İbn Teymiye Kimdir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini Önderleri Yorumlar : 0 Okunma : 3859 Beğen : 0
İbn Teymiye Kimdir?

İbn-i Teymiyye Selefiyye / Ehli hadis anlayışının en önemli alimlerinden ve görüşleri çeşitli İslam alimlerini ve akımlarını etkilemiş olan alim ve düşünür. Devamını Oku »

Hz. Ebû Bekir (R.A.) Hayatı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini Önderleri Yorumlar : 0 Okunma : 3874 Beğen : 0
Hz. Ebû Bekir (R.A.) Hayatı

Hz. Hatice'den sonra Hz. Muhammed'e ilk iman eden, Müslümanların ilk halifesidir. Devamını Oku »

Şeyh Edebali (1206 - 1326) Kimdir

Yazan : Ahmet Ademoğlu Tarih : Kategori : İslam Dini Önderleri Yorumlar : 0 Okunma : 6274 Beğen : 0
Şeyh Edebali (1206 - 1326) Kimdir

Hz. Mevlana gibi, zamanının büyüklerinin sohbetinde bulundu. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Sultan Osman Gazi’nin kayınpederidir. Devamını Oku »

Hz. Ebubekir (572 - 634) Hayatı

Yazan : Ahmet Ademoğlu Tarih : Kategori : İslam Dini Önderleri Yorumlar : 0 Okunma : 5053 Beğen : 0
Hz. Ebubekir (572 - 634) Hayatı

572 yılında Mekke'de doğan Hazreti Ebû Bekir Es-Sıddık Ra, Hazreti Muhammed Mustafa (a.s.)'ın İslâm’ı tebliğe başlamasından sonra ilk iman eden hür erkeklerin; raşit halifelerin, aşere-i mübeşşerenin ilkidir. Câmiu'l Kur'an, es-Sıddîk, el-Atik l… Devamını Oku »

Prabhat Ranjan Sarkar Kimdir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Peygamberler/Din Kurucular Yorumlar : 0 Okunma : 4152 Beğen : 0
Prabhat Ranjan Sarkar Kimdir?

Prabhat Ranjan Sarkar (21 Mayıs 1921 - 21 Ekim 1990), Hint Guru, ruhani öğretmen, Ananda Marga'nın kurucusu. Devamını Oku »

Hud Peygamber / Hz.Hud Hayatı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Peygamberler/Din Kurucular Yorumlar : 0 Okunma : 7456 Beğen : 0
Hud Peygamber / Hz.Hud Hayatı

Kur'an'da adı geçen peygamberlerden birisidir. Eski Antlaşma'da adı Eber olarak geçen peygamber ile Hûd peygamberin aynı kişi oldukları tahmin ediliyor. Devamını Oku »

Nuh Peygamberin Hayatı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Peygamberler/Din Kurucular Yorumlar : 0 Okunma : 6123 Beğen : 0
Nuh Peygamberin Hayatı

İdris aleyhisselamdan sonra gönderilen peygamberlerden. Allah korkusundan dâima ağladığı için adına, çok ağlayan, inleyen mânâsına gelen “Nuh” denilmiştir. Devamını Oku »

İdris Aleyhisselam / İdris Peygamber

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Peygamberler/Din Kurucular Yorumlar : 0 Okunma : 4201 Beğen : 0
İdris Aleyhisselam / İdris Peygamber

Kur'an'da adı geçen peygamberlerden biri. İlk kez onun döneminde insanların hayvan derileri giymekten kurtuldukları söylenir. Kumaşı bulduğu ve yazı yazmayı geliştirdiği söylenir Devamını Oku »

Şit (Şis) Peygamber

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Peygamberler/Din Kurucular Yorumlar : 0 Okunma : 4255 Beğen : 0
Şit (Şis) Peygamber

Âdem aleyhisselamdan sonra gönderilen peygamber. Âdem aleyhisselamın oğludur. Devamını Oku »

Âdem Aleyhisselam / Hz.Adem

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Peygamberler/Din Kurucular Yorumlar : 0 Okunma : 7464 Beğen : 0
Âdem Aleyhisselam / Hz.Adem

Yeryüzünde yaratılan ilk insan ve ilk peygamber, bütün insanların babası. Devamını Oku »

Hz. Davut Kimdir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Peygamberler/Din Kurucular Yorumlar : 0 Okunma : 6607 Beğen : 0
Hz. Davut Kimdir?

İsrailoğullarına gönderilen ve kendisine, Zebur adlı kitap verilen peygamberdir. Devamını Oku »

Hz. İbrahim (a.s)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Peygamberler/Din Kurucular Yorumlar : 0 Okunma : 7824 Beğen : 0
Hz. İbrahim (a.s)

M.Ö. 2000'li yılların başlarında yaşamış, üç semâvî dinin ve bu dinlerin peygamberlerinin atası olarak kabul edilen peygamberdir. Devamını Oku »