İslam'da Evlenmenin Mahiyeti ve Yapılışı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini'nde Evlenme Yorumlar : 0 Okunma : 3819 Beğen : 0
İslam'da Evlenmenin Mahiyeti ve Yapılışı

Evlenme karı koca arasında birlikte yaşamaya ve karşılıklı yardımlaşmaya imkân veren ve taraflara karşılıklı hak ve ödevler yükleyen bir sözleşmedir. Evlenme akdi diğer akidlerden gerek yapılışı, gere… Devamını Oku »

İslam Dininde Evlenmenin Önemi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini'nde Evlenme Yorumlar : 0 Okunma : 4056 Beğen : 0
İslam Dininde Evlenmenin Önemi

İslâm dini müslümanların evlenip yuva kurmalarına büyük önem verir. Kur'ân-ı Kerîm'de, Size onlar sayesinde veya onlarla huzur ve sükûnete ermeniz için kendi cinsinizden eşler yaratması ve aranı… Devamını Oku »

İslam Hukukunda Haksız Kazanç ve Dini Hükmü Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şahsa ve Mala Karşı Suçlar Yorumlar : 0 Okunma : 8338 Beğen : 0
İslam Hukukunda Haksız Kazanç ve Dini Hükmü Nedir?

Toplumsal huzuru ve güvenliği tehdit eden bir diğer yanlış davranış da haksız iktisaptır. Bu tabirle, hukukî bir sebebe dayanmadan bir şahsın mal varlığının başkası aleyhine çoğalması kastedilir. İslâ… Devamını Oku »

İslam Hukukunda Haksız Fiil ve Dini Hükmü Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şahsa ve Mala Karşı Suçlar Yorumlar : 0 Okunma : 5663 Beğen : 0
İslam Hukukunda Haksız Fiil ve Dini Hükmü Nedir?

Haksız fiil denince, hukuka aykırı olarak bir kimsenin şahsına veya mal varlığına zarar veren fiil kastedilir. Şahsa yani bir kimsenin canına ve vücut bütünlüğüne yönelik olanlar, daha önce ifade edil… Devamını Oku »

Gasp ve Yağmanın İslam Dininndeki Hükmü

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şahsa ve Mala Karşı Suçlar Yorumlar : 0 Okunma : 6270 Beğen : 0
Gasp ve Yağmanın İslam Dininndeki Hükmü

İslâm'ın koruduğu ve dokunulmaz saydığı mülkiyet hakkına karşı işlenen haksız fiillerden biri de gasptır. Gasp, başkasına ait bir malı zor kullanarak alma demektir. Bu yönüyle hırsızlıktan ayrılır. Ha… Devamını Oku »

Şeriata göre (İslam hukuku) hırsızlık yapmanın cezası elini kesmek midir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şahsa ve Mala Karşı Suçlar Yorumlar : 0 Okunma : 4492 Beğen : 0
Şeriata göre (İslam hukuku) hırsızlık yapmanın cezası elini kesmek midir?

Başkasına ait bir malı korunduğu yerden sahibinin bilgisi dışında gizlice almak demek olan hırsızlık, mala ve mülkiyet hakkına karşı işlenen temel suçlardan biridir. Alın terinden ve meşrû kazan… Devamını Oku »

İçki içmek ve Sarhoşluğun İslam İnancındaki Yeri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sigara ve Uyuşturucu Madde Yorumlar : 0 Okunma : 6126 Beğen : 0
İçki içmek ve Sarhoşluğun İslam İnancındaki Yeri

Kur'ân-ı Kerîm'de, Ey iman edenler! İçki (hamr), kumar, putlar, şans okları şeytan işi birer pisliktir. O halde bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz (el-Mâide 5/90) buyurularak şarabın içilmesi har… Devamını Oku »

Kişilik Haklarına Saldırı ve Dinin Hükmü

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şahsa ve Mala Karşı Suçlar Yorumlar : 0 Okunma : 2972 Beğen : 0
Kişilik Haklarına Saldırı ve Dinin Hükmü

Bir kimsenin ve ailesinin başkalarınca saygı duyulması beklenen ve gereken mânevî kişiliği, şeref ve haysiyeti dinî literatürde ırz terimiyle ifade edilir ve bu insanın temel haklarından birini teşkil… Devamını Oku »

İffet ve Namusa Saldırı, Zina İftira Suçlarının İslamiyet'teki Yeri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şahsa ve Mala Karşı Suçlar Yorumlar : 0 Okunma : 6084 Beğen : 0
İffet ve Namusa Saldırı, Zina İftira Suçlarının İslamiyet'teki Yeri

İffet denince, insanın arzularının baskısına karşı koyarak, Allah ve insanlar nezdinde kendisini küçük düşürücü davranışlardan sakınmasını sağlayan ahlâkî erdem ve yetişkinlik kastedilir. Irz da, gene… Devamını Oku »

İntihar Etmenin Dini Hükmü Nedir? İntihar Etmek Günahmıdır?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şahsa ve Mala Karşı Suçlar Yorumlar : 0 Okunma : 46988 Beğen : 0
İntihar Etmenin Dini Hükmü Nedir? İntihar Etmek Günahmıdır?

Yaratılanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşama hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş en temel haktır. Dünyaya yaratanını tanıma ve O'nun gösterdiği çizgide hayatını sürdürme amacıyl… Devamını Oku »

İnsan Öldürme Harammı Helalmi? Öldürme ve İslamiyetteki Hükmü Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şahsa ve Mala Karşı Suçlar Yorumlar : 0 Okunma : 6984 Beğen : 0
İnsan Öldürme Harammı Helalmi? Öldürme ve İslamiyetteki Hükmü Nedir?

İslâm dini, insanı yaratılanların en değerlisi ve üstünü, insan hayatının korunmasını da dinin temel amaçlarından biri saymıştır. Kur'an'da haksız yere bir cana kıyanın bütün insanları öldürmüş gibi a… Devamını Oku »

Uyuşturucu Madde Kullanma Helal mi? Haram mı?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sigara ve Uyuşturucu Madde Yorumlar : 0 Okunma : 13883 Beğen : 0
Uyuşturucu Madde Kullanma Helal mi? Haram mı?

Esrar, afyon, eroin, kokain, morfin gibi uyuşturucu maddeler, alkollü içkilerin vücutta meydana getirdiği tesiri fazlasıyla taşımakta; bünyede ve toplumda yol açtığı zararlar da o ölçüde büyük olmakta… Devamını Oku »

Sigara, Nargile ve Enfiye İslamiyete Göre Haram mı?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sigara ve Uyuşturucu Madde Yorumlar : 0 Okunma : 7049 Beğen : 0
Sigara, Nargile ve Enfiye İslamiyete Göre Haram mı?

Beslenme, dolayısıyla gıda maddeleri ve içecekler sağlığımızı yakından ilgilendirdiği, günlük hayatımızın önemli bir parçasını oluşturduğu gibi sosyal ve kültürel hayatımızda da önemli bir yere sahip… Devamını Oku »

İslam İnancında Haram Olan İçecekler

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Helal ve Haram İçecekler Yorumlar : 0 Okunma : 8260 Beğen : 0
İslam İnancında Haram Olan İçecekler

İçecekler kelimesi, sözlük anlamı itibariyle içilebilen bütün sıvı maddeleri kapsamakla birlikte, hem dinî literatürde hem de örfî kullanımda, içilmesi din tarafından yasaklanan veya dinî hükmü tartış… Devamını Oku »

İslam Dini'nde Yemin Çeşitleri ( Lağv ,Gamus ve Mün`akit Yemini Nedir)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Adak ve Yeminler Yorumlar : 0 Okunma : 70216 Beğen : 0
İslam Dini'nde Yemin Çeşitleri ( Lağv ,Gamus ve Mün`akit Yemini Nedir)

Kasem suretiyle yeminin mahiyeti ve hükmü ana hatlarıyla yukarıda özetlendiği gibidir. Bununla birlikte bu tür yemine ilâve olarak benzer mahiyette iki yemin çeşidi daha vardır. Bu sebeple de literatü… Devamını Oku »