Parsiler de İnanç Sistemi ve Din Adamları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Parsiler Yorumlar : 0 Okunma : 4298 Beğen : 0
Parsiler de İnanç Sistemi ve Din Adamları

Din adamları ve sıradan cemaat üyeleri şeklinde iki gruba ayrılan Parsi toplumunda din adamları da beş bölgeye göre farklı gruplar oluşturur. Parsi inanç sistemi Zerdüştilik te olduğu gibi Zerdüşt’ün öğretilerine dayanır. Devamını Oku »

Parsi Tapınakları Ve Tapınaklardaki Kutsal Ateşler

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Parsiler Yorumlar : 0 Okunma : 3472 Beğen : 0
Parsi Tapınakları Ve Tapınaklardaki Kutsal Ateşler

Parsi tapınağı Dar-ı Mihr ya da Agyari olarak adlandırılır. Tapınakta kutsal ateşin bulunduğu mekana “adaran”, törenlerin yapıldığı yere “izişngah” denir.Tapınaklardaki ateşler kutsiyet derecesine göre üç grupta toplanır. Devamını Oku »

Parsiler'de Mezhep ve Gruplar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Parsiler Yorumlar : 0 Okunma : 4036 Beğen : 0
Parsiler'de Mezhep ve Gruplar

Gucerat Parsi toplumu farklı yerleşim merkezlerinde müstakil cemaatler halinde gelişmiş ve her biri bir rahip grubunun idaresi altında olan beş ana bölgeye göre ayrılmıştır.Parsiler arasında görüş ayrılıkları ve mezhepleşme hareketleri şunlardır Devamını Oku »

Parsiler Kimdir? Parsilerin Tarihçesi Nasıldır?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Parsiler Yorumlar : 0 Okunma : 4621 Beğen : 0
Parsiler Kimdir? Parsilerin Tarihçesi Nasıldır?

İran'ın müslümanlar tarafından fethinden sonra Hindistan’a göç eden Mecusiler (Zerdüştler).Parsiler, büyük çoğunluğu Hindistan’da olmak üzere Pakistan’da Karaçi’de ve Sri Lanka’da yaşamaktadır. Parsilerin tarihçesi... Devamını Oku »

Kurban Kesilecek Hayvanın Eti, Sütü, Yünü veya Gücünden Yararlanılır mı?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kurban Yorumlar : 0 Okunma : 2701 Beğen : 0
Kurban Kesilecek Hayvanın Eti, Sütü, Yünü veya Gücünden Yararlanılır mı?

Diyanet fetva hattına yöneltilen Kişi beslediği ve kurban olarak kesmeyi kararlaştırdığı bir hayvanın sütünden veya gücünden yararlanabilir mi? sorusuna verilen yanıtta şöyle denildi. Devamını Oku »

Banka Kredisi, Kredi Kartı veya Taksitle Kurban Kesmek Caizmi?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kurban Yorumlar : 0 Okunma : 1492 Beğen : 0
Banka Kredisi, Kredi Kartı veya Taksitle Kurban Kesmek Caizmi?

DİYANET İşleri Yüksek Kurulu, kurbanlıkların kredi kartı, banka kredisi ve taksitle alınıp alınamayacağıyla ilgili sorulara şöyle cevap verdi... Devamını Oku »

Meryem’in Göğe Alınışı Bayramı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hıristiyan Bayramları ve Kutsal Günleri Yorumlar : 0 Okunma : 33257 Beğen : 0
Meryem’in Göğe Alınışı Bayramı

Katolik ve Ortodoks Hristiyanlık’taki en büyük bayramlardan biri olan Meryem’in Göğe Alınışı Bayramı, kilise geleneklerine göre, 15 Ağustos günü veya ona en yakın Pazar günü kutlanır. Bu bayram, İsa M… Devamını Oku »

İnka Dini, İnançları, İbadetleri ve Tanrıları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Amerika Kabile Dinleri Yorumlar : 0 Okunma : 11492 Beğen : 0
İnka Dini, İnançları, İbadetleri ve Tanrıları

Politeizm, animizm ve şamanizmin bir karışımı İnka dininde İnka hanedanınca desteklenen ve ibadet edilen tanrı, İnti'dir (Güneş Tanrısı). İnkalar bu tanrının bedenlenmiş temsilcisi olarak gördükleri imparatorlarını "Güneşin Oğlu" diye tanımlardı. Devamını Oku »

Sihizm Dininde Reenkarnasyon İnancı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sihizm Temel İnanç ve İlkeleri Yorumlar : 0 Okunma : 5870 Beğen : 0
Sihizm Dininde Reenkarnasyon İnancı

Sihler bu dünyada insanlar arasındaki eşitsizlikleri ve insanoğlunun sorumluluğunu karma kanunuyla izah etmektedir. Çünkü insanoğlu mutlak gerçekliğin hakim olduğu bir dünyada değil, karma kanunu tarafından idare edilen bir dünyada yaşamaktadır. Devamını Oku »

Sihizm (Sıkh Dini) 'de Tanrı İnancı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sihizm Temel İnanç ve İlkeleri Yorumlar : 0 Okunma : 5622 Beğen : 0
Sihizm (Sıkh Dini) 'de Tanrı İnancı

Sıkh dininin kurucusu Guru Nanak’ın üzerinde durduğu en önemli konu tanrının birliği ve insanın kurtuluşudur. Ona göre, tanrı “Bir” dir ve kurtuluşu arzu eden insanın kendisiyle samimi ilişkiler kurabileceği aşkın bir yaradandır. Devamını Oku »

Aziz Ölüm Tarikatı ( Santa Muerte )

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hıristiyan Tarikatları Yorumlar : 0 Okunma : 8434 Beğen : 0
Aziz Ölüm Tarikatı ( Santa Muerte )

Meksika’daki katolik klisesine göre Tanrı ile Şeytan ülkelerinde kıyasıya bir mücadeleye girdi. Rahipler Meksika’nın Şeytan’ın saldırısına uğradığına ve ona karşı mücadelede daha fazla cin kovucuya ge… Devamını Oku »

Hanbeli Mezhebi Hakkında Yapılan Çalışmalar.

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Literatürü Yorumlar : 0 Okunma : 2084 Beğen : 0
Hanbeli Mezhebi Hakkında Yapılan Çalışmalar.

Hanbeli mezhebinin gerek tarihine gerekse fıkhi ve kelami görüşlerine dair İslam dünyasında ve Batı’da birçok çalışma yapılmaktadır. Devamını Oku »

Hanbeli Mezhebi Tabakat Kitapları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Literatürü Yorumlar : 0 Okunma : 3278 Beğen : 0
Hanbeli Mezhebi Tabakat Kitapları

Hanbeli mezhebinin tabakat literatürü mezhebin kurucu imamı olan Ahmed b. Hanbel’in hayatı, mücadelesi ve faziletine dair yazılan kitaplarla başlatılabilir. Devamını Oku »

Hanbeli Mezhebi'nin Belli Konulardaki Eserleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Literatürü Yorumlar : 0 Okunma : 3092 Beğen : 0
Hanbeli Mezhebi'nin Belli Konulardaki Eserleri

Kavaid, Furuk, İlm-i Hilaf , Cedel, el-Ahkamü’s-sultaniyye, Hisbe, Mali Hukuk ve Feraiz gibi konular da Hanbeli Mezhebi Eserleri Devamını Oku »

Hanbeli Mezhebi Usul Kitapları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Literatürü Yorumlar : 0 Okunma : 3531 Beğen : 0
Hanbeli Mezhebi Usul Kitapları

Hanbeli usul - i fıkhına dair günümüze ulaşan en eski eser, Ebu Ya‘la el - Ferra’nın el - Udde fi usuli’l - fıkh adlı kitabıdır. Fıkıh usulünde Hanbeli mezhebinin ikinci büyük eseri Ebü’l - Hattab el - Kelvezani’nin et - Temhid fi usuli’l - fıkh’ıdır Devamını Oku »