tutmanın yasaklandığı veya hoş karşılanmadığı günler de vardır. Bazı belli günlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayışının… Devamını Oku »

Nafile Oruçlar ( Şevval , Aşure, Zilhicce, Şaban, Davud Oruçları)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Orucun Çeşitleri Yorumlar : 0 Okunma : 10853 Beğen : 0
Nafile Oruçlar ( Şevval , Aşure, Zilhicce, Şaban, Davud Oruçları)

Farz ve vâcip olan oruçların dışında tutulan oruçlar nâfile oruç olarak isimlendirilir. Daha önce namaz çeşitlerini ele alırken belirttiğimiz gibi, nâfile, gereksiz anlamına değil, farz ve vâcip olanı… Devamını Oku »

Vacip Oruç ( Nezir veya Adak Orucu)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Orucun Çeşitleri Yorumlar : 0 Okunma : 5855 Beğen : 0
Vacip Oruç ( Nezir veya Adak Orucu)

Nezir (adak), kişinin dinen yükümlü olmadığı bir ibadeti yapmayı kendisi için bir yükümlülük haline getirmesidir. Kişi, oruç tutmayı adamışsa, bu adak orucunu tutması vâciptir. Adak adanırken, orucun… Devamını Oku »

Dünya Dinleri