Diğer Dinler ve Dini Konular

Ana Sayfa Forum Din ve İnançlar Diğer Dinler ve Dini Konular İNSANLARI YARATICIDAN UZAKLAŞTIRAN YALANLAR

İNSANLARI YARATICIDAN UZAKLAŞTIRAN YALANLAR

 • merkür merkür
  merkür merkür
  dunyadinleri.com/m71500
  buradaydı
  Cinsiyet : Bayan
  Şehir : İzmir
  Meslek : DiğerMeslekler
  Giriş : 25
  İnandığınız Din : Diğer
  İnançlı Birimisiniz? : Belirtmiyor
 • Yazan : merkür merkür Tarih : Kategori : Diğer Dinler ve Dini Konular Cevaplar : 0 Okunma : 2279 Beğeniler : 0
  İNSANLARI YARATICIDAN UZAKLAŞTIRAN YALANLAR

  Bazıları Tanrı’yı Sevmekte Neden Zorlanıyor?


  “Tanrın Yehova’yı bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün gücünle seveceksin” (Musa peygamber).*


  Bazıları Yaratıcının kavranamaz, akıl almaz, erişilmez, hatta zalim Biri olduğunu düşündüğünden O’nu sevmekte zorlanıyor. Bu konuda birkaç örneğe bakalım:


  “Bana yardım etmesi için Tanrı’ya dua etsem de, O’nun benden çok uzak, neredeyse ulaşılmaz Biri olduğunu düşünürdüm. Benim için Tanrı, duyguları olmayan soyut bir varlıktı” (Marco, İtalya).


  “Yaratıcıya hizmet etmeyi içtenlikle arzulasam da, O’nun benden çok uzak olduğunu hissediyordum. Tanrı’nın bizi cezalandıran sert Biri olduğunu düşünürdüm ve şefkatli olduğuna inanmazdım” (Rosa, Guatemala).


  “Çocukken, Tanrı’nın bizi cezalandırmak için sürekli hatalarımızı aradığına inanırdım. Zamanla, bizimle hiç ilgilenmediğini düşünmeye başladım. Tanrı’yı yönetimi altındaki insanları denetleyen, fakat gerçek anlamda onlarla ilgilenmeyen bir hükümdara benzetirdim” (Raymonde, Kanada).


  Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce de Yaratıcıyı sevmek zor mu? Yüzyıllardır birçok insan bu soruyu soruyor. Aslında, ortaçağda birçok kişi Yaratıcıya dua bile etmiyordu. Peki neden? Çünkü insanlar Tanrı’ya karşı sağlıksız bir korku duyuyordu. Tarihçi Will Durant bu korkuyu şöyle dile getirmişti: “Sıradan bir günahkâr, uzaklarda, tahtında oturan korkutucu bir hükümdara dua etmeye nasıl cüret edebilir?”


  Yaratıcı neden insanlardan uzak ve korkutucu Biri olarak görülüyor? Kutsal Kitap Tanrı hakkında ne öğretir? Tanrı’yla ilgili gerçekleri öğrenmek O’nu sevmemize yardım edebilir mi?  1. Yalan: Tanrı’nın Özel Bir İsmi Yoktur


  BİRÇOK İNSAN ŞUNA İNANIYOR: “Tanrı’nın isminin olup olmadığı ya da bir ismi varsa bunun ne olduğu konusunda fikir birliğine varmış değiliz” (Profesör David Cunningham, Theological Studies).


  KUTSAL KİTAPTAKİ HAKİKAT: Yaratıcı şöyle diyor: “Ben Yehova’yım. İsmim budur” (İşaya 42:8). Yehova İbranice bir isimdir ve “O Olmasını Sağlar” anlamına gelir. (Kutsal Kitap Yeni Dünya Çevirisi, Ek 1’e bakın.)


  Tanrı, ismini kullanmamızı ister. Kutsal Kitap şöyle der: “O’na adıyla yakarın. Halklara O’nun işlerini bildirin. İsminin yüceliğini duyurun” (İşaya 12:4).


  Birçok peygamber Tanrı’nın ismini kullanmıştı. Örneğin Davut peygamber şöyle dedi: “Yehova’ya şükürler sunun, O’na adıyla yakarın, işlerini halklar arasında bildirin!” (1. Tarihler 16:8). İsa peygamber de Tanrı’nın ismini öğrencilerine öğretti ve bu konuda şöyle dedi: “Ben de Senin [Tanrı’nın] adını onlara bildirdim ve bildireceğim ki, bana duyduğun sevgi onlarda da olsun, ben de onlarla birlik içinde olayım” (Yuhanna 17:26).


  BU NEDEN ÖNEMLİ? İlahiyatçı Walter Lowrie şunları yazmıştı: “Tanrı’yı adıyla tanımayan biri, O’nu bir Kişi olarak gerçek anlamda tanımıyordur . . . . ayrıca Tanrı’nın kişiliği olmayan bir güç olduğunu düşünüyorsa, O’nu sevmesi de mümkün olamaz.”


  Victor adında bir adam her hafta kiliseye gitmesine rağmen Tanrı’yı gerçekten tanıdığını düşünmüyordu. Şunları söylüyor: “Sonradan Yaratıcının isminin Yehova olduğunu öğrendim. . . . . Hakkında çok şey duyduğum biriyle sonunda tanışmış gibi oldum. Bu sayede O’nu gerçek bir Kişi olarak görmeye ve O’nunla dostluk geliştirmeye başladım.”


  Yaratıcımız da Kendi ismini kullanan insanların yanında olur. Yehova, ‘ismini düşünenlere’ şunu vaat ediyor: “Bir adam kendisine hizmet eden oğluna nasıl şefkat gösterirse, Ben de onlara öyle şefkat göstereceğim” (Malaki 3:16, 17). Tanrı, Kendisine adıyla yakaranları yalnız bırakmaz. Kutsal Kitap şu güvenceyi verir: “Yehova’ya adıyla yakaran herkes kurtulacaktır” (Romalılar 10:13).  2. Yalan: Tanrı’nın Kimliği Bir Sırdır

  BİRÇOK İNSAN ŞUNA İNANIYOR: Hıristiyan Âlemi “‘üç Kişide bir Tanrı’ öğretisini benimsemiştir: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Hıristiyan teolojisine göre bu öğreti üç tanrıya değil, bu üç kişinin özünde bir olduğuna inanmak anlamına gelir” (The New Encyclopædia Britannica).


  KUTSAL KİTAPTAKİ HAKİKAT: Kutsal Kitap İsa peygamberin gökte yüksek bir konumda olduğundan söz eder, fakat İsa hiçbir zaman Tanrı’ya eşit olduğunu ya da özünde O’nunla aynı kişi olduğunu iddia etmedi. Aksine açıkça şöyle dedi: “Baba benden büyüktür” (Yuhanna 14:28). Takipçilerinden birine de şunları söyledi: “Benim Babamın, sizin Babanızın, benim Tanrımın ve sizin Tanrınızın yanına çıkacağım” (Yuhanna 20:17).


  Kutsal ruha gelince, o bir kişi değildir. İlk Hıristiyanlar ‘kutsal ruhla dolmuştu.’ Ayrıca Yehova Tanrı şöyle dedi: “Her türlü insanın üzerine ruhumdan dökeceğim” (Elçiler 2:1-4, 17). Dolayısıyla kutsal ruh Üçlemenin bir kısmı değil, Tanrı’nın etkin kuvvetidir.


  BU NEDEN ÖNEMLİ? Karl Rahner ve Herbert Vorgrimler adlı Katolik bilginler Üçleme hakkında şöyle diyor: “Bir kişi vahiy almadan bu konuyu anlayamaz, vahiy almış olsa bile tam olarak kavrayamaz.” Tanımadığınız ya da anlayamadığınız birini gerçekten sevebilir misiniz? Bu bakımdan Üçleme öğretisi insanların Tanrı’yı tanımasına ve sevmesine engeldir.


  Daha önce sözleri alıntılanan Marco da Üçleme öğretisinin Tanrı’yı sevmesine engel olduğunu düşünüyordu. Şöyle diyor: “Tanrı’nın benden kimliğini gizlediğini düşünürdüm. Bu, O’nu daha da uzak, gizemli ve ulaşılmaz Biri haline getirirdi.” Oysa Kutsal Kitap “[Tanrı] hiçbirimizden uzak değildir” der (Elçiler 17:27). O, kimliğini bizden gizlemez. Kendisini tanımamızı ister. İsa peygamber “Biz tanıdığımıza tapınıyoruz” demişti (Yuhanna 4:22).


  Marco şöyle diyor: “Tanrı’nın Üçlemenin bir kısmı olmadığını öğrendiğimde, O’nunla kişisel bir ilişki geliştirebildim.” Yehova Tanrı’nın gizemli Biri olmadığını, O’nun gerçek bir Kişi olduğunu anlarsak O’nu sevmemiz çok daha kolay olur. “Sevmeyen kimse Tanrı’yı tanımamıştır, çünkü Tanrı sevgidir” (1. Yuhanna 4:8).  3. Yalan: Tanrı Acımasızdır

  BİRÇOK İNSAN ŞUNA İNANIYOR: “Ölümcül günah işleyip tövbe etmeyenlerin ruhları ölümden hemen sonra cehenneme gider, orada cehennem azabı, yani ‘ebedi ateş’ cezası çekerler” (Katolik Kilisesinin Kateşizmi, 1984 baskısı).


  KUTSAL KİTAPTAKİ HAKİKAT: Hezekiel 18:4 şöyle der: “Günah işleyen can ölecektir.” Ayrıca Kutsal Kitap ölülerin ‘hiçbir şeyin farkında olmadığını’ söyler (Vaiz 9:5). Eğer can ölümlüyse ve hiçbir şeyin farkında değilse nasıl “cehennem azabı” ya da “ebedi ateş” cezası çekebilir?


  Bazı Kutsal Kitap çevirilerinde “cehennem” olarak tercüme edilen İbranice ve Yunanca sözcükler aslında insanlığın ortak mezarı anlamına gelir. İnsanlığın ortak mezarı, yani ölüler diyarı acı çekilen bir yer değildir, çünkü Eyüp peygamber acı çektiğinde şöyle dua etmişti: “Keşke beni ölüler diyarında gizlesen” (Eyüp 14:13). Eyüp için mezar, işkence göreceği ya da ceza çekeceği bir yer değil, bir süre dinlenebileceği bir yerdi.


  BU NEDEN ÖNEMLİ? Tanrı’nın acımasız olduğuna inanmak O’nu sevmemize değil, O’ndan uzaklaşmamıza neden olur. Meksika’da yaşayan Rocío şöyle diyor: “Küçükken bana cehennem inancı öğretilmişti. Bu öğreti beni o kadar korkuturdu ki, Tanrı’nın iyi bir niteliği olabileceğine inanmazdım. O’nun öfkeli ve hoşgörüsüz Biri olduğunu düşünürdüm.”


  Tanrı’nın hükümleriyle ve ölülerin durumuyla ilgili Kutsal Kitabın açıkladığı gerçekler Rocío’nun Tanrı’yla ilgili görüşünü değiştirdi. Şunları söylüyor: “Duygusal açıdan çok ferahladığımı hissettim, sanki omuzlarımdan büyük bir yük kalkmıştı. Tanrı’nın bizim iyiliğimizi istediğine, bizi sevdiğine ve benim de O’nu sevebileceğime inanmaya başladım. Artık benim için O, çocuklarının elinden tutan ve onlar için her şeyin en iyisini isteyen bir babaya benziyor” (İşaya 41:13).


  Birçok kişinin dindar olmak için çaba göstermesinin nedeni cehennem korkusudur, oysa Yaratıcımız Kendisinden korktuğumuz için O’na kulluk etmemizi asla istemez. Kutsal Kitap şöyle der: “Tanrın Yehova’yı . . . . seveceksin” (Markos 12:29, 30). Tanrı’nın bugün adaletsiz davranmadığını bilirsek, gelecekteki hükümlerine de güvenebiliriz. Eyüp peygamberin dostu Elihu gibi şöyle diyebiliriz: “Tanrı asla kötülük etmez, Mutlak Gücün Sahibi adaleti çarpıtmaz” (Eyüp 34:12).  Hakikat Sizi Özgür Kılar

  Bir gün İsa peygamber, Yehova Tanrı hakkında konuşuyor ve din adamlarının sahtekârlığını açığa vuruyordu (Yuhanna 8:12-30). Onun o gün söyledikleri Tanrı hakkında günümüzdeki yaygın inançları değerlendirmemize yardım eder. İsa şöyle dedi: “Siz benim sözlerime bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Siz hakikati bileceksiniz ve hakikat sizi özgür kılacak” (Yuhanna 8:31, 32).


  İsa peygamber bu sözleriyle dinsel öğretilerin “hakikat” olup olmadığını saptamamız için bir standart belirlemiştir. Tanrı hakkında söylenen bir söz duyduğunuzda kendinize şöyle sorun: ‘Bu söylenenler, Tanrı’nın peygamberlerinin ya da Kutsal Kitabın sözleriyle uyumlu mu?’ Elçi Pavlus’un sözlerini dinleyen ve ‘kendilerine anlatılanların doğruluğunu her gün Kutsal Yazılardan dikkatle araştıran’ kişileri örnek alın (Elçiler 17:11).


  İlk makalede sözleri alıntılanan Marco, Rosa ve Raymonde, Yehova’nın Şahitleriyle birlikte Kutsal Kitabı inceleyerek inançlarını gözden geçirdiler. Peki onlar öğrendikleri hakkında neler hissediyor?


  Marco: “Kutsal Kitabı bizimle inceleyen Şahit, karımla birlikte sorduğumuz her soruya Kutsal Yazılardan cevap veriyordu. Böylece hem Yehova Tanrı’yı sevmeye başladık hem de karı koca olarak birbirimize daha da yakınlaştık!”


  Rosa: “Başlarda Kutsal Kitabın, insani bakış açısıyla Tanrı’yı tanıtmaya çalışan bir felsefe kitabı olduğunu sanıyordum. Fakat zamanla Kutsal Kitapta sorularımın yanıtlarını buldum. Artık Yehova benim için gerçek Biri. O’nu güvenebileceğim bir Kişi olarak görüyorum.”


  Raymonde: “Tanrı’ya Kendisini tanımama yardım etmesi için dua ettim. Çok geçmeden kocamla birlikte Kutsal Kitabı incelemeye başladık. Sonunda Yehova Tanrı’yla ilgili hakikati bulduk! O’nun nasıl bir Tanrı olduğunu öğrendiğimizde ne kadar sevindiğimizi anlatamam.”


  Kutsal Kitap sadece Tanrı hakkındaki yalanları açığa vurmaz, aynı zamanda Yaratıcımızın harika niteliklerini de açıklar. Kutsal Yazılar, “Tanrı tarafından bize bağışlanan şeyleri” anlamamıza yardım eder (1. Korintoslular 2:12). Yaratıcı, O’nun amacı ve geleceğimiz hakkında birçok kişi tarafından sorulan önemli sorulara Kutsal Kitabın cevabını öğrenmek ister misiniz? Bu cevaplardan bazılarını resmi sitemizin, “Kutsal Kitabın Öğrettikleri > Kutsal Kitapla İlgili Soruların Cevapları” kısmında bulabilirsiniz.(Jehovah?s Witnesses?Official Website: jw.org ) Kutsal Kitabı incelemek için bu web sitesine ya da bir Yehova’nın Şahidine başvurabilirsiniz. Eminiz ki, bunu yaptığınızda Tanrı’yla düşündüğünüzden de çok yakınlaşacaksınız.

  1 Kasım 2013 Gözcü Kulesi dergisinen alınmıştır.

  İmza