Nizariyye (İsmaili Nizari) Tarikatı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini Tarikatları Yorumlar : 0 Okunma : 7731 Beğen : 0
Nizariyye (İsmaili Nizari) Tarikatı

İsmailiyye mezhebinin günümüze kadar gelen en önemli kolu. Çoğu Pakistan ve Hindistan’da olmak üzere yaklaşık yirmi ülkede dağınık şekilde yaşayan Nizariler’in sayısı yirmi milyon civarındadır. Devamını Oku »

XX. Yüzyılda Hristiyanlık ; Kominizm ve Kilise, Modern Kilisenin Yeni Rolleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hıristiyanlık Tarihi Yorumlar : 0 Okunma : 1855 Beğen : 0
XX. Yüzyılda Hristiyanlık ; Kominizm ve Kilise, Modern Kilisenin Yeni Rolleri

XX. yüzyılda kilisenin karşılaştığı yeni problemler, I ve II. Dünya savaşları sonucunda ortaya çıkan yeni durumdan emperyalizm ve modernizmin bir başka adı olan globalizme kadar çok geniş bir olaylar… Devamını Oku »

Modern Dönem Hristiyanlığı (Reformizm ve Protestanlığın Ortaya Çıkışı)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hıristiyanlık Tarihi Yorumlar : 0 Okunma : 3396 Beğen : 0
Modern Dönem Hristiyanlığı (Reformizm ve Protestanlığın Ortaya Çıkışı)

Latince reformatio (yenileştirme) tabiri, XVI. yüzyıldan itibaren Ortaçağ’daki kullanımın ötesinde değişik bir anlama büründü. Bu yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren reformatio kelimesi biri kilisenin ı… Devamını Oku »

Ortaçağ'da Hristiyanlık

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hıristiyanlık Tarihi Yorumlar : 0 Okunma : 5810 Beğen : 0
Ortaçağ'da Hristiyanlık

Papa I. Gregory’den (ö. 604) Charlemagne’a (ö. 814) kadar olan dönem, Germenik kabileler arasında kilisenin kurumsallaşması ve Doğu’da İslâm fetihlerinin yol açtığı sorunlarla uğraşmakla geçmiştir. Bu… Devamını Oku »

Konstantin’den Büyük Gregory’ye Kadarki Hristiyanlık Tarihi (IV-VI. yüzyıl)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hıristiyanlık Tarihi Yorumlar : 0 Okunma : 3141 Beğen : 0
Konstantin’den Büyük Gregory’ye Kadarki Hristiyanlık Tarihi (IV-VI. yüzyıl)

Hıristiyan olan ve Hıristiyanlığı devlet himayesine alan ilk Roma imparatoru Konstantin’dir. Hıristiyanlığı Roma Devleti’nin resmi dini olarak tanıyan ilk imparator I. Theodosios’tur. Devamını Oku »

Hz.İsa'dan Sonra Hıristiyanlığın İlk Dönemleri (30-313)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hıristiyanlık Tarihi Yorumlar : 0 Okunma : 4527 Beğen : 0
Hz.İsa'dan Sonra Hıristiyanlığın İlk Dönemleri (30-313)

Hz. İsa’dan sonra Hıristiyanlık yahudi olmayanlar arasında da yayıldı; bu da iki ayrı grubun, yahudi menşeli hıristiyanlarla putperest menşeli hıristiyanların oluşmasıyla neticelendi. “Yahudi menşeli… Devamını Oku »

Hıristiyanlığın Doğuşu ; Hz.İsa, Havariler ve Pavlus Dönemleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hıristiyanlık Tarihi Yorumlar : 0 Okunma : 6705 Beğen : 0
Hıristiyanlığın Doğuşu ; Hz.İsa, Havariler ve Pavlus Dönemleri

İnciller’deki dolaylı referanslar esas alınırsa ilk Hıristiyanlık adını alabilecek öğretinin büyük oranda Filistinli bir yahudi olan Hz. İsa’nın şahsiyeti etrafında geliştiği ve onun sonraki teologlar… Devamını Oku »

Hıristiyanlığın Doğduğu Zamanda Mevcut Dünya

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hıristiyanlık Tarihi Yorumlar : 0 Okunma : 2600 Beğen : 0
Hıristiyanlığın Doğduğu Zamanda Mevcut Dünya

Hıristiyanlığın ortaya çıktığı Filistin, milâttan önce I. yüzyıldan itibaren hızlı bir şekilde Helenleşme’ye başlamıştı. Münzevi bir hayat sürerek Ortodoks yahudi inancına bağlı kalmayı hedefleyen mez… Devamını Oku »

Zahiriyye Mezhebi Usul Görüşleri (Diğer dört Sünni mezhepten farkları)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zahiriyye Mezhebi Yorumlar : 0 Okunma : 1746 Beğen : 0
Zahiriyye Mezhebi Usul Görüşleri (Diğer dört Sünni mezhepten farkları)

Zahiriler’in nasların zahirine tutunmaları, kıyası ve sahabi sözünü reddetmeleri, doğal olarak birçok fürû-i fıkıh konusunda farklı görüşe sahip olmalarına yol açmıştır. Bu farklı görüşlerin bur… Devamını Oku »

Endülüs’te Zahirilik

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zahiriyye Mezhebi Yorumlar : 0 Okunma : 2030 Beğen : 0
Endülüs’te Zahirilik

Zahirilik asıl Endülüs bölgesinde hayatiyet kazanmış ve belli bir süre etkili olmuştur. Zahiriliğin Endülüs’teki en parlak dönemi İbn Hazm zamanı ve sonrasında olsa da İbn Hazm’dan önce de Endülüs’te… Devamını Oku »

Zahirilik Düşüncesinin Yayılması

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zahiriyye Mezhebi Yorumlar : 0 Okunma : 1431 Beğen : 0
Zahirilik Düşüncesinin Yayılması

Zahirilik akımı ilk defa Davud b. Ali’nin yaşadığı Bağdat/Irak’ta yayılmıştır. IV. (X.) yüzyılda İbnü’n-Nedim’in kendi zamanındaki fukaha gruplarını ele aldığı sekiz başlıktan dördüncüsünün adı “Davud… Devamını Oku »

Zahiriler’in Görüşlerinin İlmi Değeri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zahiriyye Mezhebi Yorumlar : 0 Okunma : 1286 Beğen : 0
Zahiriler’in Görüşlerinin İlmi Değeri

Zahiriler’in, nasların arka planını anlamaya yönelik akli yolları reddettikleri için entelektüel camiadan dışlanmaları yönünde güçlü bir kanaat oluşmuştur. Başta Davûd ez-Zahiri olmak üzere önde… Devamını Oku »

Zahiri Yaklaşımın İlkeleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zahiriyye Mezhebi Yorumlar : 0 Okunma : 1539 Beğen : 0
Zahiri Yaklaşımın İlkeleri

Ehl-i zahirin ilke olarak nasların zahiri manalarına tutunduğunu, illetler ya da hikmetler / maslahatlar temelinde nasların anlaşılmasına / yorumlanmasına, dolayısıyla kıyas, istihsan ve istislah gibi… Devamını Oku »

Zahiriliğin Doğuşu ve Temel Özellikleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zahiriyye Mezhebi Yorumlar : 0 Okunma : 1357 Beğen : 0
Zahiriliğin Doğuşu ve Temel Özellikleri

İslam hukuk tarihinde adını bir ilkeden alan tek yaklaşım olan Zahirilik, esas itibariyle fıkıhta re’ye ne ölçüde yer verileceği konusunda ortaya çıkan ayrışmada re’y karşıtlığının vardığı nihai nokta… Devamını Oku »

İslam bilimleri literatüründe zahir-batın ayırım

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zahiriyye Mezhebi Yorumlar : 0 Okunma : 1508 Beğen : 0
İslam bilimleri literatüründe zahir-batın ayırım

Sözlükte “ortaya çıkmak, görünmek, tezahür etmek” anlamındaki zuhur kökünden türeyen zahir (çoğulu zavahir) “bir şeyin dışı ve görünen kısmı” manasına gelir; karşıtı batındır Devamını Oku »

Dünya Dinleri