Vahhabiliğin Din Anlayışı; Doktrini

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Vehhabilik Yorumlar : 0 Okunma : 2611 Beğen : 0
Vahhabiliğin Din Anlayışı; Doktrini

İslam tarihi boyunca benzeri pek çok fikir ortaya çıkmasına rağmen Vehhabilik kadar kolay yayılan ve siyasal boyut kazanan başka bir fikir hareketi görülmemiştir. Devamını Oku »

Vehhabi Mezhebi 'nin Tarihi ve Gelişimi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Vehhabilik Yorumlar : 0 Okunma : 5339 Beğen : 0
Vehhabi Mezhebi 'nin Tarihi ve Gelişimi

Vehhabiliğin kurucusu, Arabistan’ın Necid bölgesindeki Uyeyne’de Hanbeli kadısının oğlu olarak 1115 (1703) yılında dünyaya gelen Muhammed b. Abdülvehhab’dır. Düşünceleri ilim tahsili amacıyla gittiği Mekke ve Medine’de şekillenmeye başladı. Devamını Oku »

Ehli Hadis Mezhebi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslami Siyasi Mezhepler Yorumlar : 0 Okunma : 2792 Beğen : 0
Ehli Hadis Mezhebi

Kendilerini geçmiş mezhep imamların ictihadından serbest, kendi bakış açılarınca iman ve dini uygulama meselelerinde rehberlik aramada sadece sahih hadis ile Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlar için ana uygun rehber olduğuna inanan mezheb Devamını Oku »

Lahor Ahmediyye Hareketi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kadiyanilik Yorumlar : 0 Okunma : 4867 Beğen : 0
Lahor Ahmediyye Hareketi

Lahor Ahmediyye Hareketi merkezi Lahor'da olan kadiyani Mezhebi.Sayıları diğer Kadiyaniler kadar olmamakla birlikte onlardan çok daha faaldirler. Mezhebin başında 2002'den beri "emir" ünvanıyla görev yapan Abdülkerim Said Paşa bulunmaktadır. Devamını Oku »

Ahmediye Müslüman Cemaati

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kadiyanilik Yorumlar : 0 Okunma : 4396 Beğen : 0
Ahmediye Müslüman Cemaati

Kadiyan Ahmedileri veya Ahmediye Müslüman Cemaati olarak anılan Kadiyani Dini Mezhebi. Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmed’in önderliğindeki Kadiyan grubu.Teşkilatın başı 1984'ten beri Londra'da oturan "halîfe"dir, teşkilat merkezi ise Kadıyân'dır. Devamını Oku »

Kadiyanilik Tarihi ve Kadiyaniyye Dininin Gelişimi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kadiyanilik Yorumlar : 0 Okunma : 3594 Beğen : 0
Kadiyanilik Tarihi ve Kadiyaniyye Dininin Gelişimi

Kurucusu Gulam Ahmed’in 4 Kasım 1900 tarihinde yayımladığı bildiriyle Hz. Peygamber’in ismine işaret etmek üzere Ahmediyye olarak ilan ettiği Kadiyaniliğin Tarihi ve Kadiyaniyye Dininin Gelişimi Devamını Oku »

Abdüsselamiyye Tarikatı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini Tarikatları Yorumlar : 0 Okunma : 3595 Beğen : 0
Abdüsselamiyye Tarikatı

Sadiyye tarikatının Abdüsselam eş-Şeybani’ye nisbet edilen bir kolu. Tarikatın kurucusu Abdüsselam eş-Şeybani Şam’da doğdu. Doğum tarihi belli değildir. Devamını Oku »

Adiliyye (Bedriyye) Tarikatı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini Tarikatları Yorumlar : 0 Okunma : 2400 Beğen : 0
Adiliyye (Bedriyye) Tarikatı

Ebu Ömer Bedreddin Muhammed b. Ömer el-Adili el-Abbasi’ye nisbet edilen Adiliyye’yi Sühreverdiyye’nin bir kolu olarak değerlendirmek mümkündür. Devamını Oku »

Yehova Şahitleri'nin Ahlaki Değerleri ve Uymaları GerekenYasaklar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yehova Şahitleri Yorumlar : 0 Okunma : 10794 Beğen : 0
Yehova Şahitleri'nin Ahlaki Değerleri ve Uymaları GerekenYasaklar

Yehova Şahitleri’nin ahlaka ilişkin görüşleri muhafazakar hıristiyan değerlerini yansıtır. Bunları kısaca şöyle özetleyebiliriz; Devamını Oku »

Yehova Şahitlerinin İbadet ve Törenleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yehova Şahitleri Yorumlar : 0 Okunma : 4369 Beğen : 0
Yehova Şahitlerinin İbadet ve Törenleri

ehova Şahitleri’nin en önemli dinî uygulamaları grubun resmî doktrinlerini öğrenme, aktif misyonerlikte bulunma (evanjelizm), cemaat toplantılarına katılma ve vaftiz olmadır. Devamını Oku »

Yehova Şahitleri'ne Göre Tanrı’nın Krallığı ve Kurtuluş

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yehova Şahitlerinin İnançları Yorumlar : 0 Okunma : 4739 Beğen : 0
Yehova Şahitleri'ne Göre Tanrı’nın Krallığı ve Kurtuluş

Yehova Şahitleri'ne Göre ; Tanrı’nın krallığı Tanrı’nın asli amacı olan dünyayı kötülüğün, hastalığın ve ölümün bulunmadığı cennete dönüştürmek için bir vasıtadır. Devamını Oku »

Yehova Şahitleri Cennet ve Cehennem'e İnanırlar mı?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yehova Şahitlerinin İnançları Yorumlar : 0 Okunma : 11893 Beğen : 0
Yehova Şahitleri Cennet ve Cehennem'e İnanırlar mı?

Cehennem ölen insanların gittiği, ortak mezar denilen bir yerden veya durumdan, bilinçsiz bir yok olma halinden ibarettir. Cennete ya da yeryüzünde kurulacak... Devamını Oku »

Yehova Şahitleri'ne göre Şeytan ve Kefaret

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yehova Şahitlerinin İnançları Yorumlar : 0 Okunma : 4566 Beğen : 0
Yehova Şahitleri'ne göre Şeytan ve Kefaret

Yehova Şahitleri'ne göre Tanrı Yehova, Aden bahçesinde ilk mükemmel çifti yaratmış, fakat O’na hizmet eden meleklerden biri iken (Lucifer) Tanrı’ya karşı gelip ilahi iradenin düşmanı haline gelmiştir. Devamını Oku »

Yehova Şahitleri Teslis'e İnanırlar mı?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yehova Şahitlerinin İnançları Yorumlar : 0 Okunma : 4607 Beğen : 0
Yehova Şahitleri Teslis'e İnanırlar mı?

Yehova Şahitleri Teslis'e İnanırlar mı? Devamını Oku »

Yehova Şahitleri Tanrı Anlayışı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yehova Şahitlerinin İnançları Yorumlar : 0 Okunma : 2735 Beğen : 0
Yehova Şahitleri Tanrı Anlayışı

Yehova Şahitleri’nin dini inançları Kitab-ı Mukaddes’e dayanmakta olup kendine has Amerikan Protestan, özellikle de Adventist karaktere sahiptir.Yehova Şahitleri için Tanrı’ya hitap ederken kullanılacak en uygun isim Yehova’dır Devamını Oku »