Hindu Sihir Formülleri Bilgisi : Atharvaveda

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hinduizm Kutsal Metinleri Yorumlar : 0 Okunma : 7828 Beğen : 0
Hindu Sihir Formülleri Bilgisi : Atharvaveda

Atharvaveda “Atharva’nın Vedası” veya “Sihirli Formüller Bilgisi” anlamına gelir. Aslında Atharvan sözcüğü”Ateş Rahibi anlamına gelir ve .olasılıkla Hindistan’da en eski zamanlarda din adamları için b… Devamını Oku »

Hindu Kutsal İlahi Bilgisi Kitabı; Rgveda

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hinduizm Kutsal Metinleri Yorumlar : 0 Okunma : 5997 Beğen : 0
Hindu Kutsal İlahi Bilgisi Kitabı; Rgveda

Hinduizm Metinlerinden Rgveda, 1028 ilahi (sukta) ve on kitaptan (mandala) meydana gelmiştir. İlahileri Rshi denilen ermişler meydana getirmiştir. Bu ilahilerde çeşitli şiir ölçüleri kullanılmıştır. B… Devamını Oku »

Hindu Metinleri Samhitalar ve İçeriği

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hinduizm Kutsal Metinleri Yorumlar : 0 Okunma : 4915 Beğen : 0
Hindu Metinleri Samhitalar ve İçeriği

Hinduizm Kutsal Metinleri Vedaların dört ana bölümünden biri olan Samhitalar: İlahi, sihir, melodi ve kurban bilgisini içerir. Samhitalardan en eskisi olan Rig-Veda'da doğa güçlerinin kişileştirilmesi… Devamını Oku »

Hindu Mahabharata Destanı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hinduizm Kutsal Metinleri Yorumlar : 0 Okunma : 5075 Beğen : 0
Hindu Mahabharata Destanı

Mahabharata veya Mahābhārata (Mahābhāratam) eski Hindistan'da Sanskritçe yazılmış en önemli iki destandan biridir. Diğeri, Ramayana'dır. Mahabharata destanı'nda ilk önce görülenler, Vishnu inancının e… Devamını Oku »

Hinduizm Mistik Kitabı : Upanişadlar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hinduizm Kutsal Metinleri Yorumlar : 0 Okunma : 4981 Beğen : 0
Hinduizm Mistik Kitabı : Upanişadlar

Upanişad, Hinduizm'in felsefi ve daha çok mistik yapıdaki kutsal kitaplarıdır, Şruti kategorisinde yer alırlar. Anlamı yanıbaşına oturmaktır. Bu metinler geçmişte Hindu rişilerinin (peygamberlerin) öğ… Devamını Oku »

Hinduizm Kutsal Metinleri : Vedalar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hinduizm Kutsal Metinleri Yorumlar : 0 Okunma : 11384 Beğen : 0
Hinduizm Kutsal Metinleri : Vedalar

Vedalar (Sanskritçe: वेद), Aryan din edebiyatının tamamını içine alan bir terimdir. Hinduizm dinine inananlar için kutsaldırlar ve yine bu dine inananlar için açığa çıkmış bilgidirler. Veda kelimesi b… Devamını Oku »

Harut ve Marut

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zerdüştilik / Mazdaizm Yorumlar : 0 Okunma : 5088 Beğen : 0
Harut ve Marut

Harut ve Marut, Pers mitolojisinde, (Zerdüştlük)te ve Kur'an'da ismi geçen iki melek. Hurdad ile Harut, Murdad ile de Marut arasında bağlantı kurulur. Murdad ile bağlantılı olduğu düşünülen bir başka… Devamını Oku »

Mukaddes kitaplarda Şeytan nedir, kimdir, hangi adlarla anılmaktadır

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şeytana Tapanlar Yorumlar : 0 Okunma : 6701 Beğen : 0
Mukaddes kitaplarda Şeytan nedir, kimdir, hangi adlarla anılmaktadır

Şeytan, “Satan” veya “İblis” kelimelerinin Türkçe karşılığıdır. Sa­tan; Kötü Ruh’un, Şeytan’ın, Baştan Çıkaran’ın, Karanlığın Prensi’nin, Tanrı’nın veTann’yı seven ve O’na kulluk edecek olan herke… Devamını Oku »

Allah Dostunun Firaseti

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Dini Hikayeler Yorumlar : 0 Okunma : 2442 Beğen : 0
Allah Dostunun Firaseti

Döneminin Basra kadısı olan Kadı İyâd hazretleri Tâbiin'den olup, keskin zekâsı ile meşhurdu.Günün birinde iki kişi, İyad'ın (rahmetullahi aleyh) huzuruna gelip birbirlerinden dâvâcı olurlar. Dâvâcı ş… Devamını Oku »

Bacağından Asılan Koyun

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Dini Hikayeler Yorumlar : 0 Okunma : 2960 Beğen : 0
Bacağından Asılan Koyun

Bağdat'ta yaşayan Behlül Dânâ Hazretleri, çarşıda, pazarda halk içinde dolaşırken insanlara nasihat eder, yanlış hareketlerden sakındırmak için onları ikaz ederdi. İkazları bazı kişilere dokunuyor, gu… Devamını Oku »

En Güzel Ahlaki Değerlerden Biri; Tevazu

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İnsanın Kendi Kişiliğine Karşı Görevleri Yorumlar : 0 Okunma : 3248 Beğen : 0
En Güzel Ahlaki Değerlerden Biri; Tevazu

Tevazu, insanlara karşı alçak gönüllü olma, kibirlenip böbürlenmekten sakınma anlamına gelen bir ahlâk terimidir. Kur'ân-ı Kerîm'de Allah'ın iyi kullarından söz eden bir âyette en başta tevazu erdemin… Devamını Oku »

islam Ahlağında Doğruluk ve Dürüstlük

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İnsanın Kendi Kişiliğine Karşı Görevleri Yorumlar : 0 Okunma : 3518 Beğen : 0
islam Ahlağında Doğruluk ve Dürüstlük

İslâmî kaynaklarda doğruluk ve dürüstlük çok çeşitli kelimelerle ifade edilmekte olup bunların başında sıdk ve istikamet kavramları gelir. İnsanın, söz ve davranışlarıyla niyet ve inancında doğru, dür… Devamını Oku »

İslam Ahlakında Kendimze Karşı Görevimiz : İffet Nedir

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İnsanın Kendi Kişiliğine Karşı Görevleri Yorumlar : 0 Okunma : 2996 Beğen : 0
İslam Ahlakında Kendimze Karşı Görevimiz : İffet Nedir

İnsanın arzularını, tutkularını aklının ve inancının kontrolünde tutarak, Allah ve insanlar nezdinde kendisini küçük düşürecek davranışlardan sakınmasını sağlayan bir erdem anlamındaki iffet kavramını… Devamını Oku »

İslam Ahlakında Hikmet Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İnsanın Kendi Kişiliğine Karşı Görevleri Yorumlar : 0 Okunma : 4578 Beğen : 0
İslam Ahlakında Hikmet Nedir?

Bütün özel bilgi alanlarını kuşatan doğru, yararlı, kapsamlı ve derin bilgi; ilâhî gerçekleri, özellikle Kur'an'ın yüksek anlamını kavramaktan doğan bilgi; İslâm dininin ilkelerine inanmak ve bunlara… Devamını Oku »

İnsanın Ruhsal ve Mânevî Varlığı ile İlgili Görevleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İnsanın Kendi Kişiliğine Karşı Görevleri Yorumlar : 0 Okunma : 2816 Beğen : 0
İnsanın Ruhsal ve Mânevî Varlığı ile İlgili Görevleri

Ahlâk âlimleri genellikle insanın diğer varlıklar karşısındaki üstünlüğünün akıl, zekâ, kalp, vicdan, tefekkür, estetik duygu, inanma, iyilik sevgisi gibi ruhsal ve mânevî meziyetlerinden ileri geldiğ… Devamını Oku »

Dünya Dinleri