İslam Dininde Yemin Nedir? Mahiyeti Nelerdir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Adak ve Yeminler Yorumlar : 0 Okunma : 5204 Beğen : 0
İslam Dininde Yemin Nedir? Mahiyeti Nelerdir?

Yemin dinî kullanımda, bir kimsenin bir işi yapıp yapmaması veya bir olayın doğru olup olmaması konusundaki söylediği sözünü Allah'ın adını veya sıfatını zikrederek kuvvetlendirmesini ifade eden bir t… Devamını Oku »

Adak Ne Zaman Yerine Getirilmelidir ? Adağın Dini Hükmü Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Adak ve Yeminler Yorumlar : 0 Okunma : 17818 Beğen : 0
Adak Ne Zaman Yerine Getirilmelidir ? Adağın Dini Hükmü Nedir?

Herhangi bir şart ve zamana bağlanmayan (mutlak) adaklar, adama anından itibaren gerekli hale gelir ve ilk fırsatta yerine getirilmesi uygun olur. Bir şarta bağlanan adakların da o şartın gerçekleşmes… Devamını Oku »

Adağın Geçerli Olabilmesinin Şartları Nelerdir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Adak ve Yeminler Yorumlar : 0 Okunma : 3164 Beğen : 0
Adağın Geçerli Olabilmesinin Şartları Nelerdir?

Yapılan bir adağın geçerli olabilmesi için hem adakta bulunan kimseyle hem de adağın konusu ile ilgili birtakım şartlar vardır. Adağın geçerli olabilmesi için adakta bulunan kimsenin müslüman, akıllı… Devamını Oku »

Adak Nedir? Adağın Mahiyeti Nelerdir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Adak ve Yeminler Yorumlar : 0 Okunma : 3694 Beğen : 0
Adak Nedir? Adağın Mahiyeti Nelerdir?

Dinî literatürde ibadet kavramıyla namaz, oruç, zekât ve hac ibadetleri anlaşılmakta ise de kefâret gibi adak ve yemin konusu da ibadet kavramıyla yakından ilgilidir. Bu konular ibadetle alâkalı fıkhî… Devamını Oku »

Hayızlı (Adetli, Lohusa ) Kadınla Cinsel İlişkiye Girmenin Kefâreti

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kefâretler Yorumlar : 0 Okunma : 15292 Beğen : 0
Hayızlı (Adetli, Lohusa ) Kadınla Cinsel İlişkiye Girmenin Kefâreti

Kur'an'da hayız halinin kadın için rahatsızlık ve mazeret hali olduğu, hayız süresince kocalarının onlarla cinsî temastan uzak durması gerektiği bildirilmiştir (el-Bakara 2/222). Bu yasaklama ve Hz. P… Devamını Oku »

Hacda Tıraş Olma Kefâreti

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kefâretler Yorumlar : 0 Okunma : 3795 Beğen : 0
Hacda Tıraş Olma Kefâreti

Hacda ihrama girip de bir mazeret (hastalık veya başında bir rahatsızlık) sebebiyle vaktinden önce tıraş olmak zorunda kalan kimsenin ödemesi gereken kefârettir. Çünkü hac niyetiyle ihrama giren kimse… Devamını Oku »

İslama göre adam öldürmenin hükmü nedir? Adam Öldürmenin Kefâreti

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kefâretler Yorumlar : 0 Okunma : 3814 Beğen : 0
İslama göre adam öldürmenin hükmü nedir? Adam Öldürmenin Kefâreti

İslâm'da korunması gaye edinilen temel değerlerden birisi insan hayatıdır. İnsanın saygınlığı anlayışı, insan hayatını koruyucu tedbirler, müessir fiil ve adam öldürme suçlarının cezalandırılmasında i… Devamını Oku »

Evlilikte Zıhar Nedir? Zıhar Kefareti Nasıl Ödenir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kefâretler Yorumlar : 0 Okunma : 6441 Beğen : 0
Evlilikte Zıhar Nedir? Zıhar Kefareti Nasıl Ödenir?

Zıhâr, kökü İslâm öncesi dönem Hicaz-Arap toplumuna kadar uzanan bir geleneği simgeler. Câhiliye döneminde bir erkeğin karısına Artık sen bana anamın sırtı gibisin demesiyle onu kendisine haram kıldığ… Devamını Oku »

Yemin Kefareti Nedir? Nasıl Ödenir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kefâretler Yorumlar : 0 Okunma : 7202 Beğen : 0
Yemin Kefareti Nedir? Nasıl Ödenir ?

Bir kimsenin yaptığı yemine riayet etmeyip yeminini bozması halinde üzerine gereken kefârettir. Yemin kefâretiyle ilgili olarak Kur'an'da şöyle buyurulur: Allah kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren (l… Devamını Oku »

Oruç Kefareti Ne Demektir Ve Nasıl Ödenir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kefâretler Yorumlar : 0 Okunma : 9122 Beğen : 0
Oruç Kefareti Ne Demektir Ve Nasıl Ödenir?

Fıkıh literatüründe kefâret-i savm terimiyle ifade edilen bu kefâret türü, Ramazan orucunu eda ederken, herhangi bir mazereti bulunmaksızın, oruçlu olduğunu bilerek orucunu kasten bozan kimseye gereke… Devamını Oku »

Kefaret Nedir? Kefaret Anlamı ve İslam Dinindeki Yeri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kefâretler Yorumlar : 0 Okunma : 49752 Beğen : 0
Kefaret Nedir? Kefaret Anlamı ve İslam Dinindeki Yeri

Kefâret kelimesi sözlükte örten, gizleyen anlamına gelir. Dinî bir terim olarak ise, işlenen bir kusur ve günahtan dolayı Allah Teâlâ'dan af ve mağfiret dilemek niyetiyle yapılan, ceza özelliği de bul… Devamını Oku »

Akîka Kurbanı Nedir? Dini Hükmü Nelerdir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kurban Yorumlar : 0 Okunma : 3397 Beğen : 0
Akîka Kurbanı Nedir? Dini Hükmü Nelerdir?

Çocuğun doğumunun ilk günlerinde Allah'a bir şükran nişanesi olarak kesilen kurbana akîka kurbanı denilir. Esasen akîka, Arapça'da yeni doğan çocuğun başındaki saçın adıdır. Akîka kurbanı kesildiği gü… Devamını Oku »

Kurbanın Eti ve Diğer Parçaları Ne Yapılmalı ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kurban Yorumlar : 0 Okunma : 4049 Beğen : 0
Kurbanın Eti ve Diğer Parçaları Ne Yapılmalı ?

Hz. Peygamber'in hadislerinden hareket eden İslâm âlimleri, kurban sahibinin kurbanın etinden yiyebileceği, bakmakla yükümlü bulunduğu kimselere yedirebileceği, etinin bir kısmını da dağıtması gerekti… Devamını Oku »

Kurban Kesim İşlemi ve Uyulması Gereken Şartlar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kurban Yorumlar : 0 Okunma : 3939 Beğen : 0
Kurban Kesim İşlemi ve Uyulması Gereken Şartlar

Diğer gayelerle yapılan kesimlerde olduğu gibi kurbanlık hayvanın kesiminde de bazı kurallara uymak gerekir. Hayvan kesim yerine incitilmeden götürülür, kesilecek zaman da kıbleye karşı ve sol tarafı… Devamını Oku »

Kurbanlık Hayvanda Aranacak Şartlar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kurban Yorumlar : 0 Okunma : 3286 Beğen : 0
Kurbanlık Hayvanda Aranacak Şartlar

Kurban kesmekle mükellef olan kimsenin bu ibadeti geçerli olarak yerine getirmiş sayılabilmesi için gerek kurbanlık hayvanla gerekse bu hayvanın kesimiyle ilgili bazı şartlar vardır. Bunlar kurbanın s… Devamını Oku »