Tufan Efsanesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 4084 Beğen : 0
Tufan Efsanesi

Türk mitolojisinde tufan ve tufan ile ilgili örnekler ve hikayeler vardır. Devamını Oku »

Ateş Tanrıçası Mitolojisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 5048 Beğen : 0
Ateş Tanrıçası Mitolojisi

ATEŞ TANRIÇASI ( Od Ana- Ateş Annesi) Devamını Oku »

Aksaşlı, Göksaçlı Mitolojisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 2824 Beğen : 0
Aksaşlı, Göksaçlı Mitolojisi

Türk halk kültüründe ihtiyar kadın. Değişik Türk dillerinde Aksaşlı, Ağşaşlı, Akçaçtı olarak söylenir. “Göksaçlı” tabiri de kullanılır. Yaşlı kadın, nine. Bir bölgenin tanınmış en yaşlı kadını. Devamını Oku »

Altındağ Altantav Mitolojisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 2722 Beğen : 0
Altındağ Altantav Mitolojisi

Altındağ - Türk, Altay ve Moğol mitolojilerinde kutsal dağ. Değişik Türk dillerinde Altantav, Altantağ, Altuntah, Altantak ve Altaytav olarak da söylenir. Moğolcada Altanavla veya Altanula olarak bilinir. Bozdağ (Boztav, Pustak, Pustag) ve Tazda… Devamını Oku »

Erkenek (erkecel, erkecey, ernek, irkenek, irkeyel) Mitolojisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 2763 Beğen : 0
Erkenek (erkecel, erkecey, ernek, irkenek, irkeyel) Mitolojisi

Erkenek (erkecel, erkecey, ernek, irkenek, irkeyel de olur), Türk ve Tatar halk inancında parmak boyunda bir insan. Devamını Oku »

Barak Mitolojisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 4993 Beğen : 0
Barak Mitolojisi

Barak - Türk mitolojisinde Kutsal Köpek. Efsanevi bir köpek türü. Devamını Oku »

Türklerin Ağaçtan Türediğine Dair Mitoloji

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 8199 Beğen : 0
Türklerin Ağaçtan Türediğine Dair Mitoloji

Doğrudan ağaçtan türendiği bu ağacında Ulu Kayın olduğuyla ilgili mitoloji Devamını Oku »

Aha / Hayvan Tanrısı / Ahağa Han Mitolojisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 8873 Beğen : 0
Aha / Hayvan Tanrısı / Ahağa Han Mitolojisi

Türk ve Altay mitolojisinde Hayvan Tanrısı. Ahağa Han da denilir. Devamını Oku »

Abzar İyesi Mitolojisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 3383 Beğen : 0
Abzar İyesi Mitolojisi

Türk mitolojisinde avlunun koruyucu ruhudur. Abazar İyesi olarak da ifâde edilir. Devamını Oku »

Abura veya Apra Mitolojisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 7155 Beğen : 0
Abura veya Apra Mitolojisi

Türk mitolojisinde yeraltı yılanı. Abura veya Apra olarak da bilinir. Devamını Oku »

Alkarısı, Albastı, Abası Mitolojisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 6580 Beğen : 0
Alkarısı, Albastı, Abası Mitolojisi

Yakut mitolojisinde, kötülükleri simgelediklerine inanılan ve korunmak için kendilerine kurbanlar sunulan, kötü ruhlara verilen ad. Çak ve Çorlar diye ikiye ayrılır. Devamını Oku »

Abakan Nehri Mitolojisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 3564 Beğen : 0
Abakan Nehri Mitolojisi

Hakas Türkçe’sinde Ağban, Abağan, Abığan olarak söylenen Abakan sözcüğü “Aba Kan”, yâni “Ayı kanı” anlamına gelmektedir. Nehirin adı ile ilgili birçok efsâne vardır: Devamını Oku »

Mitoloji