Tarihte Bugün'ü SİTENE EKLE
 21 January 1918 - Gazi Ahmed Muhtar Pasa'nin vefati
 21 January 1946 -  ISovyetler Birligi'nin kurucusu Vladimir Iliç Lenin öldü
 21 January 1774 -  Padisah III. Mustafa öldü. I. Abdülhamit tahta çikti
 21 January 1522 -  Rodos'un Fethi.