Hanbeli Mezhebi Temel Metinler ve Şerhleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Literatürü Yorumlar : 0 Okunma : 2148 Beğen : 0
Hanbeli Mezhebi Temel Metinler ve Şerhleri

Hanbeli Mezhebi Temel Metinler ve Şerhleri Devamını Oku »

Hanbeli Mezhebinin Genel Özellikleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Karakteristiği Yorumlar : 0 Okunma : 5796 Beğen : 0
Hanbeli Mezhebinin Genel Özellikleri

Hanbeli mezhebinin kuruluşu ile gelişmesinde ve kullanılan metodolojiden mezhebin üzerine inşa edildiği temel esasın, imkan nisbetinde naslara bağlı kalınması ve nasların anlaşılmaya çalışılması fikri olduğu anlaşılmaktadır. Devamını Oku »

Hanbeli Mezhebinde İctihad ve Taklid

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 1288 Beğen : 0
Hanbeli Mezhebinde İctihad ve Taklid

Hanbeliler’e göre bir kişinin müctehid olabilmesi için şer‘i delilleri ve onlarla istidlal yollarını bilmesi şarttır. İbn Hamdan müctehidleri dört tabakaya ayırır. Bunlar... Devamını Oku »

Hanbeli Mezhebinde Kaynaklardan Hüküm Çıkarma Metotları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 2081 Beğen : 0
Hanbeli Mezhebinde Kaynaklardan Hüküm Çıkarma Metotları

Kur’an ve Sünnet metinlerini anlayabilme ve onlardan hüküm çıkarma amacıyla faydalanılan istinbat metotları kelimelerin manalara delaletleri, kapsamları, deliller arasındaki zaman ilişkileri ve zahirleri arasında herhangi bir çatışma olduğu zaman... Devamını Oku »

Hanbeli Usulunda Şer‘i Delillerden Çıkarılan Hükümler

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 1145 Beğen : 0
Hanbeli Usulunda Şer‘i Delillerden Çıkarılan Hükümler

Hanbeli Usulunda Şer‘i Delillerden Çıkarılan Hükümler Devamını Oku »

Sedd-i Zerai Nedir? Hanbeli Fıkıh Kaynaklarındaki Yeri ve Önemi Nasıldır?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 1078 Beğen : 0
Sedd-i Zerai Nedir? Hanbeli Fıkıh Kaynaklarındaki Yeri ve Önemi Nasıldır?

“Şekil bakımından meşru görülen tasarrufların meşru olmayan maksatlara ulaştırmasını önlemek” anlamına gelen sedd-i zerai‘ yoluna Malikiler’den sonra en büyük önemi Hanbeliler’in verdiği bilinmektedir. Devamını Oku »

Hanbeli Fıkhında Kıyasın Önemi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 1345 Beğen : 0
Hanbeli Fıkhında Kıyasın Önemi

Kıyas; hükmü hakkında nass (ayet ve/veya sünnet) bulunmayan bir meseleyi, aralarındaki ortak sebep-sonuç bağından dolayı hükmü ayet veya hadisler ile çözülmüş bir konuya benzeterek çözmektir. Devamını Oku »

Maslahat-ı Mürsele Ne demektir? Hanbeli Mezhebi Usulunde Yeri Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 3491 Beğen : 0
Maslahat-ı Mürsele Ne demektir? Hanbeli Mezhebi Usulunde Yeri Nedir?

Maslahat-ı Mürsele Mutlak yararlılık manasına gelen bu ifade, usulcülerin terminolojisinde "Şari'in, gerçekleşmesi için bir hüküm koymadığı, şerî bir delilin de onun muteber sayılıp sayılmamasını göstermediği nesnedir." Devamını Oku »

İstihsan Nedir? İstihsan çeşitleri Nelerdir? Hanbeli Fıkhındaki Önemi Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 1402 Beğen : 0
İstihsan Nedir? İstihsan çeşitleri Nelerdir? Hanbeli Fıkhındaki Önemi Nedir?

İstihsan fıkhın delillerindendir. İstihsan, müctehidin bir meselede, özel bir delil sebebiyle, o meselenin benzerlerinde verdiği hükümden vazgeçip başka bir çözümü benimsemesi, ya da... Devamını Oku »

Hanbeli Mezhebi'nde Sahabi Kavli

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 1347 Beğen : 0
Hanbeli Mezhebi'nde Sahabi Kavli

Sahabilerin bir bütün veya bir grup olarak herhangi bir hususta görüşlerinin hukuki değeri daha çok icma konusuyla ilgilidir. Devamını Oku »

Şer‘u men Kablena Ne demektir? Hanbeli Fıkhındaki Yeri Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 3452 Beğen : 0
Şer‘u men Kablena Ne demektir? Hanbeli Fıkhındaki Yeri Nedir?

Kelime anlamı itibariyle "bizden öncekilerin dinleri/şeriatları" anlamına gelen şer'u men kablena, fıkıh usulünde, fer'i delillerden biridir. "Öncekilerin dini hükümlerinin, bizim için de geçerli" olup olmadığı konusunda ihtilaf edilmiştir. Devamını Oku »

İstishab Nedir? Hanbeli Usulundeki Önemi Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 1628 Beğen : 0
İstishab Nedir? Hanbeli Usulundeki Önemi Nedir?

Hanbeli usul kitaplarında bu delil Kitap, Sünnet ve icmadan sonra dördüncü sırada yer alır. İbn Kudame, şer‘i hükümlerin akılla bilinemeyeceğini ve peygamber gönderilmeden önce her türlü vacipten zimmetin beri olduğuna aklın delalet edeceğini söyler Devamını Oku »

Hanbeli Usulcülerine Göre İcma

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 1920 Beğen : 0
Hanbeli Usulcülerine Göre İcma

Hanbeli usulcülerine göre icma kesin bir delil olup ona muhalefet edilmesi haramdır ve ümmetin hata üzerinde birleşmesi düşünülemez. Bununla birlikte icmaın delil değeri konusunda mezhebin görüşü uzun bir olgunlaşma süreci geçirmiştir. Devamını Oku »

Hanbelilik Fıkhında Sünnet

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 1285 Beğen : 0
Hanbelilik Fıkhında Sünnet

Hanbeliler, Hz. Peygamber’in sünnetini nas olması bakımından Kur’an’dan ayrı düşünmezler. Hanbeliler Resûl-i Ekrem’den gelen haberleri mütevatir ve ahad olarak iki kısma ayırır. Devamını Oku »

Hanbeli Fıkıh Usulünde Kur'an-ı Kerim

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 1190 Beğen : 0
Hanbeli Fıkıh Usulünde Kur'an-ı Kerim

Kur’an’ın, gerek tanımında gerekse İslam hukukunun birinci kaynağı olarak kabul edilmesinde Hanbeliler’in ayrı bir görüşü yoktur. Kur’an, okunmakla ibadet edilen ve tevatür yoluyla gelmiş olan vahyedilmiş kelamdır. Devamını Oku »

Dünya Dinleri