Çuvaşların Bayramlar ve Gelenekleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Çuvaş Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 2641 Beğen : 0
Çuvaşların Bayramlar ve Gelenekleri

Çuvaşların gelenekleri ve bayramları eski zamanlarda pagan Dünya görüşleri ile sıkı ilişki içindeydi ve halkın geçimini sağladıkları uğraşıların, tarla işlerinin takvimine sıkı sıkıya uyardı. Gelenekl… Devamını Oku »

Türk mitolojisinde kutsal nehirler

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Altay Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 6041 Beğen : 0
Türk mitolojisinde kutsal nehirler

Kutsal ırmaklar, Türk mitolojisinde çok önemli bir yer tutmuşlardı. Türk kitleleri, büyük devletler kurduktan ve yüksek bir toplum hayatına geçtikten sonra bile, eski kutsal ırmakları unutmamışlardı.… Devamını Oku »

Sibylla Kehanetleri ve Sibyl Kitapları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Antik Roma Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 9637 Beğen : 0
Sibylla Kehanetleri ve Sibyl Kitapları

Kökeni her ne kadar mitoloji ve efsanelere dayansa da Sibylla Kitaplarındaki kehanetler, Roma Devletinin başı sıkışınca medet umduğu kutsal metinlerdi. Sibyll, Sibylla, Sibyl ya da türkçe söylenişi il… Devamını Oku »

Buz Bakiresi Tekrar Gömülecek

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Altay Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 7182 Beğen : 0
Buz Bakiresi Tekrar Gömülecek

Şaman inancının hüküm sürdüğü Altay Cumhuriyeti'nde arkeolojik bir bulgu, İhtiyar Heyeti (Yaşlılar Meclisi) kararı ile tekrar gömülecek. Rusya'ya bağlı, Özerk Altay Cumhuriyeti'nde, 1993'te Pazırık Ku… Devamını Oku »

Eski Türklerde kurban adetleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 5391 Beğen : 0
Eski Türklerde kurban adetleri

Türk’lerin eski dinleri konusunda elimize ulaşan gerçek malumatlara Çinlilerin “Wei-shu” ve “Sui-shu” salnamelerinde rastlanır. Çünkü Orta Asya’da Türkler en çok Çinlilerle etkileşim halindedir. “Wei-… Devamını Oku »

Türk mitolojisinde tanrı ve tanrıçalar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 8803 Beğen : 0
Türk mitolojisinde tanrı ve tanrıçalar

Bugünkü konumuz eski Türk mitolojisinde tanrı ve tanrıçalardır. Sizleri Türk mitolojisinde en çok rastlanan olanlarıyla tanıştıracağız. Kara Han Altay Türklerine göre gökyüzündeki tanrıların en büyüğü… Devamını Oku »

Türk Mitolojisinde Kut Kavramı ve Güç

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 4635 Beğen : 0
Türk Mitolojisinde Kut Kavramı ve Güç

Tanrı, “kut” bağışı ile Türk Kağanını “hükmetme ve hükümdarlık güç ve yetkisi”, yani“siyasî iktidar” sahibi kılıyordu. Türk Kağanı da Tanrı’dan aldığı siyasî iktidarla, Orta Asya’da “Doğuda gün doğusu… Devamını Oku »

Türklerde ağaç ile ilgili inanışlar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 4691 Beğen : 0
Türklerde ağaç ile ilgili inanışlar

Değişik toplumlarda en yaygın inançlardan biri de ağacın kutsal kabul edilmesidir. Dinler tarihçileri, insanlık tarihinin en eski devirlerinden beri,ağaç kültünün farklı toplumlarda değişik biçimlerde… Devamını Oku »

Türk Mitolojisinde Dokuz Rakamı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 4430 Beğen : 0
Türk Mitolojisinde Dokuz Rakamı

Türk mitolojisinde dünyayı yaratan Kara Han, dünyanın tam merkezine dokuz dallı çam ağacı dikmişti. • Altaylara göre insanın iskeletinde; baş, bel, diz, topuk, ayak bileği, omuz, dirsek, avuç ve el bileği olmak üzer… Devamını Oku »

Eski Türk mitolojisinde insanın yaratılışı efsanesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 3826 Beğen : 0
Eski Türk mitolojisinde insanın yaratılışı efsanesi

Eski Türkler, İnsanoğlu na, Kişioğlu derlerdi. Türk mitolojisinde, Kişioğlu, kâinatın üç önemli varlığından biri idi. Göktürk yazıtları şöyle diyordu: Yukarıda gök, aşağıda yer yaratıldığında, ikisi a… Devamını Oku »

Türklerde ad verme gelenekleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 3223 Beğen : 0
Türklerde ad verme gelenekleri

Türklerde çocuklara ad koymak, çok önemli bir olay olarak kabul edilir. Çocuğun adı ile alın yazısı arasında bir bağ vardır. İsim koyma, genellikle eski Türklerde bir törenle yapılırdı. Çeşitli kabile… Devamını Oku »

Eski Türklerde kurgan geleneği

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 3860 Beğen : 0
Eski Türklerde kurgan geleneği

Tümülüs olarak da adlandırılan kurgan, üzerine toprak yığılarak yapılan karakteristik mezar yapılarına verilen addır. Doğu Türkçe'sinde kale anlamına gelen kurgan sözcüğü bugünkü Türkçe'de de Urallard… Devamını Oku »