Dolgan Şamanları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Dolgan Türklerinde Mitoloji Yorumlar : 0 Okunma : 2400 Beğen : 0
Dolgan Şamanları

Rusya’nın en kuzeyinde yaşayan Türk dili konuşan Dolganlar da şamanının özel giysisi, tefi ve tokmağı vardır. Tef yuvarlak bir tahta kasnağın bir veya iki yanına geyir derisinden bir örtü geçirilerek… Devamını Oku »

Dolgan Türklerin de Şamanizm

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Dolgan Türklerinde Mitoloji Yorumlar : 0 Okunma : 2816 Beğen : 0
Dolgan Türklerin de Şamanizm

Şamanizm ya da Kamcılık (şamanlar tarafından deneyim olarak ifade edilir), varlığı tüm insanların tarihinde erken taş devrine ve daha da geriye kadar kanıtlanabilen, inisiyasyon içeren bir vecd ve tra… Devamını Oku »

Başkurt destanı ‘Ural-Batır’

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Başkurt Türkleri Mitolojileri Yorumlar : 0 Okunma : 2254 Beğen : 0
Başkurt destanı ‘Ural-Batır’

‘Ural-Batır ’ destanı kubair isimli eski Başkurt halk şiir edebiyat türüne aittir. Eser 4576 şiir ve 19 nesir satrından ibarettir. ‘Ural-Batır’, Başkurt halkının mitolojisini ve kökleri ilkel komünal… Devamını Oku »

Başkurt mitolojisinde Humay kuğu kızı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Başkurt Türkleri Mitolojileri Yorumlar : 0 Okunma : 3820 Beğen : 0
Başkurt mitolojisinde Humay kuğu kızı

Başkurt folklorunda güzeller güzeli, ışık saçan Humay isimli kuğu kızının özel bir yeri vardır. Humay Kuşu’nun Başkurtların anası olduğu ile ilgili inanç tötem niteliğini taşıyan kuğuları öldürme yasa… Devamını Oku »

Kreşin Tatarlarının eski bayramı : Pitrau

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Tatarlar ve Tatar Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 3113 Beğen : 0
Kreşin Tatarlarının eski bayramı : Pitrau

Kreşin Tatarları – İdil-Ural Tatarlarının bir koludur. Dil ve etnik köken bakımından Kazan Tatarlarına çok benzemektedirler. Günümüzde Tataristan sınırları içerisinde 100 bin ile 300 bin arasında Kreş… Devamını Oku »

Balkar ve Karaçaylar’ın Nart destanı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Karaçay - Balkar Mitolojileri Yorumlar : 0 Okunma : 2549 Beğen : 0
Balkar ve Karaçaylar’ın Nart destanı

Nart kahramanlarını anlatan destan birçok Kuzey Kafkasya halklarında yaygın. Karaçay-Balkar efsanelerine göre Nartlar Altın Debet isimli Demircilik Tanrısı’nın oğulları cesur kahraman erler halkıdır.… Devamını Oku »

Karaçay-Balkar mitolojisinde canavarlar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Karaçay - Balkar Mitolojileri Yorumlar : 0 Okunma : 2163 Beğen : 0
Karaçay-Balkar mitolojisinde canavarlar

Balkar ve Karaçaylar’ın mitolojisinde doğa insandan kat kat daha güçlü olduğu için doğa güçleri folklorda çeşitli canavarlar olarak betimlenirdi. Onlardan biri Sarıuyek isimli çok başlı dev bir ejderh… Devamını Oku »

Karaçay-Balkar efsanelerinin kahramanları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Karaçay - Balkar Mitolojileri Yorumlar : 0 Okunma : 1972 Beğen : 0
Karaçay-Balkar efsanelerinin kahramanları

Kuzey Kafkasya ’nın Türk dili konuşan komşu halkları olan Balkar ve Karaçayların mitoloji, efsaneleri ve destanlarında en çok rastlanan karakterler şudur: Ağaç Kişi – Kafkasya’nın dağlı ormanlarında y… Devamını Oku »

Eski Tatar bayramı Kaz Tüyü

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 2712 Beğen : 0
Eski Tatar bayramı Kaz Tüyü

Kaz Tüyü Bayramı kökleri çok eski tarihe uzanan bir sonbahar bayramıdır. Tatar köylerinde eskiden çok sayıda kazlar yetiştirilirdi. Bu kuşlar sahiplerinin çalışkanlığı ve bereketli olmasının sembolü s… Devamını Oku »

Şürele - Şüräle Ormanın Ruhu

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Tatarlar ve Tatar Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 4808 Beğen : 0
Şürele - Şüräle Ormanın Ruhu

Şürele (Tatarca: Шүрәле veya Şüräle, Rusça: Шурале) – Tatar ve Başkurt mitolojisinde ve halk kültüründe yarım cin, ormanın ruhudur. Değişik şivelerde Şüreli, Şurala, Çurala, Çürele olarak da bili… Devamını Oku »

Tatarlarda geleneksel düğün hediyeleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Tatarlar ve Tatar Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 2658 Beğen : 0
Tatarlarda geleneksel düğün hediyeleri

Günümüzde gençlerin eski düğün adetler ve geleneklerine ilgisi gittikçe artıyor. Kimileri bu adetlerin gösterişli ve ilgi çekici olmasından hoşlanıyor olabilir. Ama insanların çoğu için bu adetler geç… Devamını Oku »

Tun Payram – Hakas ilk ayran bayramı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hakas Türk Mitolojileri Yorumlar : 0 Okunma : 1750 Beğen : 0
Tun Payram – Hakas ilk ayran bayramı

Hakaslarda Hakasya’nın bozkır bölgelerinde düzenlenen Tun Payram isimli bir çoban bayramı önemli bir yer tutar. Tun Payram ilk ayran bayramıdır. Genellikle Mayıs’ın sonu-Haziran’ın başında sığırın kış… Devamını Oku »

Mitoloji