Yehova Şahitlerinin Kuruluşundan Günümüze Tarihçesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yehova Şahitlerinin Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 2988 Beğen : 0
Yehova Şahitlerinin Kuruluşundan Günümüze Tarihçesi

XIX. yüzyılda Amerika’da Protestan Adventist mezhebi içinde 1870’lerin sonlarında Pennsylvania eyaletinin Allegheny şehrinde Charles Taze Russell’ın liderliğinde ortaya çıkan bu akım günümüzde dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca taraftara sahiptir. Devamını Oku »

Yahudiler ve Samiriler Arasındaki Farklar; Samiri İnanç ve Ritüelleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şomronimler /Samiriler Yorumlar : 0 Okunma : 6097 Beğen : 1
Yahudiler ve Samiriler Arasındaki Farklar; Samiri İnanç ve Ritüelleri

Aynı kutsal kitaba, aynı peygambere ve ortak tarihi geçmişe sahip olan Samiriler ile yahudiler arasındaki ihtilafın kaynağı genellikle farklı kutsal mekanlardan kaynaklanır. Samiriler’in inanç sistemi şu prensipler üzerine kuruludur: Devamını Oku »

Samirilerin Kökeni ve Tarihçesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şomronimler /Samiriler Yorumlar : 0 Okunma : 2921 Beğen : 1
Samirilerin Kökeni ve Tarihçesi

Arapça’da Samire veya Samiriyyun şeklinde isimlendirilen Samiriler’in gerek adı gerekse kökeni hususunda biri yahudi, diğeri Samiri kaynaklarına dayanan iki farklı görüş mevcuttur. Devamını Oku »

Günümüzde Samiriler

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şomronimler /Samiriler Yorumlar : 0 Okunma : 3134 Beğen : 1
Günümüzde Samiriler

Geçmişte Atina, İstanbul, Halep, Beyrut, Trablusgarp, Kahire ve Şam gibi bölgelerde varlık gösteren Samiriler bugün sadece Filistin topraklarında yaşamaktadır. Sayıları ise... Devamını Oku »

İslami Kaynaklarda Sabiiler

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sabiilik / Mandeanizm Yorumlar : 0 Okunma : 5531 Beğen : 0
İslami Kaynaklarda Sabiiler

Kuranda sabii kelimesi çoğul şekliyle üç ayette geçmekte bazı hadis metinlerinde de bu kelimeye rastlanmaktadır. Kurandaki Sabiilerle kimlerin kastedildiği konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Devamını Oku »

Musevi dini bayramları ve kutsal günleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yahudi Bayramları Yorumlar : 0 Okunma : 5843 Beğen : 0
Musevi dini bayramları ve kutsal günleri

Musevi dini bayramları ve kutsal günleriyle Musevi dinine ilişkin öteki anma, kutlama ve oruç günleri İbrani Takvimi esasına göre düzenlenmiş olup bu takvime göre her yıl aynı tarihte ve dolayısıyla ... Devamını Oku »

Yahudilikte Kurban İnancı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yahudi Kavramları Yorumlar : 0 Okunma : 5098 Beğen : 0
Yahudilikte Kurban İnancı

Arapça Ein El Adha olarak bilinen Kurban Bayramı geleneği Yahudi kültüründe İbranice; Korban olarak bilinir. Kelimelerin ses yakınlığı, neredeyse aynı olan söylenişi, tarihçi olmayan birine bile Semav… Devamını Oku »

Hıristiyan Literatüründe Mistik Yazılar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hristiyan Kutsal Metinleri Yorumlar : 0 Okunma : 3039 Beğen : 0
Hıristiyan Literatüründe Mistik Yazılar

Mistik literatürün temel konusu Tanrı’nın yüceliği, insanın O’nun karşısındaki aczi, fakat İsa ile birleşme suretiyle Tanrı’ya yakınlaşma çabasıdır. Mistik literatürde zengin imajlar vardır ve bunlar çok defa Hz.İsa etrafında oluşmuştur. Devamını Oku »

Patristik Dönem Sonrası Hıristiyan Din Literatürü

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hristiyan Kutsal Metinleri Yorumlar : 0 Okunma : 2176 Beğen : 0

Patristik dönem sonrasında literatür önceki dönemin yoğun apolojetik havasından kurtuldu; bunun en önemli sebebi, Hıristiyanlığın artık tehdit unsuru olarak gördüğü diğer dinleri saf dışı bırakmış olmasıdır. Devamını Oku »

Hıriistiyanlık'ta Patristik Literatür Nedir? Önemi ve Mahiyeti

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hristiyan Kutsal Metinleri Yorumlar : 0 Okunma : 3224 Beğen : 0
Hıriistiyanlık'ta Patristik Literatür Nedir? Önemi ve Mahiyeti

Genel olarak “patristik literatür” ifadesi, erken hıristiyan babalarının yaptığı çalışmaların bütününü anlatmak için kullanılır. Bu eserlerin asıl amacı doğrudan felsefe yapmak değil Hıristiyanlığı savunmaktır. Devamını Oku »

Kitab-ı Mukaddes Tefsirleri.

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hristiyan Kutsal Metinleri Yorumlar : 0 Okunma : 3763 Beğen : 0
Kitab-ı Mukaddes Tefsirleri.

Hıristiyan dini literatürü içerisinde Kitab-ı Mukaddes tefsirlerinin önemli bir yeri vardır. II. yüzyıldan itibaren ortaya çıkmaya başlayan tefsir faaliyetleri hem Eski Ahid hem de Yeni Ahid üzerine yapılan yorumları kapsar. Devamını Oku »

Hıristiyan Literatüründe Gelenek (Tradition).

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hristiyan Kutsal Metinleri Yorumlar : 0 Okunma : 3509 Beğen : 0
Hıristiyan Literatüründe Gelenek (Tradition).

Gelenek, Kitab-ı Mukaddes’in yanında özelikle Katolik kilisesinde geleneğin önemli bir yeri vardır. “Dini konularla ilgili olup Kitab-ı Mukaddes’te bulunmayan bilginin nakledilmesi” anlamında inanılır Devamını Oku »

Hristiyanlığın Kutsal Kitabı Kitab-ı Mukaddes'in İçeriği

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hristiyan Kutsal Metinleri Yorumlar : 0 Okunma : 6486 Beğen : 0
Hristiyanlığın Kutsal Kitabı Kitab-ı Mukaddes'in İçeriği

Hıristiyanlığın kutsal kitabı (Kitab-ı Mukaddes, Bible) Ahd-i Atik (Eski Ahit) ve Ahd-i Cedid’ (Yeni Ahit)' den oluşmaktadır. Yahudilerin kutsal kitabı olan Ahd-i Atik, Hıristiyanlarca Kitab-ı Mukaddes’in ilk bölümünü teşkil etmektedir. Devamını Oku »

Scientology Tarikatının Akıl Bilimi (Dianetics) Öğretisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Scientology Yorumlar : 1 Okunma : 3450 Beğen : 0
Scientology Tarikatının Akıl Bilimi (Dianetics) Öğretisi

Hubbard’ın öğretileri, şahsi buluşu özel sayaçlarla milyarlarca yıl öncesinde yaşanmış hayatlara ulaşmak mümkün olacak.’’diye açıklıyor. Tarikatın ‘Thetan’ ve ‘E-meters’ adlı sayaçlar içinde şunları söylüyor. Devamını Oku »

Parsilik’te bayramlar, doğum, evlilik ve cenaze törenleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Parsiler Yorumlar : 0 Okunma : 4354 Beğen : 0
Parsilik’te bayramlar, doğum, evlilik ve cenaze törenleri

Parsilik’te doğum, evlilik ve cenaze törenleri birer dini hadise şeklinde değerlendirilir. Ceset önce yıkanıp beyaz elbise ile kefenlenir. Ceset taşıyıcıları onu bir çeşit mezarlık olan Dahma’ya (sessizlik kulesi) götürürler. Kirli sayılan cesede... Devamını Oku »