Uhud Savaşı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hz.Muhammed (SAV) Yorumlar : 0 Okunma : 7131 Beğen : 0
Uhud Savaşı

Uhud Savaşı Uhud dağı eteklerinde 625 yılında gerçekleşmiştir. Hicret’in üçüncü yılında Kureyşliler, Bedir’in öcünü almak ve Arabistan’da kaybolan itibarlarını yeniden kazanmak için hazırlıklara başladılar. Oğlu öldürülen Ebu Süfyan, babası… Devamını Oku »

Bedir Savaşı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hz.Muhammed (SAV) Yorumlar : 0 Okunma : 3525 Beğen : 0
Bedir Savaşı

Bedir Savaşı sayıca çok küçük iki ordu arasında cereyan etmesine rağmen, sadece İslam tarihi açısından değil tüm dünya tarihindeki en öenmli savaşladan biridir. 305 kişi den oluşan İslam ordusu eğer bu savaşta yenilmiş olsa idi belkide bugü… Devamını Oku »

Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hz.Muhammed (SAV) Yorumlar : 0 Okunma : 10387 Beğen : 0
Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar

Peygamberimizin katıldığı başlıca savaşlar. Bedir, Uhud ,Hendek, Mute ,Huneyn Savaşları. Mekke ve Hayber'in Fetihler. BEDİR SAVAŞI (624) Mekkelilere ait bir ticaret kervanı Müslümanlarca ele geçirilmek istenmişti. Bu şekilde Müslümanların H… Devamını Oku »

Hz.Muhammedin Medine'ye Hicretin İlk Yılı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hz.Muhammed (SAV) Yorumlar : 0 Okunma : 6756 Beğen : 0
Hz.Muhammedin Medine'ye Hicretin İlk Yılı

Medine ve Ahalisi Resûl-i Ekrem Efendimizin hicretiyle Medine, İslâm merkezi haline gelmiş oluyordu. Bu bakımdan o zamanki Medine ve ahalisi hakkında kısaca mâlumat vermekte fayda vardır. Şimdiki gibi o zaman da Medine, Arabistan Yarı… Devamını Oku »

Mekke'den Medine'ye Hicret

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hz.Muhammed (SAV) Yorumlar : 0 Okunma : 7964 Beğen : 0
Mekke'den Medine'ye Hicret

Hz.Muhammed Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda kalmıştır.Hicret bir yerden başka bir yere göç etme demektir Müşriklerin zulümleri yüzünden Mekke'de Müslümanlar barınamaz hâle gelmişlerdi Bu sebeple 2'inci Akabe Bîatinde Hz Peygamber (… Devamını Oku »

Müslümanların Habeşistan’a Hicreti

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hz.Muhammed (SAV) Yorumlar : 0 Okunma : 3991 Beğen : 0
Müslümanların Habeşistan’a Hicreti

“Zulme uğradıktan sonra, Allah yolunda hicret edenleri, and olsun ki, dünyada güzel bir yerde yerleştiririz. Âhiret ecri ise daha büyüktür.” (en-Nahl Sûresi, 41) a) Habeşistan’a İlk Hicret Edenler (615 M.) Müşriklerin ezâları da… Devamını Oku »

Hz Muhammedin İslama Aleni Daveti

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hz.Muhammed (SAV) Yorumlar : 0 Okunma : 4749 Beğen : 0
Hz Muhammedin İslama Aleni Daveti

Efendimizin Peygamberliğini Açıklaması Peygamberliğin İlânı ve Davetin Birinci Safhası Bütün insanlığa hitap edecek ve bütün dünyayı kucaklayacak bir din, elbette gizli kalamazdı. Madem, insanlığı maddî manevî huzura kavuşturmak için bu din… Devamını Oku »

İlk Müslümanlar ve Mâruz Kaldıkları İşkenceler

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hz.Muhammed (SAV) Yorumlar : 0 Okunma : 4463 Beğen : 0
İlk Müslümanlar ve Mâruz Kaldıkları İşkenceler

İlk Müslüman: Hz. Hatice Kâinatın Efendisi Hazret-i Muhammed (a.s.m.), Hira’daki ulvî mazhariyetle İlâhî memuriyetini idrak etmiş ve kudsî risalet vazifesini yüklenmişti. Ancak bu ağır ve büyük vazifenin icabları vardı, onları yerine getirm… Devamını Oku »

Hz Muhammedin Peygamber Oluşu

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hz.Muhammed (SAV) Yorumlar : 0 Okunma : 4908 Beğen : 0
Hz Muhammedin Peygamber Oluşu

Hz. Muhammed (s.a.s.) 40 yaşında Peygamber oldu. 23 yıllık Peygamberlik devresinin 13 yılı Mekke’de, 10 yılı Medine’de geçti. Bu itibârla Peygamberlik devresinin: a) Nübüvvet’den Hicret’e kadar devâm eden 13 yıllık süresine “Mekke Devri” (6… Devamını Oku »

Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hz.Muhammed (SAV) Yorumlar : 0 Okunma : 4060 Beğen : 0
Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği

Hz. İbrâhim ve Hz. İsmâil tarafından yapılmış olan Kâbe, geçen uzun asırlar içinde yağmur ve sel suları ile harabolmuş, tâmir edilmesi gerekmişti. Kureyşliler, Kâbe binasını yıkarak, yeniden yapmaya karar verdiler. Yardımlar toplandı, gerek… Devamını Oku »

Hz Muhammedin Çocukları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hz.Muhammed (SAV) Yorumlar : 0 Okunma : 2483 Beğen : 0
Hz Muhammedin Çocukları

Peygamberimiz (s.a.s.)’in Hz. Hatice’den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere sırasıyla, Kaasım, Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah adlarında altı çocuğu oldu. Arablarda ilk çocuğun adı ile künyelendirme âdet olduğundan Hz.Peyga… Devamını Oku »

Hz Muhammedin Evlilik Dönemi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hz.Muhammed (SAV) Yorumlar : 0 Okunma : 2556 Beğen : 0
Hz Muhammedin Evlilik Dönemi

1- TİCÂRET HAYÂTI Bütün Mekke’liler gibi Hz. Muhammed (s.a.s.) de amcasıyle birlikte ticâret yapıyordu. Gerek çocukluğunda, gerekse ticâret hayâtında, dürüstlüğü ile tanınmıştı. Sözünde durmadığı, yalan söylediği, başkalarına za… Devamını Oku »

Hz Muhammedin Gençlik Dönemi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hz.Muhammed (SAV) Yorumlar : 0 Okunma : 3502 Beğen : 0
Hz Muhammedin Gençlik Dönemi

1- EBÛ TÂLİB’İN HİMÂYESİ Peygamberimizin hayâtının sekiz yaşından yirmibeş yaşına kadar olan dönemine “gençlik devresi” denilir. Bu devrede Rasûlullah (s.a.s.) amcası Ebû Tâlib’in yanında, onun himâyesi altında… Devamını Oku »

Hz.Muhammed'in Dünyaya Gelmeden Öncesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hz.Muhammed (SAV) Yorumlar : 0 Okunma : 4845 Beğen : 0
Hz.Muhammed'in Dünyaya Gelmeden Öncesi

Peygamber Efendimizin Dünyaya Gelişine Kadar Cereyan Eden Hâdiseler Resûl-i Ekrem Efendimizin Pâk Nesebleri Cenâb-ı Hak, insanlığın babası Hz. Âdem’i yaratmıştı. Başını kaldırıp bakan Âdem (a.s.), Arş-ı A’lâda muazzam bir… Devamını Oku »

Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hz.Muhammed (SAV) Yorumlar : 0 Okunma : 3286 Beğen : 0
Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi

Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi : Hz. Muhammed (s.a.s.) Milâddan sonra 571 senesi, Fil Yılı’nda, 12 Rebiülevvel (20 Nisan) pazartesi gecesi sabaha karşı, Mekke’nin doğusunda bulunan “Hâşimoğulları Mahallesi”nde, babasından kendisine mirâs kal… Devamını Oku »