Semrük (İki Başlı Kartal) Miti

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 8926 Beğen : 0
Semrük (İki Başlı Kartal) Miti

Yakutlar çift başlı kartala “öksökö kuşu” derler. Türkçe “bürküt” kartal demektir. Bakır tırnaklıdır, sağ kanadı ile güneşi, sol kanadı ile ayı kaplar. Ona gök kuşu da denir. Devamını Oku »

Oğuz Kağan Efsanesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 9476 Beğen : 0
Oğuz Kağan Efsanesi

Oğuz-Kağan da "Ay Tanrı" nın bir oğlu idi. Destan, daha başlangıçta, şöyle başlıyordu: "Aydın oldu gözleri, renklendi ışık doldu, "Ay-Kağan'ın o gündü, bir erkek oğlu oldu!" Devamını Oku »

Mete Han Efsanesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 4393 Beğen : 0
Mete Han Efsanesi

"Eşimi, atımı verdim, çünkü benimdir!" "Toprak verilemez, çünkü devletindir!" Devamını Oku »

Mergen Tanrı Mitolojisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 5534 Beğen : 0
Mergen Tanrı Mitolojisi

Her şeyi bilen, akıllı Mergen Tengere Göğün 7. katında oturur. Mergen kelime anlamı olarak okçu nişancı anlamına gelir.. Devamını Oku »

Manas Destanı (Tam Metin)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 26 Okunma : 72392 Beğen : 0
Manas Destanı (Tam Metin)

Mani dinini yaşayan Karahitaylar ile Müslüman Karahanlılar arasındaki mücadelede Kırgızların durumunu ve Manas adlı kişiyi anlatan destan, çeşitli kaynaklar tarafından XV. yüzyıldan XII. yüzyıla kadar dayandırılır. Destanın Tümünü Okuyabilirsini… Devamını Oku »

Kızagan Tanrı Mitolojisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 8334 Beğen : 0
Kızagan Tanrı Mitolojisi

Ülgen’in oğludur. Göğün 9. katında oturur. Çok kuvvetli tanrı anlamına da gelir. Roux’a göre 9. Kat Mars’ın konumlandırıldığı gök katıdır. Kızagan Tanrı, Banzarov’a göre, savaş tanrısıdır. Devamını Oku »

Kartal Ana Mitolojisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 5417 Beğen : 0
Kartal Ana Mitolojisi

Yakut Türklerinin inanışlarına göre Şamanlar yeryüzüne kartal ana tarafından getirilmişlerdir. Devamını Oku »

Karlık Han (Karlık Tanrısı)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 5164 Beğen : 0
Karlık Han (Karlık Tanrısı)

Ülgeni kurbanın ruhuna ulaştırmada yardımcı olan tanrıdır. Devamını Oku »

Kara (Kayra) Han Mitolojisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 8840 Beğen : 0
Kara (Kayra) Han Mitolojisi

Altay Türklerinin inanışana göre gökyüzü tanrıları'nın en büyüğü Kara Han’dır.Karahan göğün 17. katında oturur. Devamını Oku »

Kübeyt Hatun Hayat Suyu Miti

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 4855 Beğen : 0
Kübeyt Hatun Hayat Suyu Miti

Türklerine göre Doğum tanrıçası Kübey-hatundu ve ağacın içindeydi. Kökünden hayat suyu akıyordu. Devamını Oku »

Gök Kurt Mitolojisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 5412 Beğen : 0
Gök Kurt Mitolojisi

Gök kurt Türk mitlerinde özel bir yere sahiptir, öyle ki Türkler kendilerine “göksel Türkler” anlamına gelen “Kök Türk” adını vermişlerdir. Devamını Oku »

Türklerde Gök Han Miti

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 3935 Beğen : 0
Türklerde Gök Han Miti

Oğuz’un oğullarından biridir ve ongunu sungurdur Devamını Oku »

Mitoloji