Eski Türk mitolojisinde insanın yaratılışı efsanesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 2959 Beğen : 0
Eski Türk mitolojisinde insanın yaratılışı efsanesi

Eski Türkler, İnsanoğlu na, Kişioğlu derlerdi. Türk mitolojisinde, Kişioğlu, kâinatın üç önemli varlığından biri idi. Göktürk yazıtları şöyle diyordu: Yukarıda gök, aşağıda yer yaratıldığında, ikisi a… Devamını Oku »

Türklerde ad verme gelenekleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 2594 Beğen : 0
Türklerde ad verme gelenekleri

Türklerde çocuklara ad koymak, çok önemli bir olay olarak kabul edilir. Çocuğun adı ile alın yazısı arasında bir bağ vardır. İsim koyma, genellikle eski Türklerde bir törenle yapılırdı. Çeşitli kabile… Devamını Oku »

Eski Türklerde kurgan geleneği

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 2870 Beğen : 0
Eski Türklerde kurgan geleneği

Tümülüs olarak da adlandırılan kurgan, üzerine toprak yığılarak yapılan karakteristik mezar yapılarına verilen addır. Doğu Türkçe'sinde kale anlamına gelen kurgan sözcüğü bugünkü Türkçe'de de Urallard… Devamını Oku »

Şor mitolojisinde ruh

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şor Türkleri Mit ve İnançları Yorumlar : 0 Okunma : 2138 Beğen : 0
Şor mitolojisinde ruh

Şor mitolojisinde tın, kut, süne, uzüt gibi Rusçaya ‘ruh’ olarak çevrilebilen birkaç sözcüğe rastlanır. Tın sözcüğü nefes almak fiilinden türeyen bir isimdir. Doğum tarihinden beri sadece insan değil, hayvanlar, bitkiler… Devamını Oku »

Şorlarda Olgudek Payram bayramı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şor Türkleri Mit ve İnançları Yorumlar : 0 Okunma : 1732 Beğen : 0
Şorlarda Olgudek Payram bayramı

Her yıl Temmuz ayında Olgudek Payram isimli milli Şor bayramı kutlanır. Bayram münasebetiyle düzenlenen kutlamalara Türk asıllı yerli halkların yaşadıkları birçok Sibirya bölgelerinden folklor toplulu… Devamını Oku »

Şor inançlarında Tanrıça Umay kültü

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şor Türkleri Mit ve İnançları Yorumlar : 0 Okunma : 3258 Beğen : 0
Şor inançlarında Tanrıça Umay kültü

Şor Türk tanrıları panteonu nda Tanrıça Umay’ın özel bir yeri vardı. Doğum ve bereketin sembolü olan, ayrıca çocukların koruyucusu Tanrıça Umay ile ilgili inançlar Sayan-Altay bölgesinin tüm Türk dili… Devamını Oku »

Çeley Soyu’nun Efsanesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şor Türkleri Mit ve İnançları Yorumlar : 0 Okunma : 1723 Beğen : 0
Çeley Soyu’nun Efsanesi

Çeley – efsaneye göre Çeley isimli bir oğlandan gelen çok sayıdaki eski Şor soylarının (seoklar) birinin adıdır. Eski zamanlarda Güney Dağlı Şoristan’ın ormanlarında üç kardeş yaşarmış. İki büyüğü güç… Devamını Oku »

Başkurt Türkleri'nde Aslı Kul Efsanesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Başkurt Türkleri Mitolojileri Yorumlar : 0 Okunma : 3428 Beğen : 0
Başkurt Türkleri'nde Aslı Kul Efsanesi

Birçok başka Türk halklarında olduğu gibi Başkurt efsanelerinin çoğu ana yurdun doğası, halkı ve gelenekleri hakkındadır. Mesela efsanelerden biri Başkurdistan’ın en büyük Aslı Kul Gölü’nün hikayesini… Devamını Oku »

Dolgan Şamanları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Dolgan Türklerinde Mitoloji Yorumlar : 0 Okunma : 2575 Beğen : 0
Dolgan Şamanları

Rusya’nın en kuzeyinde yaşayan Türk dili konuşan Dolganlar da şamanının özel giysisi, tefi ve tokmağı vardır. Tef yuvarlak bir tahta kasnağın bir veya iki yanına geyir derisinden bir örtü geçirilerek… Devamını Oku »

Dolgan Türklerin de Şamanizm

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Dolgan Türklerinde Mitoloji Yorumlar : 0 Okunma : 3048 Beğen : 0
Dolgan Türklerin de Şamanizm

Şamanizm ya da Kamcılık (şamanlar tarafından deneyim olarak ifade edilir), varlığı tüm insanların tarihinde erken taş devrine ve daha da geriye kadar kanıtlanabilen, inisiyasyon içeren bir vecd ve tra… Devamını Oku »

Başkurt destanı ‘Ural-Batır’

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Başkurt Türkleri Mitolojileri Yorumlar : 0 Okunma : 2418 Beğen : 0
Başkurt destanı ‘Ural-Batır’

‘Ural-Batır ’ destanı kubair isimli eski Başkurt halk şiir edebiyat türüne aittir. Eser 4576 şiir ve 19 nesir satrından ibarettir. ‘Ural-Batır’, Başkurt halkının mitolojisini ve kökleri ilkel komünal… Devamını Oku »

Başkurt mitolojisinde Humay kuğu kızı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Başkurt Türkleri Mitolojileri Yorumlar : 0 Okunma : 4303 Beğen : 0
Başkurt mitolojisinde Humay kuğu kızı

Başkurt folklorunda güzeller güzeli, ışık saçan Humay isimli kuğu kızının özel bir yeri vardır. Humay Kuşu’nun Başkurtların anası olduğu ile ilgili inanç tötem niteliğini taşıyan kuğuları öldürme yasa… Devamını Oku »

Mitoloji