Hindistan’da On Üçüncü Yüzyıl İstilaları Öncesi Budizm’in Kısa Tarihi, Mezheplerin Ortaya Çıkışı

Yazan : Yeşim Özbey Tarih : Kategori : Budizm Tarihi Yorumlar : 0 Okunma : 4257 Beğen : 0
Hindistan’da On Üçüncü Yüzyıl İstilaları Öncesi Budizm’in Kısa Tarihi, Mezheplerin Ortaya Çıkışı

Sırasıyla alçakgönüllü veya “daha küçük” araç ve engin veya “daha büyük” araç anlamına gelen Hinayana (Tib. Theg-dman) ve Mahayana (Tib. Theg-chen) terimleri ilk olarak, Mahayana’nın üstünlüğünü ifade… Devamını Oku »

Skopzen Tarikatı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hıristiyan Tarikatları Yorumlar : 0 Okunma : 8362 Beğen : 0
Skopzen Tarikatı

1772 yılında Tula'da A. Ivanova "Tanrının Anası" ve Blochin "1832 İsa" tarafından kurulan Rus Hristiyan tarikatı. Onların öğretisine göre Adem ve Havva, cinsel organları olmadan yaratılmışlardır. Devamını Oku »

İslam İnancında Kiralama, Mal sahibi ve Kiracı İlişkileri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 6256 Beğen : 0
İslam İnancında Kiralama, Mal sahibi ve Kiracı İlişkileri

Kiralama, ticarî ve günlük hayatta en çok ihtiyaç duyulan akidlerden, dolayısıyla borç ilişkilerinin en başta gelen kaynaklarından olup, mesken ve iş yeri kiralamasından vasıta ve arazi kiralamasına k… Devamını Oku »

İslam Hukukunda Satım Çeşitleri ve Takas Hükümleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 10862 Beğen : 0
İslam Hukukunda Satım Çeşitleri ve Takas Hükümleri

İslâm hukukunda satım akdi, satış bedelinin (semen) belirlenme tarzına göre murâbaha, tevliye, vedîa ve müsâveme şeklinde dört kısma ayrılarak incelenir. Satılan malın maliyeti ve kâr oranı açıklanmad… Devamını Oku »

islam İnancı nda Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 3255 Beğen : 0
islam İnancı nda Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak

İslâm bilginleri, bütün malı haram olan (haram yolla kazanılmış olan) kimselerden alışveriş yapmanın haram olduğunu söylemişlerdir. Aynı şekilde, bir kimse, malında haram ve helâl bulunan bir kimseden… Devamını Oku »

İslam İnancında Harama Yol Açan Satım (Şarap Üreticisine Üzüm Satmak Yasak mı?)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 7649 Beğen : 0
İslam İnancında Harama Yol Açan Satım (Şarap Üreticisine Üzüm Satmak Yasak mı?)

İslâm hukuku eserlerinde harama yol açan satımın en belirgin örneği olarak ele alınan mesele şarap üreticisine üzüm satma konusudur. Bir âyette, İyilik ve takvâ hususunda yardımlaşın, günah ve aşırılı… Devamını Oku »

İslam İnancında İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 4393 Beğen : 0
İslam İnancında İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı

Böyle bir yasak, sadece cuma günü cuma namazı vakti hakkında vârit olmuştur. Âyette, Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında (ezan okunduğunda) alışverişi terkederek Allah'ı anmaya koşun (el-Cum… Devamını Oku »

İslam Hukukunda Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 3742 Beğen : 0
İslam Hukukunda Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar

İslam Hukuku'nda Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar a) Satım üzerine satım, pazarlık üzerine pazarlık yapmak. Hadiste Bir kimse din kardeşinin satımı üzerine satım yapmasın (Müslim, Nikâh, 4… Devamını Oku »

İslam Hukuku nda Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 5758 Beğen : 0
İslam Hukuku nda Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar

İnsanlar arasında cereyan eden borç ilişkilerinin en eski ve yaygını olan satım akdi, belli bir ihtiyacı gidermenin en tabii yollarından biri olduğu için tabiatı gereği ve kural olarak câiz ve mubahtı… Devamını Oku »

İslam Hukukunda Mal Satımı (Satışı) Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 4653 Beğen : 0
İslam Hukukunda Mal Satımı (Satışı) Nedir?

Mülkiyeti nakleden akidlerin en yaygını olan satım (bey`), genel olarak, malı mal karşılığında özel bir biçimde değişmek olarak tanımlanmaktadır. Bu değişme insanın tabiatına uygundur. Çünkü, aslında… Devamını Oku »

İslam Hukukunda Borç Alıp Verme Kuralları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 10018 Beğen : 0
İslam Hukukunda Borç Alıp Verme Kuralları

Müslüman toplumların hayat tarzında ve tecrübe birikiminde yer alan hukukî hayata ilişkin hüküm ve öneriler, fıkıh literatürünün üç ana bölümünden biri olan muâmelât bölümünün ana konusunu teşkil eder… Devamını Oku »

Sıkh Dini (Sihizm)'nin Kurucusu Guru Nanak Dev

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sihizm / Sıkh Dini Yorumlar : 0 Okunma : 6087 Beğen : 0
Sıkh Dini (Sihizm)'nin Kurucusu Guru Nanak Dev

Guru Nanak Dev (15 Nisan 1469 - 7 Mayıs 1539), Sihlerin ilk gurusu ve Sıkh dininin kurucusudur. Öğretisi büyük bölümü günümüze ulaşan kutsal ilahilerden bilinmektedir. Ticaretle uğraşan Khatri kastını… Devamını Oku »

Taoizm Dininin Kurucusu Laozi ( Lao Tsu, Lao Tse, Laotze, Laotsı, Laozi)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Taoizm Yorumlar : 0 Okunma : 7155 Beğen : 0
Taoizm Dininin Kurucusu Laozi ( Lao Tsu, Lao Tse, Laotze, Laotsı, Laozi)

Taoizm Dininin Kurucusu Laozi ( Lao Tsu, Lao Tse, Laotze, Laotsı, Laozi) Devamını Oku »

İslamiyet'de Miras Hukuku

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Miras Hukuku Yorumlar : 0 Okunma : 3359 Beğen : 0
İslamiyet'de Miras Hukuku

Miras kelimesi hukukta, vefat eden kimsenin geride bıraktığı mal ve haklarda (terike) belli sıra, usul ve ölçü dahilinde belli şahıs ve grupların hak sahibi olmasını ifade eden bir terimdir. Bunu konu… Devamını Oku »

İslam Hukukunda Usul-Fürû Nafakası ve Akrabalık Nafakası Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Doğum ve Sonuçları Yorumlar : 0 Okunma : 4522 Beğen : 0
İslam Hukukunda Usul-Fürû Nafakası ve Akrabalık Nafakası Nedir?

Evlilikten doğan nafaka borcuna daha önce temas edilmişti. Burada bunun dışındaki nafaka çeşitlerine, usul-fürû nafakasıyla, akrabalık nafakasına kısaca temas edilecektir. Her şeyden önce şunu b… Devamını Oku »

Dünya Dinleri