İslami Yaşamda Cinsî Duygu ve Cinsiyet Eğitimi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Cinsellik Yorumlar : 0 Okunma : 2980 Beğen : 0
İslami Yaşamda Cinsî Duygu ve Cinsiyet Eğitimi

Cinsiyet, insan davranışlarını etkileyen önemli bir güdüdür ve her cins diğerine karşı tabii olarak ilgi duymaktadır (Âl-i İmrân 3/14; Yûsuf 12/23, 24, 30, 32-33). Hz. Peygamber de bir had… Devamını Oku »

Menzil Tarikatı ( Fecir Cemaati)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini Tarikatları Yorumlar : 0 Okunma : 22803 Beğen : 0
Menzil Tarikatı ( Fecir Cemaati)

Menzil Cemaati (veya Fecir Cemaati), Nakşibendiye'ye bağlı olup Türkiye'deki cemaatler arasında en fazla mensubu olandır. Menzil Cemâati Muhammed Raşit Erol (1930-1993) tarafından kurulmuştur. Bugün ö… Devamını Oku »

Kumar Oynamanın İslamiyet'de ki Hükmü Nedir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sanat, Spor ve Eğlence Yorumlar : 0 Okunma : 9727 Beğen : 0
Kumar Oynamanın İslamiyet'de ki Hükmü Nedir ?

İslâm, birçok oyun ve eğlence çeşidini helâl, bunun yanında kumar bulaşığı olan her türlü oyunu da haram kılmıştır. Kur'ân-ı Kerîm'de, Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar) ve şans okl… Devamını Oku »

Satranç Oynamak Günah mıdır?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sanat, Spor ve Eğlence Yorumlar : 0 Okunma : 4813 Beğen : 0
Satranç Oynamak Günah mıdır?

Satranç oyununun daha ziyade sahâbe döneminde ortaya çıktığı söylenmektedir. Bu konuda sahâbeden değişik görüşler nakledilmektedir. Meselâ Hz. Ali, Satranç, Acemler'in meysiridir demiştir (Şevkânî, Ne… Devamını Oku »

Tavla Oynamak İslam İnancına Göre Günah mıdır?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sanat, Spor ve Eğlence Yorumlar : 0 Okunma : 22738 Beğen : 0
Tavla Oynamak İslam İnancına Göre Günah mıdır?

Günümüzde daha çok hoşça vakit geçirmek için oynanan tavlanın dinî hükmü konusunda değişik görüşler belirtilmiştir. Âlimler genelde, bazı hadislerde geçen nerd, nerdeşîr ve kiâb kelimelerini tav… Devamını Oku »

İslamiyet , Düğün ve Eğlence

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sanat, Spor ve Eğlence Yorumlar : 0 Okunma : 3967 Beğen : 0
İslamiyet , Düğün ve Eğlence

Yöre ve milletlere göre farklılık gösterse bile, evlenen çiftler için eğlence ağırlıklı bir tören yapılmasının tarihi çok eskidir. Ülkemizde bu merasim düğün olarak isimlendirilmektedir. Düğün yapılmı… Devamını Oku »

İslamiyet ve Spor (Hz. Muhammed (SAV) Teşvik Ettiği Spor Dalları)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sanat, Spor ve Eğlence Yorumlar : 0 Okunma : 8849 Beğen : 0
İslamiyet ve Spor (Hz. Muhammed (SAV) Teşvik Ettiği Spor Dalları)

İnsanın eğlenme ve dinlenme ihtiyacının, temel inanç ve ibadet ilkelerine aykırı olmayacak bir biçimde karşılanıp düzenlenmesi esastır. İnsan Allah'a kulluk için yaratılmıştır, ama insan bu arada yiyi… Devamını Oku »

İslam Dini'nde Müzik ve Eğlence Araçlarının Satımı Helal midir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sanat, Spor ve Eğlence Yorumlar : 0 Okunma : 3283 Beğen : 0
İslam Dini'nde Müzik ve Eğlence Araçlarının Satımı Helal midir?

Müzik ve eğlence araçlarının satımı konusunda Hanefî imamların yaklaşımları birbirinden farklıdır. Ebû Hanîfe, barbıt, davul, mizmar ve def gibi melâhî aletlerinin satımını mekruh saymakla birli… Devamını Oku »

Oyun ve Şarkı-Türkü Bulunan Bir Yemek Davetine Gitmek Haram mıdır?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sanat, Spor ve Eğlence Yorumlar : 0 Okunma : 2096 Beğen : 0
Oyun ve Şarkı-Türkü Bulunan Bir Yemek Davetine Gitmek Haram mıdır?

Meşrû içerikli oyun ve müziğin bulunduğu toplantılara ve davetlere katılmanın yasaklanmış bir husus olmadığını yapılan değerlendirmeler göstermektedir. (Bknz İslamiyet ve Müzik ) Esas itibariyle… Devamını Oku »

İslamiyet ve Müzik

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sanat, Spor ve Eğlence Yorumlar : 0 Okunma : 4793 Beğen : 0
İslamiyet ve Müzik

İslâm, gerek inanç ve ibadet esasları, gerekse hukuk ve ahlâk ilkeleri itibariyle, fert ve toplum olarak insanın yaratılışına uygundur. İslâm, insanın yapısına, fıtratına uygun bir din olduğu için, fı… Devamını Oku »

Resimli Eşyanın Alım Satımı İslamiyet'de Haram mıdır?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sanat, Spor ve Eğlence Yorumlar : 0 Okunma : 2944 Beğen : 0
Resimli Eşyanın Alım Satımı İslamiyet'de Haram mıdır?

Bilginlerin çoğunluğu, Hz. Âişe'nin satın aldığı resimli minderi Hz. Peygamber'in iade ettirmeyerek, şeklini ve konumunu değiştirmek suretiyle başka bir amaçla kullanılmasına izin vermesinden ha… Devamını Oku »

İslam İnancında Üzerinde Resim ve Sûret Bulunan Eşyayı Kullanmak Harammıdır?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sanat, Spor ve Eğlence Yorumlar : 0 Okunma : 2987 Beğen : 0
İslam İnancında Üzerinde Resim ve Sûret Bulunan Eşyayı Kullanmak Harammıdır?

Hanefîler, üzerinde insan veya hayvan resmi bulunan yaygı üzerinde namaz kılmada bir sakınca olmadığını belirtmişlerdir. Çünkü, resimli yaygının ayaklar altına alınması, resimlere değer vermeme anlamı… Devamını Oku »

İslamiyetin Resim ve Heykel Sanatına Genel Bakışı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sanat, Spor ve Eğlence Yorumlar : 0 Okunma : 5749 Beğen : 0
İslamiyetin Resim ve Heykel Sanatına Genel Bakışı

Klasik literatürde, resim ve heykel konusunda getirilen hükümler, büyük çoğunlukla sûret ve aynı kökten türeyen tasvir tabirleri etrafında cereyan ettiği için biz resim ve heykel konusunu s&ucir… Devamını Oku »

Budist Eğitimde Münazaranın Amaç ve Faydaları

Yazan : Yeşim Özbey Tarih : Kategori : Tibet Budizmi'nin Öğretileri Yorumlar : 0 Okunma : 3262 Beğen : 0
Budist Eğitimde Münazaranın Amaç ve Faydaları

Münazaranın Budist eğitimde kullanılmasının temel gayelerinden biri nihai farkındalığı geliştirmenizde yardım etmesidir. Bir görüş belirlersiniz ve münazara partneriniz de sizi çeşitli açılardan karş… Devamını Oku »

Bir Dharma Öğretisini İncelemeye Yönelik Dört Aksiyom

Yazan : Yeşim Özbey Tarih : Kategori : Tibet Budizmi'nin Öğretileri Yorumlar : 0 Okunma : 3231 Beğen : 0
Bir Dharma Öğretisini İncelemeye Yönelik Dört Aksiyom

Dharma pratiğinde başarılı olmak gerçekçi bir tutuma sahip olmaya bağlıdır. Bu da Dharma öğretilerini şeylerin gerçekte nasıl var olduğuyla uyumlu bir şekilde incelemek anlamına gelir. Buddha, bu gibi… Devamını Oku »