Tenasüh (Reenkarnasyon, Ruh Göçü) İnancı ve İslamiyet

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam ve Günlük Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 7378 Beğen : 0
Tenasüh (Reenkarnasyon, Ruh Göçü) İnancı ve İslamiyet

İslâmî literatürde tenâsüh, ölüm sonrasında ruhun, bir başka bedene girmek suretiyle yaşadığına, yani ruh göçüne inanış anlamında kullanılır. Aynı kavram Batı terminolojisinde, aralarında ince anlam f… Devamını Oku »

Ruh Çağırma Gerçek mi? İslam İnancına Göre Haram mıdır?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam ve Günlük Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 14776 Beğen : 0
Ruh Çağırma Gerçek mi? İslam İnancına Göre Haram mıdır?

İslâm akaidine göre ruh sonradan yaratılmış olduğu için zatı gereği yok olabilir. Fakat Allah onu yok olmaktan korumuş, ilâhî irade onun ebedîliği yönünde gerçekleşmiştir. Bu sebeple insan ölünce ruhu… Devamını Oku »

Büyü, Büyücülük ve İslam daki Yeri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam ve Günlük Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 5427 Beğen : 0
Büyü, Büyücülük ve İslam daki Yeri

Gaybdan haber verme iddiası, falcılık ve cincilik türü faaliyetlerin belki de en ağırı büyücülüktür. Arapça'da sihir kelimesiyle ifade edilen büyü, gözbağcılık ve hile yoluyla insanları manyetize eder… Devamını Oku »

İslam İnancında Cinler ve Cincilik

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam ve Günlük Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 4335 Beğen : 0
İslam İnancında Cinler ve Cincilik

Cin, duyu organları ile algılanamayan ve insanlar gibi şuur ve iradeye sahip bulunan, ilâhî emirlere uymakla yükümlü tutulan varlık türünün adıdır. Cin kelimesinin kökünde Arapça'da, örtme, gizleme ve… Devamını Oku »

Kahinlik, Kehanet ve İslam İnancındaki Yeri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam ve Günlük Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 9607 Beğen : 0
Kahinlik, Kehanet ve İslam İnancındaki Yeri

Gaybdan haber vermenin bir başka türü de kehanettir. Bu işi yapan kişilere kâhin denir. Câhiliye Arapları derin bir araştırmaya dayanan bilgilere sahip olan kişilere de kâhin derlerdi. Dinî literatürd… Devamını Oku »

Burçlar İslamda Var mıdır? Burçların Dini Hükmü Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam ve Günlük Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 9193 Beğen : 0
Burçlar İslamda Var mıdır? Burçların Dini Hükmü Nedir?

Halk arasında yıldız falı, burç falı gibi inanışları konu edinen astroloji, güneş, ay ve yıldız gibi gök cisimlerinin oluşum ve özelliklerinin dünya üzerindeki olayların hayır ve şer niteliği kazanmas… Devamını Oku »

Falcılık ve İslam

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam ve Günlük Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 4049 Beğen : 0
Falcılık ve İslam

Falcılık denince, çeşitli tekniklerle gelecekten ve bilinmeyenden haber verme, gizli kişilik özelliklerini ortaya çıkarma sanatı kastedilir. İnsanoğlu tarih boyunca gerek kendisiyle gerekse çevresiyle… Devamını Oku »

Günlük Hayatta Gayb Bilgisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam ve Günlük Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 3353 Beğen : 0
Günlük Hayatta Gayb Bilgisi

Dinî terminolojide gayb tabiriyle, akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanı kastedilir. İslâm inancına göre gayb bilgisi yalnızca Allah'a aittir, Allah'tan başkası gaybı bileme… Devamını Oku »

Neler Bid`at ve Hurafedir? İslam'da Bidat ve Hurafenin Yeri Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam ve Günlük Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 4809 Beğen : 0
Neler Bid`at ve Hurafedir? İslam'da Bidat ve Hurafenin Yeri Nedir?

Dinî terminolojide bid`at, dinin aslında olmadığı halde inanç ve ibadet alanında sonradan icat edilen inanış ve davranışları ifade eder. Daha açık bir ifadeyle, Hz. Peygamber zamanında olmayan veya me… Devamını Oku »

Sunî İlkah, Aşılama ve Tüp Bebek Yaptırmak Haram mı?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Cinsellik Yorumlar : 0 Okunma : 7593 Beğen : 0
Sunî İlkah, Aşılama ve Tüp Bebek Yaptırmak Haram mı?

Anne ve babanın çocuk sahibi olmayı istemeleri en tabii hakları olduğu gibi, bu istek dince de teşvik edilmiştir. Çünkü ailenin kuruluş amaçlarından birisi de çocuk sahibi olmak, onların geleceklerini… Devamını Oku »

İslam İnancında Çocuk Düşürme ve Kürtaj Haram mıdır?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Cinsellik Yorumlar : 0 Okunma : 3380 Beğen : 0
İslam İnancında Çocuk Düşürme ve Kürtaj Haram mıdır?

Döllenme gerçekleştikten sonra rahimde oluşan ceninin dış etki ve müdahale ile düşürülmesi, çok eski dönemlerden beri dinin, ahlâk ve hukukun tasvip etmediği ve önlemeye çalıştığı bir davranış olmakla… Devamını Oku »

İslam İnancında Doğum Kontrolü

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Cinsellik Yorumlar : 0 Okunma : 2782 Beğen : 0
İslam İnancında Doğum Kontrolü

Terim anlamıyla doğum kontrolü, eşlerin istedikleri sayıda ve istedikleri zaman çocuk sahibi olabilmeleri için gebeliği önleyici birtakım önlem ve yöntemlere başvurmaları demektir. Konu esasen aile iç… Devamını Oku »

Aile Hayatı ve Genel Ahlağı Koruyucu Önlem ve Yasaklar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Cinsellik Yorumlar : 0 Okunma : 3069 Beğen : 0
Aile Hayatı ve Genel Ahlağı Koruyucu Önlem ve Yasaklar

Toplumda fertlerin ve aile hayatının korunması, sağlıklı bir cinsî hayatın temini için sadece evlilik dışı cinsî münasebet demek olan zinanın yasaklanması yeterli olmaz. Buna ilâveten, aklın, dinin ve… Devamını Oku »

İslam İnancında Zina Yasağı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Cinsellik Yorumlar : 0 Okunma : 2398 Beğen : 0
İslam İnancında Zina Yasağı

Evlilik dışı cinsel ilişki demek olan zina öteden beri insan aklının, ahlâk ve hukuk düzenlerinin, diğer semavî dinlerin yanlış, ayıp ve kötü gördüğü bir fiil olup İslâm dininde de kesin olarak yasakl… Devamını Oku »

islam Dininde Cinsel Hayat ve Cinsel Yasaklar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Cinsellik Yorumlar : 0 Okunma : 4156 Beğen : 0
islam Dininde Cinsel Hayat ve Cinsel Yasaklar

İnsanın ruhî ve mânevî olduğu kadar bedenî-tabii ihtiyaçlarının da mâkul ve dengeli bir şekilde karşılanması gerektiği ilkesini benimseyen İslâm dini, insanın cinselliğini de tabii bir vâkıa olarak el… Devamını Oku »

Dünya Dinleri